Kinh Nghiệm Hướng dẫn So sánh xử lý hiếu khí và kị khí 2022

Cập Nhật: 2022-03-23 18:27:11,Bạn Cần tương hỗ về So sánh xử lý hiếu khí và kị khí. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Admin được tương hỗ.

678

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Xử lý nước thải được xử lý ra làm thế nào?
 • Xử lý nước thải hiếu khí là gì?
 • Hệ thống văn hóa truyền thống đính kèm
 • Hệ thống văn hóa truyền thống treo
 • Xử lý nước thải kỵ khí là gì?
 • Điểm giống nhau giữa xử lý nước thải hiếu khí và kỵ khí?
 • Sự khác lạ giữa xử lý nước thải hiếu khí và kỵ khí?
 • Tóm tắt – Xử lý nước thải hiếu khí và kỵ khí
 • Tải xuống phiên bản PDF của xử lý nước thải hiếu khí và kỵ khí

Dạo quanh 1 vòng trên những forum về chủ đề xử lý khí độc NO2 trong ao tôm, Flash thấy thật nhiều ý kiến

Đọc thêm »

Nitrat hoá là yếu tố quy đổi sinh học xuất hiện trong hầu hết những quy trình kỹ xử lý nước thải. Đây là quy trình

Đọc thêm »

Bùn vi sinh khó lắng xuất hiện lúc nào? Khi những bông bùn xốp, nhẹ nổi lên trên mặt nước thay vì lắng xuống đáy,

Đọc thêm »

NH3 trong ao nuôi tôm là một yếu tố nghiêm trọng mà người nuôi phải trấn áp ngặt nghèo. Nhất là lúc tỷ trọng nuôi

Đọc thêm »

Nước ao tôm bị phèn – một trong những mối quan tâm số 1 trong ngành thuỷ sản. Song tuy nhiên với ưu điểm có nhiều

Đọc thêm »

Trong quy trình nuôi tôm, nước ao tôm dần xấu đi do lượng thức ăn ngày càng nhiều. Để quản trị và vận hành chất lượng nước ao

Đọc thêm »

Ứng dụng vi trùng xử lý nước ao tôm đã quen thuộc với bà con. Để chọn được loại men vi sinh phù

Đọc thêm »

Khi bạn nhận ra rằng khi nước khởi đầu rút chậm hơn, này cũng là lúc cần tiến hành ngay 3 mẹo thông tắc bồn

Đọc thêm »

Xử lý nước thải đúng phương pháp dán là một yêu cầu quan trọng để ngăn ngừa những bệnh từ nước và duy trì môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên lành mạnh cho những sinh vật. Một quy trình xử lý tương quan đến vi trùng hoặc sinh vật sống được đặt tên là xử lý nước thải sinh học. Có hai loại xử lý nước thải sinh học là xử lý nước thải hiếu khí và xử lý nước thải kỵ khí. Xử lý nước thải hiếu khí được tiến hành bởi những vi sinh vật hiếu khí. Các vi sinh vật hiếu khí cần oxy; do đó, oxy được phục vụ nhu yếu cho bể xử lý nước thải hiếu khí. Xử lý nước thải kỵ khí được tiến hành bởi những vi sinh vật kỵ khí. Do đó, quy trình xử lý nước thải kỵ khí xẩy ra mà không cần phục vụ nhu yếu oxy. Sự khác lạ ở chính giữa xử lý nước thải hiếu khí và kỵ khí là trong xử lý nước thải hiếu khí, bể xử lý liên tục được phục vụ nhu yếu oxy trong lúc xử lý nước thải kỵ khí, oxy khí được ngăn không cho vào khối mạng lưới hệ thống.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác lạ chính2. Xử lý nước thải được xử lý như vậy nào3. Xử lý nước thải hiếu khí là gì4. Xử lý nước thải kỵ khí là gì5. Điểm giống nhau giữa xử lý nước thải hiếu khí và kỵ khí6. So sánh cạnh bên – Xử lý nước thải hiếu khí và kỵ khí ở dạng bảng

7. Tóm tắt

Xử lý nước thải được xử lý ra làm thế nào?

Quá trình xử lý nước thải xẩy ra trải qua một số trong những bước chính như xử lý sơ bộ, xử lý sơ cấp, xử lý thứ cấp hoặc sinh học, xử lý bậc ba và tiêu hóa kỵ khí. Xử lý nước thải sinh học là bước quan trọng trong quy trình xử lý nước thải và nó được tiến hành bởi những sinh vật như vi sinh vật, tuyến trùng, sinh vật nhỏ, v.v … Các chất hữu cơ có trong nước thải bị phá vỡ bởi những sinh vật này. Xử lý sinh học được đưa ra sau quy trình xử lý chính để vô hiệu thêm chất hữu cơ trong nước thải. Như đã đề cập ở trên, có hai loại xử lý sinh học được gọi là xử lý nước thải hiếu khí và xử lý nước thải kỵ khí.

Xử lý nước thải hiếu khí là gì?

Quá trình xử lý nước thải hiếu khí được chi phối bởi những sinh vật hiếu khí cần oxy cho quy trình phá vỡ. Bể xử lý nước thải hiếu khí liên tục được phục vụ nhu yếu oxy. Nó được tiến hành bằng phương pháp lưu thông không khí qua những xe tăng. Để hoạt động giải trí và sinh hoạt hiệu suất cao của những sinh vật hiếu khí, nên phải có đủ lượng oxy trong những bể hiếu khí. Do đó, sục khí được duy trì đúng phương pháp dán trong suốt quy trình xử lý hiếu khí.

Có hai loại xử lý nước thải hiếu khí chính: khối mạng lưới hệ thống nuôi cấy gắn hoặc lò phản ứng màng cố định và thắt chặt và khối mạng lưới hệ thống nuôi cấy lơ lửng.

Hình 01: Phương pháp bùn hoạt tính

Hệ thống văn hóa truyền thống đính kèm

Trong khối mạng lưới hệ thống nuôi cấy kèm theo, sinh khối được tăng trưởng trên những mặt phẳng rắn hoặc môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và nước thải được truyền qua những mặt phẳng vi sinh vật. Bộ lọc nhỏ giọt và công tắc nguồn tơ sinh học quay là hai khối mạng lưới hệ thống nuôi cấy kèm theo.

Hệ thống văn hóa truyền thống treo

Trong những khối mạng lưới hệ thống nuôi lơ lửng, sinh khối được trộn với nước thải. Hệ thống bùn hoạt tính và mương oxy hóa là hai khối mạng lưới hệ thống nuôi cấy lơ lửng phổ cập.

Xử lý nước thải kỵ khí là gì?

Xử lý nước thải kỵ khí là một quy trình xử lý sinh học, nơi những sinh vật, nhất là vi trùng, phá vỡ vật chất hữu cơ trong nước thải trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thiếu oxy. Phân hủy kỵ khí là một quy trình xử lý nước thải kỵ khí nổi tiếng. Sự xuống cấp trầm trọng của vật tư hữu cơ được tiến hành yếm khí. Để tiêu hóa kỵ khí hiệu suất cao những vật tư hữu cơ, không cho việc xâm nhập của không khí vào bể kỵ khí. Trong quy trình phân hủy kỵ khí, metan và carbon dioxide được tạo ra. Metan là một khí sinh học. Do đó, quy trình phân hủy kỵ khí trọn vẹn có thể được sử dụng để sản xuất khí sinh học trọn vẹn có thể được sử dụng làm điện.

Hình 02: Xử lý nước thải kỵ khí

Quá trình xử lý nước thải kỵ khí xẩy ra trải qua bốn bước chính được gọi là thủy phân, sinh axit, acetogenesis và methanogenesis. Tất cả tiến trình này được chi phối bởi những vi sinh vật kỵ khí, nhất là vi trùng và vi trùng cổ.

Điểm giống nhau giữa xử lý nước thải hiếu khí và kỵ khí?

 • Các quy trình xử lý nước thải hiếu khí và kỵ khí là những quy trình xử lý nước thải sinh học có sự tham gia của những sinh vật sống.
 • Vật liệu hữu cơ phức tạp bị phá vỡ trong cả hai quy trình.
 • Cả hai quy trình đa phần chi phối bởi vi trùng.

Sự khác lạ giữa xử lý nước thải hiếu khí và kỵ khí?

Xử lý nước thải hiếu khí là một quy trình xử lý nước thải sinh học sử dụng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giàu oxy. Xử lý nước thải kỵ khí là một quy trình trong số đó những sinh vật kỵ khí phá vỡ vật chất hữu cơ trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thiếu oxy. Vi khuẩn Vi khuẩn tương quan đến xử lý nước thải hiếu khí là aerobes. Vi khuẩn tương quan đến xử lý nước thải kỵ khí là vi trùng kỵ khí. Lưu thông không khí Không khí được lưu thông trong bể xử lý nước thải hiếu khí. Không khí không được lưu thông trong bể xử lý nước thải kỵ khí. Sản xuất khí sinh học Xử lý nước thải hiếu khí không tạo ra khí mê-tan và carbon dioxide. Xử lý nước thải kỵ khí tạo ra khí mê-tan và carbon dioxide. Hiệu suất tích điện Xử lý nước thải hiếu khí yên cầu tích điện. Do đó, chúng ít hiệu suất cao tích điện hơn. Xử lý nước thải kỵ khí là một quy trình hiệu suất cao tích điện. Ví dụ   Phương pháp bùn hoạt tính, bộ lọc nhỏ giọt, lò phản ứng sinh học quay và mương oxy hóa là những ví dụ về xử lý nước thải hiếu khí. Đầm phá kỵ khí, bể tự hoại và bể phân hủy kỵ khí là những ví dụ về xử lý nước thải kỵ khí.

Tóm tắt – Xử lý nước thải hiếu khí và kỵ khí

Xử lý nước thải là một quy trình thiết yếu nên phải duy trì đúng phương pháp để bảo vệ sức mạnh con người. Xử lý nước thải có bốn bước chính và quy trình xử lý nước thải sinh học đóng vai trò chính trong quy trình chung. Xử lý sinh học có hai cách gọi là xử lý nước thải hiếu khí và xử lý nước thải kỵ khí. Quá trình xử lý nước thải hiếu khí cần oxy trong lúc quy trình xử lý kỵ khí không cần oxy. Quá trình xử lý nước thải hiếu khí được tiến hành bởi những sinh vật hiếu khí trong lúc xử lý nước thải kỵ khí được tiến hành bởi những sinh vật kỵ khí. Đây là yếu tố khác lạ giữa xử lý nước thải hiếu khí và kỵ khí.

Tải xuống phiên bản PDF của xử lý nước thải hiếu khí và kỵ khí

Bạn trọn vẹn có thể tải xuống phiên bản PDF của nội dung bài viết này và sử dụng nó cho mục tiêu ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây Sự khác lạ giữa Xử lý nước thải hiếu khí và kỵ khí.

Người trình làng:

1. Xử lý nước thải sinh học và xử lý chất thải. Nước RWL. N.p.., n.d. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 08 tháng 8 năm 2017.2. Tiêu hóa kỵ khí | Hệ thống xử lý nước thải kỵ khí. Nước RWL. N.p.., n.d. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 08 tháng 8 năm 2017.

3. Sức mạnh mẽ của Energie- en milieu-informationatiesysteem voor het Vlaamse Gewest. Xử lý nước thải sinh học kỵ khí | EMIS. N.p.., n.d. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 08 tháng 8 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự và trang nhã:

1. Cặn hoạt tính (1) Theo việc làm phái sinh: LennyCZ (thảo luận) Bùn hoạt tính 1.png: Trình tải lên ban sơ là Mbeychok tại en.wikipedia – Bùn hoạt hóa 1.png (Miền công cộng) qua Commons Wikimedia
2. Những người tiêu hóa kỵ khí trên không nhìn thấy trên khung trời – Người tải lên ban sơ là Vortexrealm tại Wikipedia tiếng Anh – Được chuyển giao bởi Teratornis (CC BY-SA 2.5) qua Commons Wikimedia

Reply
6
0
Chia sẻ

Review Share Link Tải So sánh xử lý hiếu khí và kị khí ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn So sánh xử lý hiếu khí và kị khí tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải So sánh xử lý hiếu khí và kị khí “.

Hỏi đáp vướng mắc về So sánh xử lý hiếu khí và kị khí

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#sánh #xử #lý #hiếu #khí #và #kị #khí So sánh xử lý hiếu khí và kị khí