Mẹo Hướng dẫn Thẩm quyền xử lý và xử lý yêu cầu phản tố Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-09-30 02:36:10,Bạn Cần biết về Thẩm quyền xử lý và xử lý yêu cầu phản tố. Quý khách trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Admin đc lý giải rõ ràng hơn.

759

Thủ tục yêu cầu phản tố của bị đơn được tiến hành theo quy định của BLTTDS  về thủ tục khởi kiện của nguyên đơn. Có nghĩa là bị đơn phải soạn đơn phản tố bằng văn bản và gửi tới Tòa án, tiếp sau đó bị đơn sẽ phải tiến hành trách nhiệm nộp tạm ứng án phí như nguyên đơn. Thời hạn sẵn sàng xét xử sẽ tiến hành tính lại Tính từ lúc ngày bị đơn nộp tạm ứng án phí hoặc trong trường hợp bị đơn được miễn án phí thì tính từ thời gian ngày Tòa án nhận được đơn phản tố.

Bên cạnh những yếu tố về trình tự thủ tục thì hệ quả pháp lý cũng thay đổi cơ bản nếu như bị đơn đưa ra yêu cầu phản tố. Cụ thể, thay vì trước kia bị đơn không tồn tại trách nhiệm chứng tỏ cho ý kiến của tớ thì hiện giờ bị đơn phải dữ thế chủ động trong việc chứng tỏ yêu
cầu phản tố của tớ. Khi nguyên đơn rút đơn khởi kiện, nếu bị đơn không đưa ra yêu cầu phản tố thì thẩm phán sẽ đình chỉ xử lý và xử lý vụ việc, tuy nhiên nếu như bị đơn đã đưa ra yêu cầu phản tố thì vai trò của những bên sẽ thay đổi, bị đơn sẽ trở thành nguyên đơn và ngược lại nguyên đơn sẽ trở thành bị đơn, vụ án sẽ tiếp tục được xử lý và xử lý ( điểm b, khoản 2 Điều 217 BLTTDS năm ngoái) .

Từ những phân tích ở trên, trọn vẹn có thể thấy việc tiến hành quyền
phản tố của bị đơn có sự tác động to lớn tới quy trình xử lý và xử lý vụ việc về mặt nội dung và hình thức. Thực tế, bị đơn thường lỡ mất những quyền này do không biết, rõ ràng về mặt nội dung với những người dân dân thường thì, không am hiểu pháp lý  thường không biết phương pháp trình diễn yêu cầu của tớ rõ ràng mà chỉ lồng ghép những với những ý kiến về yêu cầu khởi kiện của nguyên
đơn, về mặt thủ tục, người dân không biết trình tự thủ tục nếu đưa ra yêu cầu phản tố mà những cán bộ Tòa án không hướng dẫn rõ ràng.

Như vậy, pháp lý cần quy định rõ ràng, dễ hiểu hơn về quyền này cũng như trách nhiệm của những cán bộ tòa án trong việc phổ cập quyền và trách nhiệm của những bên cũng như việc hướng dẫn những bên trong việc tiến hành quyền của tớ để pháp lý đi vào đời sống và đảm bảo được hiệu suất cao bảo vệ công lý của tớ.

Câu hỏi thường gặp

TRẢ LỜI:

# Theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005 quy định như sau:

1. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN có quyền Đk thương hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình phục vụ nhu yếu.

2. Tổ chức, thành viên tiến hành hoạt động giải trí và sinh hoạt thương mại hợp pháp có quyền Đk thương hiệu cho thành phầm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với Đk người sản xuất không sử dụng thương hiệu đó cho thành phầm và không phản đối việc Đk đó.

3. Tổ chức tập thể được thành
lập hợp pháp có quyền Đk thương hiệu tập thể để những thành viên của tớ sử dụng theo quy định sử dụng thương hiệu tập thể; so với tín hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, tổ chức triển khai có quyền Đk là tổ chức triển khai tập thể của những tổ chức triển khai, thành viên tiến hành sản xuất, marketing tại địa phương đó; so với địa điểm, tín hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản nổi tiếng địa phương của Việt Nam thì việc Đk phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép.

4. Tổ chức có hiệu suất cao trấn áp,
ghi nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chuẩn khác tương quan đến sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ có quyền Đk thương hiệu ghi nhận với Đk không tiến hành sản xuất, marketing sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đó; so với địa điểm, tín hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản nổi tiếng địa phương của Việt Nam thì việc Đk phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức triển khai, thành viên có quyền cùng Đk một thương hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những Đk tại đây:

a) Việc sử dụng thương hiệu đó phải nhân danh toàn bộ những đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà toàn bộ những đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quy trình sản xuất, marketing;

b) Việc sử dụng thương hiệu đó không khiến nhầm lẫn cho những người dân tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

6. Người có quyền Đk quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 trên này, kể khắp khung hình đã nộp đơn Đk có quyền chuyển giao quyền Đk cho tổ chức triển khai, thành viên khác dưới hình thức hợp đồng bằng
văn bản, để thừa kế hoặc thừa kế theo quy định của pháp lý với Đk những tổ chức triển khai, thành viên được chuyển giao phải phục vụ nhu yếu những Đk so với những người dân có quyền Đk tương ứng.

7. Đối với thương hiệu được bảo lãnh tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện thay mặt thay mặt hoặc đại lý của chủ sở hữu thương hiệu Đk thương hiệu này mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện thay mặt thay mặt hoặc đại lý đó không được phép Đk thương hiệu nếu không được
sự đồng ý của chủ sở hữu thương hiệu, trừ trường hợp có nguyên do chính đáng.

TRẢ LỜI:

Hiện nay Người nộp đơn Đk thương hiệu trọn vẹn có thể tự làm hoặc Ủy quyền Đk qua Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp

Đại diện sở hữu công nghiệp → Giống như Kiểu Công ty Luật A&S 

Có thể khái quát việc nộp đơn như sau

1. NỘP ĐƠN QUA ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Hồ sơ gồm: 

– GIẤY ỦY QUYỀN CHO ĐẠI DIỆN 

– MẪU ĐƠN (10 MẪU 8X8 CM)

2. TỰ NỘP ĐƠN

CÁ NHÂN HOẶC CÔNG TY LÀ CHỦ ĐƠN 

 • Mẫu thương hiệu với kích thước to nhiều hơn 3×3 cm và nhỏ hơn 8 x8 cm;
 • Danh mục sản phẩm & hàng hóa dịch vụ cần Đk thương hiệu;
 • Tờ khai Đk thương hiệu. Đối với đơn Đk thương hiệu tập thể,thương hiệu ghi nhận
 • Giấy phép marketing nếu chủ đơn là Công ty (CÁ NHÂN KHÔNG CẦN GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH) 
 • NHÃN HIỆU TẬP THỂ

  1. Quy chế sử dụng thương hiệu tập thể/thương hiệu ghi nhận;

  2. Bản thuyết minh về tính chất chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc trưng) của thành phầm mang thương hiệu (nếu thương hiệu được Đk là thương hiệu tập thể dùng cho thành phầm có tính chất đặc trưng hoặc là thương hiệu ghi nhận chất lượng của thành phầm hoặc là thương hiệu ghi nhận nguồn gốc địa lý);

  3. Bản đồ xác lập lãnh thổ (nếu thương hiệu Đk là thương hiệu ghi nhận nguồn gốc địa lý của thành phầm).

  4. Mẫu thương hiệu với kích thước to nhiều hơn 3×3 cm và nhỏ hơn 8 x8 cm;

  5. Danh mục sản phẩm & hàng hóa
  dịch vụ cần Đk thương hiệu;

  6. Tờ khai Đk thương hiệu. Đối với đơn Đk thương hiệu tập thể,thương hiệu ghi nhận

  Trả lời

  – Tra cứu thương hiệu độc quyền cơ bản, sơ bộ: Trong dạng này, thời hạn tra cứu thương hiệu độc quyền sơ bộ chỉ mất 03 đến 05 tiếng để tra cứu. Tuy nhiên, việc tra cứu này sẽ không đảm bảo được đúng chuẩn thương hiệu có sự trùng lặp, tương tự hay là không vì tài liệu do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam phục vụ nhu yếu trên trang tài liệu vương quốc đã
  được update trước thời gian tra cứu 03 tháng, tức là tại thời gian tra cứu thì những đơn mới nộp trong tầm 03 tháng trở lại đấy là không được update trên tài liệu vương quốc nên không thể tra cứu đúng chuẩn 100%.

  Link tra cứu miễn phí: 

  iplib.noip.gov/WebUI/WSearch.php

  – Tra cứu thương hiệu độc quyền rõ ràng, nâng cao: Trong dạng tra cứu này, độ đúng chuẩn đạt tốt nhất, được tiến hành
  bởi những nhân viên cấp dưới, Chuyên Viên có kinh nghiệm tay nghề sẽ đảm bảo tỷ trọng Đk thương hiệu độc quyền tốt nhất, những nhân viên cấp dưới, Chuyên Viên sẽ thẩm định và kiểm tra sự trùng lặp, dễ gây ra nhầm lẫn để sở hữu cở sở trấn áp và điều chỉnh lại thương hiệu sao cho thích hợp nhất.

  LIÊN HỆ A&S LAW FIRM qua hotline: +84 972 817 699

  PHÍ TRA CỨU CHUYÊN SÂU CHỈ TỪ 500.000 VNĐ / LẦN TRA CỨU 

  Trả lời

  CÓ HAI CÁCH NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

  1. NGƯỜI NỘP ĐƠN TỰ NỘP

  Bạn trọn vẹn có thể nộp đơn
  trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trải qua cty chức năng đại diện thay mặt thay mặt sở hữu trí tuệ nộp đơn Đk thương hiệu độc quyền tại một trong ba địa chỉ với sau:

  – Cục Sở Hữu trí tuệ Việt Nam tại số 384-386, đường Nguyễn Trãi, phường TX Thanh Xuân Trung, quận TX Thanh Xuân, thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô.

  – Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt Cục Sở Hữu trí tuệ Việt Nam tại thành phố Tp Thành Phố Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

  – Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt Cục Sở Hữu trí tuệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí
  Minh: số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, Tầng 7, tòa nhà Hà Phan, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

  Lưu ý: Hai văn phòng đại diện thay mặt thay mặt chỉ là cty chức năng tiếp nhận đơn Đk, còn cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp văn bằng bảo lãnh thương hiệu độc quyền chỉ có Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam ở Tp Hà Nội Thủ Đô.

  2. NỘP ĐƠN THÔNG QUA ĐẠI DIỆN SHCN A&S LAW FIRM

  LIÊN HỆ A&S LAW FIRM qua hotline: +84 972 817 699

  PHÍ TRA CỨU CHUYÊN SÂU CHỈ TỪ 500.000 VNĐ / LẦN TRA CỨU →

  Trả
  lời

  Theo quy định của pháp lý hiện hành, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xử lý và xử lý và xử lý hồ sơ Đk thương hiệu độc quyền với thời hạn của từng quá trình như sau:

  – Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hình thức đơn Đk thương hiệu độc quyền giao động trong tầm 01 tháng đến 03 tháng;

  – Giai đoạn công bố đơn hợp lệ là 02 tháng Tính từ lúc ngày đơn được đồng ý là đơn hợp lệ;

  – Giai đoạn đăng công bố lên Công báo A từ 4-6 tháng từ thời gian ngày đồng ý hình thức đơn

  – Giai
  đoạn thẩm định nội dung đơn Đk thương hiệu độc quyền giao động trong tầm từ 14 tháng đến 16 tháng;

  Như vậy, tổng thời hạn Đk thương hiệu độc quyền từ thời gian nộp hồ sơ đến khi được cấp văn bằng bảo lãnh giao động trong tầm 24 tháng đến 26 tháng theo quy định của pháp lý.

  Trả lời

  THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẰNG NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM LÀ 10 NĂM VÀ ĐƯỢC GIA HẠN KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LẦN CĂN CỨ

  Khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ
  sung năm 2009 quy định về hiệu lực hiện hành của văn bằng bảo lãnh như sau:

  ” Giấy ghi nhận thương hiệu có hiệu lực hiện hành từ thời gian ngày cấp đến hết mười năm Tính từ lúc ngày nộp đơn, trọn vẹn có thể gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần mười năm”.

  Thời hạn bảo lãnh của thương hiệu là 10 năm, tuy nhiên chủ sở hữu thương hiệu trọn vẹn có thể xin gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm và trọn vẹn có thể được bảo lãnh mãi mãi nếu được gia hạn đúng hạn. Trong vòng 06 tháng trước thời điểm ngày Giấy ghi nhận Đk thương hiệu hết hiệu lực hiện hành, chủ sỡ hữu nhãn
  hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn và lệ phí theo quy định cho Cục Sở hữu trí tuệ.

  Trả lời

  NHÃN HIỆU CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG ĐƯỢC

  HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG GỒM

  Chuyển nhượng thương hiệu cần những sách vở:

  Bản gốc của giấy ghi nhận đã Đk thương hiệu or văn bản bảo lãnh; Kèm thêm 2 bản hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền đồng thời phải có chữ kỹ từng trang. Mộc đỏ của con dấu ” Nếu có “; Thêm vào là giấy ủy quyền từ bên phụ trách ký hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền / chuyển giao nhãn
  hiệu theo quy định pháp lý và hợp đồng hai bên thỏa thuận hợp tác.

  Thời gian hoàn tất việc Đk Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền/chuyển giao thương hiệu là 06 tháng Tính từ lúc ngày nộp đơn.

  Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Thẩm quyền xử lý và xử lý yêu cầu phản tố

  Reply
  4
  0
  Chia sẻ

  Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Cập nhật Thẩm quyền xử lý và xử lý yêu cầu phản tố ?

  – Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Thẩm quyền xử lý và xử lý yêu cầu phản tố tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Thẩm quyền xử lý và xử lý yêu cầu phản tố “.

  Hỏi đáp vướng mắc về Thẩm quyền xử lý và xử lý yêu cầu phản tố

  You trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
  #Thẩm #quyền #giải #quyết #yêu #cầu #phản #tố Thẩm quyền xử lý và xử lý yêu cầu phản tố