Mn cho em hỏi, lúc làm bc 26/ac để chuyển sang tt77, em lỡ ghi sử dung hết 37 tờ hd, bh kiểm tra lại là có 36 tờ, 1 tờ bị xóa. Thì bg em phảu làm sao. Em cám ơn.