Mn cho mình hỏi mình chỉ tiêu (33) trên Tk 01/GTGT, mình nhập số tiền thuế dòng thuế 10% = chỉ tiêu (32)*10% – số tiền thuế đc giảm ở cột 6 PL 92/2021. Mà báo lỗi như này, mong đc chỉ giáo.

270199689 660991818390170 8371986518737024084 n.jpg? nc cat=108&ccb=1 5& nc sid=b9115d& nc ohc=tWGw 2cifoUAX8LudYw& nc ht=scontent.fsgn5 6
271962760 660991828390169 2677005298427114105 n.jpg? nc cat=105&ccb=1 5& nc sid=b9115d& nc ohc=TUYeBpGCQY8AX8DkPGn& nc ht=scontent.fsgn5 9