Thủ Thuật về Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều thừa 1 cuốn Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-03-31 05:27:16,Bạn Cần tương hỗ về Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều thừa 1 cuốn. Bạn trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Tác giả đc tương hỗ.

583

Gọi số sách đem xếp là a (quyển, a ∈ N*; 200≤ a ≤500)

Vì a quyển sách đem xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó nên a chia hết cho 10; 12; 15; 18.

Mà BCNN (10; 12; 15; 18) = 180, nên = 360.

Vậy có 360 quyển sách được xếp.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm tại đây !

Số vướng mắc: 37

Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đề vừa đủ bó. Biết số sách trong tầm từ 200 đến 500. Tính số sách.. Câu 191 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 – Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đề vừa đủ bó. Biết số sách trong tầm từ 200 đến 500. Tính số sách.

Gọi m (m ∈ N*) là số sách cần tìm

Vì xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó nên số sách m ∈ BC (10;12;15;18)

Ta có:        10 = 2.5                          (12 = 2^2.3)

                   15 = 3.5                          (18 = 2.3^2)

Quảng cáo

(BCNNleft( 10;12;15;18 right) = 2^2.3^2.5 = 180)

(BCleft( 10;12;15;18 right)rm = left 0;180;360;540;… right\)

 Vì số sách trong tầm từ 200 đến 500 nên m = 360

Vậy có 360 cuốn sách.

Gọi m (m ∈ N*) là số sách cần tìm.

Vì xếp thành từng bó 10, 12,15 và 18 cuốn đều vừa đủ bó nên số sách m là BC(10;12;15;18)

Ta có: 10 = 2.5

12 = 22.3

15 = 3.5

18 = 2.32

BCNN(10,12,15,18) = 22.32.5 = 180

BC(10,12,15,18) = 0;180;360;540;..

Vì số sách nằm trong tầm 200 đến 500 nên m = 360

Vậy có 360 cuốn sách

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tìm BCNN của: 42,70 và 180

Xem đáp án » 14/04/2020 6,872

Một khối học viên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thiếu 1 người nhưng khi xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học viên chưa tới 300. Tính số học viên

Xem đáp án » 14/04/2020 5,775

Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đó trong tầm từ 100 đến 150

Xem đáp án » 14/04/2020 4,272

Tìm BCNN của: 9, 10 và 11

Xem đáp án » 14/04/2020 3,457

Tìm những bội chung của 15 và 25 mà nhỏ nhất hơn 400

Xem đáp án » 14/04/2020 2,212

Phương pháp giải:

– Gọi số sách cần tìm là (x), tìm Đk của (x).

– Sử dụng kiến thức và kỹ năng về bội chung để tìm (x).

Lời giải rõ ràng:

Gọi số sách cần tìm là (x) (cuốn sách) , (350 le x le 400,,,x in mathbbN.)

Vì số sách xếp từng bó (10,12,15) cuốn đều thừa (2) cuốn nên (left( x – 2 right),,, vdots ,,10;,,left( x – 2 right),,, vdots ,,,12;,,,left( x – 2 right),,, vdots ,,15.)

Do đó (x – 2 in BCleft( 10,12,15 right)).

Ta có: (left. beginarrayl10 = 2.5\12 = 2^2.3\15 = 3.5endarray right}) ( Rightarrow BCNNleft( 10,12,15 right) = 2^2.3.5 = 60)

( Rightarrow BCleft( 10,12,15 right) = Bleft( 60 right) = left 0;,,60;,,120;,,180;,,240;,,300;,,360;,,420;… right\)  

( Rightarrow x – 2 in left 0;,,60;,,120;,,180;,,240;,,300;,,,360;,,420;… right\)

Mà (350 le x le 400) nên (348 le x – 2 le 398) hay (x – 2 = 360)

( Rightarrow x = 360 + 2 = 362) cuốn.

Vậy số sách cần tìm là (362) cuốn.

Chọn C.

Giải rõ ràng:

Gọi số sách cần tìm là (x) (cuốn sách) , (350 le x le 400,,,x in mathbbN.)

Vì số sách xếp từng bó (10,12,15) cuốn đều thừa (2) cuốn nên (left( x – 2 right),,, vdots ,,10;,,left( x – 2 right),,, vdots ,,,12;,,,left( x – 2 right),,, vdots ,,15.)

Do đó (x – 2 in BCleft( 10,12,15 right)).

Ta có: (left. beginarrayl10 = 2.5\12 = 2^2.3\15 = 3.5endarray right}) ( Rightarrow BCNNleft( 10,12,15 right) = 2^2.3.5 = 60)

( Rightarrow BCleft( 10,12,15 right) = Bleft( 60 right) = left 0;,,60;,,120;,,180;,,240;,,300;,,360;,,420;… right\)

( Rightarrow x – 2 in left 0;,,60;,,120;,,180;,,240;,,300;,,,360;,,420;… right\)

Mà (350 le x le 400) nên (348 le x – 2 le 398) hay (x – 2 = 360)

( Rightarrow x = 360 + 2 = 362) cuốn.

Vậy số sách cần tìm là (362) cuốn.

Chọn C.

Gọi a là số sách cần tìm

a thuộc BC (10,12,15,18) và 200<a<500

10=2.5; 12=22.3; 15=3.5; 18=2.32

BCNN(10,12,15,18)=22.32.5=180

BC (10,12,15,18)= B(180)=0;180;360;540;720;…….

mà 200<a<500 nên a=360

Gọi a là số sách cần tìm

a thuộc BC (10,12,15,18) và 200<a<500

10=2.5; 12=22.3; 15=3.5; 18=2.32

BCNN(10,12,15,18)=22.32.5=180

BC (10,12,15,18)= B(180)=0;180;360;540;720;…….

mà 200<a<500 nên a=360

Reply
7
0
Chia sẻ

Review Share Link Tải Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều thừa 1 cuốn ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều thừa 1 cuốn tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều thừa 1 cuốn “.

Thảo Luận vướng mắc về Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều thừa 1 cuốn

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Một #số #sách #khi #xếp #thành #từng #bó #cuốn #cuốn #cuốn #cuốn #đều #thừa #cuốn Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều thừa 1 cuốn