Mục lục bài viết

Thủ Thuật về Một vật giao động điều hòa với phương trình x = 4cos πt 0 5π cm chu kì là Chi Tiết

Update: 2022-03-31 13:43:13,You Cần biết về Một vật giao động điều hòa với phương trình x = 4cos πt 0 5π cm chu kì là. Quý khách trọn vẹn có thể lại phản hồi ở phía dưới để Tác giả đc tương hỗ.

731

Một chất điểm giao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt – π/3)(cm), t tính bằng s. Quãng đường chất điểm đi được sau 7 giây Tính từ lúc lúc t = 0 là:

A.

56 cm.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Một chất điểm giao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt – π/3)(cm), t tính bằng s. Quãng đường chất điểm đi được sau 7 giây Tính từ lúc lúc t = 0 là:
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Khái niệm giao động điều hoà – Dao động cơ – Vật Lý 12 – Đề số 11

B.

48 cm.

C.

58 cm.

D.

54 cm.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Phân tích: + Chu kì của giao động s. → Khoảng thời hạn s. + Quãng đường vật đi được trong nửa chu kì luôn là cm.

Vậy đáp án đúng là A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Khái niệm giao động điều hoà – Dao động cơ – Vật Lý 12 – Đề số 11

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Một vật giao động điều hòa với phương trình x=10cos(2πt+φ) cm. Khoảng thời hạn ngắn nhất giữa hai lần liên tục vật cách vị trí cân đối một khoảng chừng bằng a bằng với mức thời hạn giữa hai lần liên tục vật cách vị trí cân đối một khoảng chừng bằng b. Trong một chu kì khoảng chừng thời hạn mà vận tốc của vật không vượt quá 2π(b-a) bằng 0,5s. Tỉ số gần với giá trị nào nhất tại đây?

 • Gọi T là chu kỳ luân hồi của một vật nhỏ đang giao động điều hòa. Năng lượng của vật:

 • Một chất điểm giao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 20 cm. Ở vị trí mà li độ của chất điểm là 5 cm thì nó có vận tốc . Dao động của chất điểm có chu kì là ?

 • Một chất điểm giao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2π/3 + π) (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm trải qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 tại thời gian:

 • Một vật giao động điều hoà theo phương trình, biên độ giao động của vật là ?

 • Một chất điểm giao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + 0,5π). Mốc thời hạn được chọn là lúc chất điểm:

 • Một vật giao động điều hòa, tại vị trí động năng gấp gấp đôi thế năng, vận tốc của vật nhỏ hơn vận tốc cực lớn.

 • Một vật nhỏ giao động điều hòa với li độ x=10cosπt+π/6 (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy π2=10 . Gia tốc của vật có độ lớn cực lớn là

 • Gia tốc của chất điểm giao động điều hòa bằng 0 khi:

 • Một vật dao độngđiều hòa trên quỹđạo dài 8cm. Khi vậtđi qua vị trí cân đối thì vận tốc có độlớn. Chọn gốc thời hạn là lúc vật qua vị trítheo chiều dương. Phương trình giao động của vật là:

 • Một chất điểm giao động điều hòa trên trục Ox xung quanh gốc O với biên độ 6cm và chu kì 2s. Mốc để tính thời hạn là lúc vật trải qua vị trí theo chiều dương. Khoảng thời hạn chất điểm được quãng đường 249cm Tính từ lúc thời gian ban sơ là:

 • Vật giao động điều hòa với biên độ A và vận tốc cực lớn vmax. Tần số giao động của vật bằng:

 • Một chất điểm giao động điều hòa, có phương trình li độ x = 10cos(10πt + π) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tần số giao động của chất điểm bằng:

 • Một chất điểm giao động điều hòa với phương trình x=2sinπt+π2cm . Pha ban sơ của giao động trên là

 • Một chất điểm giao động điều hoà với phương trình: x = 10coscm. Xác định quãng đường vật đi được sau khoảng chừng thời hạn t = 2,5s Tính từ lúc lúc vật khởi đầu giao động là:

 • Cho hai giao động điều hòa có phương trình lần lượt x1 = 2cos(ωt) cm, x2 = 4cos(ωt + π) cm. Ở thời gian bất kì, ta luôn có:

 • Khi một vật giao động điều hòa, hoạt động giải trí và sinh hoạt của vật từ vị trí cân đối ra vị trí biên là hoạt động giải trí và sinh hoạt:

 • Một chất điểm giao động điều hòa có phương trình. Gia tốc của chất điểm có phương trình:

 • Điều nào tại đây làđúng khi nói về động năng và thế năng của một vật khối lượng không đổi dao độngđiều hòa:

 • Một chất điểm giao động điều hòa trên trục Ox với phương trình x = cos(2πt) cm. Quãng lối đi được của chất điểm trong một chu kì là ?

 • Một chất điểm giao động điều hoà trên trục Ox xung quanh vị trí cân đối (x = 0) theo phương trình: cm. Biết rằng trong một chu kỳ luân hồi giao động thì độ lớn vận tốc của chất điểm không nhỏ hơn cm/s2 trong tầm thời hạn là . Tần số góc là:

 • Trong phương trình giao động điều hòa x = Acos(ωt + φ) thì (ωt + φ) gọi là ?

 • Vật giao động điều hòa với phương trình: x=6cos(ωt-π/2) (cm). Sau thời hạn t1=0,5s Tính từ lúc thời gian ban sơ vật đi được quãng đường 3cm. Sau khoảng chừng thời hạn t2=20,5s Tính từ lúc thời gian ban sơ vật đi được quãng đường:

 • Một chất điểm giao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 20 cm. Ở vị trí mà li độ của chất điểm là 5 cm thì nó có vận tốc . Dao động của chất điểm có chu kì là ?

 • Một chất điểm giao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt – π/3)(cm), t tính bằng s. Quãng đường chất điểm đi được sau 7 giây Tính từ lúc lúc t = 0 là:

 • Một vật nhỏ giao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân đối O. Đồ thị màn biểu diễn sự biến hóa của vận tốc theo li độ là:

 • Phương trình của giao động điều hòa là x = 5cos(2πt) (cm). Biên độ của giao động là ?

 • Biểu thức nào sau đấy là biểu thức tính vận tốc của một vật giao động điều hòa?

 • Cho một vật giao động điều hòa với phương trình li độ Vật trải qua vị trí cân đối lần thứ nhất tại thời gian.

 • Một chất điểm giao động điều hòa trên trục Ox, tại những thời gian t1, t2 vận tốc và vận tốc của vật tương ứng có mức giá trị là cm/s, m/s2, cm/s và m/s2 . Li độ x2 ở thời gian t2 là:

 • Một vật giao động điều hòa với phương trình x = Acos(wt). Xác định tỉ số giữa vận tốc trung bình và vận tốc trung bình của giao động trong 3T/4 thứ nhất.

 • Một chất điểm giao động điều hòa theo phương trình (x tính bằng cm và t tính bằng giây). Trong 4,2 giây thứ nhất từ thời gian t = 0, chất điểm trải qua vị trí có li độ cm theo chiều dương mấy lần?

 • Tốc độ và li độ của một chất điểm giao động điều hòa có hệ thức , trong số đó x tính bằng cm, v tính bằng cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm trong nửa chu kì là

 • Một vật giao động điều hòa với tần số f biên độ A. Thời gian vật đi được quãng đường có độ dài bằng 2A là:

 • Một chất điểm giao động điều hoà với phương trình: x = 10coscm. Xác định quãng đường vật đi được sau khoảng chừng thời hạn t = 2,5s Tính từ lúc lúc vật khởi đầu giao động là:

 • Đại lượng nào tại đây đặc trưng cho tính chất đổi chiều nhanh hay chậm của một giao động điều hòa?

 • Một vật nhỏ giao động điều hòa với phương trình x = 8cos10πt cm. Thời điểm vật trải qua vị trí x = 4 cm lần thứ hai theo chiều âm Tính từ lúc thời gian ban sơ là ?

 • Khi nói về giao động điều hòa của một vật, phát biểu nào tại đây sai?

 • Chất điểm giao động điều hòa với phương trình Chiều dài quỹ đạo giao động của chất điểm là:

 • Một vật tham gia đồng thời hai giao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Hình vẽ là đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời hạn của hai giao động thành phần. Biên độ của giao động tổng hợp là ?

Một số vướng mắc khác trọn vẹn có thể bạn quan tâm.

 • Ngoài việc phục vụ nhu yếu gỗ quý, rừng còn tồn tại tác dụng gì cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của con người.

 • Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên quy định:

 • Bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã cần ngăn ngừa những hành vi nào tại đây.

 • Giữ gìn vạn vật thiên nhiên hoang dã là:

 • Tài nguyên nào tại đây thuộc tài nguyên tái sinh:

 • Muốn tiến hành quan hệ hợp tác giữa những vương quốc trong những nghành nên phải có:

 • Bảo vệ độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp lý về:

 • Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của người nào tại đây?

 • Ngăn chặn và diệt trừ những tệ nạn xã hội được pháp lý quy định trong luật nào tại đây:

 • Đâu không phải là nội dung của pháp lý về tăng trưởng bền vững và kiên cố của xã hội?

Reply
6
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Cập nhật Một vật giao động điều hòa với phương trình x = 4cos πt 0 5π cm chu kì là ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Một vật giao động điều hòa với phương trình x = 4cos πt 0 5π cm chu kì là tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Một vật giao động điều hòa với phương trình x = 4cos πt 0 5π cm chu kì là “.

Giải đáp vướng mắc về Một vật giao động điều hòa với phương trình x = 4cos πt 0 5π cm chu kì là

You trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Một #vật #dao #động #điều #hòa #với #phương #trình #4cos #πt #5π #chu #kì #là Một vật giao động điều hòa với phương trình x = 4cos πt 0 5π cm chu kì là