Năm 2022 dùng tờ khai môn bài mới 01/LPMB theo thông tư 80/2021, hiệu lực từ 1/1/2022 nhé. Do đó chờ vài hôm nữa thuế update htkk và hệ thống trên trang web thuế điện tử lúc đó mới nộp được. Tờ khai 01/MBAI theo ND139/2016 hết hiệu lực rồi.

Mọi người đợi mấy hôm nữa cập nhật r nộp nhé

269640272 2585303101613814 2501987146182482404 n.jpg? nc cat=1&ccb=1 5& nc sid=825194& nc ohc=Q97T0b QlI4AX Iy Ki& nc ht=scontent.fsgn5 1