Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Quản lý cấp cao tiếng Anh là gì Chi Tiết

Update: 2022-04-06 10:34:14,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Quản lý cấp cao tiếng Anh là gì. Quý khách trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở phía dưới để Mình đc lý giải rõ ràng hơn.

685

nhà quản cấp trên

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • 2. Những chức vụ bằng tiếng anh thông dụng được phân loại rõ ràng
 • 3. Các hoạt động giải trí và sinh hoạt tương quan đến những chức vụ bằng tiếng anh
 • 4. tin tức về những chức vụ bằng tiếng anh thông dụng tại một số trong những nước

cấp độ quản

bằng cấp quản

nhà quản cấp

phân cấp quản

cấp bậc quản

Không chỉ những nhân viên cấp dưới văn phòng làm trong những công ty quốc tế mới nên phải ghi nhận đến những chức vụ bằng tiếng anh thông dụng trong công ty vì lúc bấy giờ thật nhiều sách vở, văn bản có sử dụng những từ tiếng Anh cơ bản này. Do đó, nếu người mua không học tiếng anh thì trọn vẹn có thể dẫn đến việc những bạn sẽ không còn hiểu biết hoặc hiểu sai những nội dung tương quan đến công ty đó. Và đó là yếu tố không tồn tại ai muốn xẩy ra trong việc làm phải không nào? Vì vậy, nội dung bài viết này sẽ tổng hợp cho bạn những chức vụ bằng tiếng anh thông dụng trong công ty để bạn thao tác hiệu suất cao hơn nữa.

 • Director (n) /dəˈrektə(r)/: Giám đốc
 • Deputy/Vice Director: Phó Giám đốc
 • Chief Executive Officer (CEO): giám đốc điều hành quản lý
 • Chief Information Officer (CIO): giám đốc thông tin
 • Chief Operating Officer (COO): trưởng phòng hoạt động giải trí và sinh hoạt
 • Chief Financial Officer (CFO): giám đốc tài chính
 • Board of Directors: hội đồng quản trị
 • Share holder: cổ đông
 • Executive: thành viên ban quản trị
 • Founder: người sáng lập
 • President (Chairman) /’prezidənt/ (/’tʃeəmən/): quản trị
 • Vice president (VP): phó quản trị
 • Manager /ˈmænɪdʒə/: Quản lý
 • Department manager (Head of Department): trưởng phòng
 • Section manager (Head of Division): Trưởng Bộ phận
 • Personnel manager /,pə:sə’nel ‘mænidʤə/: trưởng phòng nhân sự
 • Finance manager /fai’næns ‘mænidʤə/: trưởng phòng tài chính
 • Accounting manager /ə’kauntiɳ ‘mænidʤə/: trưởng phòng kế toán
 • Production manager /production ‘mænidʤə/: trưởng phòng sản xuất
 • Marketing manager /’mɑ:kitiɳ ‘mænidʤə/: trưởng phòng marketing

(Các chức vụ thông dụng)

Các chức vụ bằng tiếng anh thông dụng khác :

 • Supervisor /ˈsuːpəvaɪzə(r)/: Người giám sát
 • Team Leader /ti:m /’li:də/: Trưởng Nhóm
 • Boss /bɒs/: Sếp
 • assistant /ə’sistənt/: trợ lí giám đốc
 • secretary /’sekrətri/: thư kí
 • Receptionist /ri’sepʃənist/: Nhân viên lễ tân
 • Employer /im’plɔiə/: chủ (nói chung)
 • Employee (n) /ɪmˈplɔɪiː/: người làm công, nhân viên cấp dưới (nói chung)
 • Officer (staff) /’ɔfisə/ : Cán bộ, viên chức
 • labour/ labor /’leibə/: người lao động (nói chung)
 • labour/ labor union /’leibə ‘ju:njən/: công đoàn
 • Colleague (n) /ˈkɒliːɡ/: Đồng nghiệp
 • Expert (n) /ˈekspɜːt/: Chuyên viên
 • Collaborator (n) /kəˈlæbəreɪtə(r)/: Cộng tác viên
 • Trainee (n) /ˌtreɪˈniː/: Thực tập sinh
 • Apprentice (n) /əˈprentɪs/: Người học việc

2. Những chức vụ bằng tiếng anh thông dụng được phân loại rõ ràng

       2.1. Các kiểu công ty

 • Company: công ty
 • Consortium/ corporation: tập đoàn lớn lớn
 • Subsidiary: công ty con
 • Affiliate: công ty link
 • Private company: công ty tư nhân
 • Joint Stock company: công ty Cp
 • Limited Liability company: công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

      2.2. Các chức vụ bằng tiếng anh tại cơ sở, phòng ban trong công ty

 • Headquarters : trụ sở chính
 • Representative office: văn phòng đại diện thay mặt thay mặt
 • Branch office: Trụ sở
 • Regional office: văn phòng địa phương
 • Wholesaler: của hàng bán sỉ
 • Outlet: shop marketing nhỏ lẻ
 • Department : phòng, ban
 • Accounting department : phòng kế toán
 • Administration department: phòng hành chính
 • Financial department : phòng tài chính
 • Personnel department/ Human Resources department (HR) : phòng nhân sự
 • Purchasing department : phòng sắm sửa vật tư
 • Research & Development department : phòng nghiên cứu và phân tích và tăng trưởng
 • Sales department : phòng marketing
 • Shipping department : phòng vận chuyển

(Một số chức vụ bằng tiếng anh)

      2.3. Các chức vụ bằng tiếng anh trong công ty:

 • CEO (chief executive officer) : tổng giám đốc
 • manager: quản trị và vận hành
 • director : giám đốc
 • deputy/ vice director: phó giám đốc
 • the board of directors : Hội đồng quản trị
 • Executive: thành viên ban quản trị
 • Founder: người sáng lập
 • Head of department: trưởng phòng
 • Deputy of department: phó trưởng phòng
 • supervisor: người giám sát
 • representative: người đại diện thay mặt thay mặt
 • secterary: thư kí
 • associate, colleague, co-worker: đồng nghiệp
 • employee: nhân viên cấp dưới
 • trainee: thực tập viên

3. Các hoạt động giải trí và sinh hoạt tương quan đến những chức vụ bằng tiếng anh

 • establish (a company) : xây dựng (công ty)
 • go bankrupt : phá sản
 • merge : sát nhập
 • diversify: phong phú chủng loại hóa
 • outsource: thuê gia công
 • downsize: căt giảm nhân công
 • do business with: làm ăn với
 • franchise: nhượng quyền thương hiệu

(Hoạt động tương quan đến chức vụ)

4. tin tức về những chức vụ bằng tiếng anh thông dụng tại một số trong những nước

Trong nhiều tập đoàn lớn lớn, công ty của Mỹ (và một số trong những nước khác) thì vị trí tốt nhất (top position) là Chairman hay President (quản trị), phía dưới này sẽ là những Vice president (Phó quản trị), officer (hoặc director) – người điều hành quản lý, quyết định hành động những việc quan trọng, rồi đến general manager, manager – là người phụ trách việc làm rõ ràng.

Trong những công ty của Anh, chức vụ tốt nhất là Chairman, rồi đến Chief Executive Director hoặc Managing Director (hai chức này tương tự nhau nhưng Managing Director được sử dụng nhiều hơn thế nữa).

Sau đó đến những giám đốc được gọi là chief officer/director, thấp hơn là manager. Board là từ chỉ toàn thể những director và họ họp ở phòng gọi là boardroom.

Các chức vụ bằng tiếng anh thông dụng ở Úc và Singapore… : Managing Director ngang với CEO, tương tự tổng giám đốc (director general hay general director) ở ta. Tuy nhiên, ở nước Philippines, Managing Director được gọi là President.

Chức danh bằng tiếng anh trong những tập đoàn lớn của Nhật hơi “rườm rà” một chút ít. Chẳng hạn, Mitsui O.S.K. Lines – doanh nghiệp vận tải lối đi bộ hàng hải lớn số 1 toàn thế giới, điều hành quản lý đội tàu trọng tải khoảng chừng 45,5 triệu DWT – có cả ChairmanPresident. Chairman được định hình và nhận định như to nhiều hơn President (tuy cùng dịch là “quản trị”).

President Executive Director là quản trị công ty, Senior Managing Executive Officer là giám đốc điều hành quản lý cấp cao (có đến 3 vị cùng làm chức này), rồi đến 9 giám đốc điều hành quản lý (Managing Executive Officer), ngay tiếp sau đó là 8 giám đốc (Executive Officer). Mỗi người nói trên đều phụ trách một phần việc với mức độ quan trọng rất khác nhau.

Hi vọng bài tổng hơp này sẽ tương hỗ những bạn có cái nhìn chung hơn về những chức vụ bằng tiếng anh. Đặc biệt là lúc nhìn vào name card của một ai này sẽ biết được họ sở hữu chức vụ gì, có quan trọng hay là không để bạn có cách tiếp xúc thích hợp.

Tuyền Trần

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Share Link Cập nhật Quản lý cấp cao tiếng Anh là gì ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Quản lý cấp cao tiếng Anh là gì tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Quản lý cấp cao tiếng Anh là gì “.

Thảo Luận vướng mắc về Quản lý cấp cao tiếng Anh là gì

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Quản #lý #cấp #cao #tiếng #Anh #là #gì Quản lý cấp cao tiếng Anh là gì