Thủ Thuật Hướng dẫn Cho mạch điện như hình vẽ uab=20v không đổi Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-04-21 00:13:17,Bạn Cần tương hỗ về Cho mạch điện như hình vẽ uab=20v không đổi. Bạn trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin đc lý giải rõ ràng hơn.

578

Bài 4: Có một số trong những bóng đèn cùng hiệu điện thế đònh mức 110V, gồm có một bóng 20W, 1 bóng 40W, 1bóng 60W và 2 bóng 30W được mắc thành một mạch vào hiệu điện thế 220V. Hỏi phải mắc những bóngnhư thế nào để chúng đều sáng thường thì.ĐS: Mắc 2 nhóm tiếp nối đuôi nhau: Nhóm 1: (60W// 30W) tiếp nối đuôi nhau nhóm 2:(20W// 30W// 40W).Bài 5: Dùng nhà bếp từ có hiệu suất P=600W, hiệu suất H=80% để đun 1,5 lít nước ở nhiệt độ t 1=200C.Hỏi sau bao lâu nước sẽ sôi? Cho biết nhiệt dung riêng của nước C=4,18KJ/(kg.k)Bài 4: cho mạch điện như hình vẽ: Cho biết UAB=20V; R1=2Ω; R2=1Ω; R3=6Ω; R4=4Ω.R1 C R3a. Tính CĐDĐ qua những điện trở khi K mở.BKAb. Tính CĐDĐ qua những điện trở khi K đóng và I qua K.RR24ĐS: a. I1=I3=2,5A; I2=I4=4A.DBài 5: Cho mạch điện như hình vẽ: UAB=18V, I2=2AR21. Tìm R1: R2=6Ω; R3=3Ω.R1BA2. Tìm R3: R1=3Ω; R2=1Ω.R33. Tìm R2: R1=5Ω; R3=3Ω.R1R2ĐS: 1. R1=1Ω; 2. R3=0,6Ω; 3. R2=1,5Ω.Bài 6: Cho mạch điện như hình vẽ:AR4R3R1=R2=4Ω; R3=6Ω; R4=12Ω; R5=0,6Ω; UAB=12V; RA≈0.R5a. Tính RAB.b. Tìm I qua những điện trở, và số chỉ của Ampe kế.ĐS: a. R=6Ω; b. I1=1,2A; I2=1,5A; I3=0,8A; I4=0,5A; I5=2A; IA=0,3A.A+Bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ: Cho biết UAB=30V,những điện trở giống nhau và có mức giá trò 6Ω.R1Tính I mạch chính và I6.BĐS: I=12A; I6=1A.–Bài 8: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:UAB=12V; R1=1Ω; R2=3Ω; RV≈∞.a. K mở: UV=2V. R3=?b. K đóng: R4=? Và UV=0.c. K đóng UV=1V; R4=?ĐS: a. R3=5Ω; b. R4=15Ω; c. R4=9Ω.ABài 9: Cho mạch điện như hình vẽ:+a. Nếu nối A và B vào nguồn UAB=120V thì UCD=30V. I3=2A.R1b. Nếu nối C và D vào nguồn UCD=120V thì UAB=20V.Tính R1, R2, R3.BĐS: R1=9Ω; R2=45Ω; R3=15Ω.–Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ:R1=15Ω; R2=R3=10Ω; Đèn R4(10V-10W); RA =0. UAB=30Va. Tính RAB=?Ab. Tính cường độ dòng điện qua những điện trở+c. Đèn sáng ra làm thế nào?Bài 11: Cho mạch điện như hình vẽ:R1=4Ω; R2=R3=6Ω; R4 là một biến trở. UAB=33V.A1. Mắc Ampe kế vào C và D (RA≈0) và trấn áp và điều chỉnh R4=14Ω.+Tìm số chỉ và chiều dòng điện qua Ampe kế.2. Thay Ampe kế bằng một Vôn kế(RV≈∞).a.Tính số chỉ của Vôn kế, cực dương của Vôn kế nối với điểm nào?Bài tập Vật LýAB+–R4R2R5R3R1R3MVR2ANR6R4KB+–R2CR3DMR2AR3R4NB–R1 C R3R2ADR4B–Trang 7b.Điều chỉnh R4 để vôn kế chỉ số 0 tìm hệ thức giữa những điện trở, R1, R2, R3, R4 và tính R4 khi đóC1 C R2Bài 12: Cho mạch điện như hình vẽ:R1=20Ω; R2=30Ω; R3=10;C=20µF; C2=30µF; UAB=50V.KR3 Ra. Tính điện tích những tụ khi k mở và đóng.C21Db. Ban đầu K mở tính điện lượng qua R3 khi K đóng.AB+–BÀI TẬP PHẦN ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH-ĐỐI VỚICÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH-MẮC NGUỒN THÀNH BỘA.BÀI TẬP TỰ LUẬNBài 1: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với điện trở 4,8Ω thành mạch kín.Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Tính suất điện động của nguồn vàcường độ dòng điện trong mạch. ĐS: 12,25V; 2,5ABài 2: Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R 1=2Ω và R2=8Ω, khi đócông suất điện tiêu thụ của hai bóng đèn như nhau. Tìm điện trở trong của nguồn điện.Bài 3: Hãy xác đònh suất điện động và điện trở trong của một ắc quy, biết rằng nếu nó phát dòngđiện có cường độ I1=15A thì hiệu suất điện ở mạch ngoài P 1=136W, còn nếu nó phát dòng điện cócường độ I2=6A thì hiệu suất điện ở mạch ngoài P2=64,8W.Bài 4: Một nguồn điện có suất điện động E=6V, điện trở trong r=2Ω, mạch ngoài có điện trở R.E,ra.Tính R để hiệu suất ở mạch ngoài P=4WD+ b.Với giá trò nào của R thì hiệu suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn số 1? Tính giá trò đó.R1R4Bài 5: cho mạch điện: E=12V; r=0,1Ω; R1=R2=2Ω; R3=4Ω; R4=4,4ΩR2R3a.Tìm điện trở tương tự mạch ngoài.ACâBb.Tìm cường độ dòng điện mạch chính và UAB.E,rc.Tìm cường độ dòng điện mỗi nhánh rẽ và UCD.ĐS: a. 5,9Ω; b. 2A, 3V; c. I1=1,5A; I2=0,5A; UCD=10,8VĐ1R1Bài 6: Cho mạch điện như hình vẽ trong số đó nguồn điện có suất điệnAC R2động E=6,6V, điện trở trong r=0,12Ω; bóng đèn Đ1 loại 6V-3W;Đ2 Bbóng đèn Đ2 loại 2,5V-1,25W.a.Điều chỉnh R1 và R2 sao cho đèn Đ1 và đèn Đ2 sáng thường thì. Tính những giá trò của R1 và R2.b.Giữ nguyên giá trò của R1, trấn áp và điều chỉnh biến trở R2 sao cho nó có mức giá trò R’2=1Ω. Khi đóE,rđộ sáng củacác bóng đền thay đổi thế nào so với trường hợp a?R2Bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ:R1E=12V, r=1Ω. R1=0,4Ω; R2=6Ω; Rx: Biến trở.Rxa.Với Rx bằng bao nhiêu thì hiệu suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn số 1.R2 A R3b.Rx bằng bao nhiêu thì hiệu suất tiêu thụ trên Rx lớn nhất242R4ĐS: a. Ω ; b. Ω337CBBài 8: Cho mạch điện như hình vẽ: E 1=2,4V, E 2=3V; r1=0,1Ω, r2=0,2Ω,E1,r1 R1 E2,r2E1,r1R1=3,5Ω, R2=R3=4Ω, R4=2Ω. Tính những hiệu điện thế UAB và UAC..Bài 9: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở những đoạn dây nối,biết E 1=8V, E 2=10V; r1=r2=2Ω, R=9Ω, RA=0, RV=∞. Tính số chỉ của vôn kế, Aampe kế và cường độ dòng điện qua mỗi nguồn.Bài tập Vật LýAVE2,r2BRTrang 8Bài 10: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, bỏ qua điện trở những đoạn dây nối, nguồn có suất điệnđộng E =30V, điện trở trong r=3Ω, những điện trở R1=12Ω, R2=36Ω, R3=18Ω, RA=0AR1RRA2a.Xác đònh số chỉ của Ampe kế và cho biết thêm thêm chiều dòng điện qua Ampe kếD 3 BCb.Đổi chổ nguồn và Ampe kế, cực dương cuả nguồn nối với điểm B.Xác đònh số chỉ của Ampe kế và chiều dòng điện qua nóE,rBài 11: Cho mạch điện như hình vẽ:BAMỗi pin có e=1,5V, r0=1Ω, R=6Ω.a.Tìm cường độ dòng điện trong mạch chínhRb.UAB=?ĐS: a. 0,75A; b. 2,25V.Bài 12: Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 2 dãy, mỗi dãy 4 pin tiếp nối đuôi nhau, mỗi pin có e=1,5V;r=0,25Ω. Mạch ngoài: R1=12Ω; R2=1Ω; R3=8Ω; R4=4Ω.Biết cường độ dòng điện qua R1 là 0,24A tính:R1R3a.Bộ nguồn tương tự.R5b.UAB và cường độ dòng điện qua mạch chính.R2R4ABc.Giá trò điện trở R5. ĐS: a.6V; 0,5Ω; b.4,8V, 1,2A; c. 0,5Ω.Bài 13: Có 20 nguồn điện, mỗi nguồn có suất điện động 2V và điện trở trong 1Ω. Hãy tìm cáchmắc những nguồn này thành một bộ:a.Có suất điện động 10V.b.Có điện trở trong 5Ω. ĐS: a. 4 hàng tuy nhiên tuy nhiên, 5nguồn; b. 2 hàng, 10 nguồn.Bài 14: Có một số trong những bóng đèn 1,25W – 2,5V được mắc thành x hàng tuy nhiên tuy nhiên, mỗi hàng có y bóngnối tiếp rồi mắc vào 2 cực của một nguồn điện có suất điện động 12V, và điện trở trong một Ω. Tìm x vày để những bóng đèn sáng thường thì. ĐS: 4 Cách: x=19, x=14, x=9, x=4.B. MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMCâu 1: Mạch kín gồm nguồn điện (E,r), R là điện trở mạch ngoài và I là cường độ dòng điện trong mạch.Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là:a. U=E+Irb.U=IRc. U=E-Ird. b và c đúngRA I E,rBCâu 2: Cho đoạn mạch AB chứa nguồn (E,r) và điện trở R như hình vẽ: Chọn câu đúng:U AB + EU AB − Ea. I =b. I =c.UAB=E+Ird.UAB=E-I(R+r)R+rR+rCâu 3: Hiệu suất của nguồn điện trong trường hợp mạch kín gồm nguồn (E,r) và điện trở mạch ngoài Rlà:R−rrRra. H =b. H =c. H =d. H =RRR+rR+rCâu 4: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E=12V, điện trở trong r=2Ω và mạch ngoàicó điện trở R. Để hiệu suất tỏa nhiệt trên điện trở R có mức giá trò cực lớn thì trò số của R là:a.0,5Ωb. 3Ωc. 2Ωd.4ΩĐề sau dùng cho những câu 5, 6, 7, 8:Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn điện có E=8V, r=1Ω. Máy thu có E’=4V, r’=1Ω. Điện trở R=2Ω.E,rCâu 5: Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là:a. 2,4Vb. 4,8Vc. 4Vd. 6VRBCâu6: Cường độ dòng điện qua nguồn là:A’ ’E ,ra. 0,8Ab. 2,4Ac. 1,2Ad.3,2ACâu 7: Công suất của máy thu là:a.6,4Wb.12,8Wc.3,2Wd. Một kết quả khácCâu 8: Công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch điện:Bài tập Vật LýTrang 9a.22,4Wb.12,8Wc. 6,4Wd.Một kết qủa khácĐề sau dùng cho những câu 9, 10, 11, 12, 13:Cho mạch điện như hình vẽ: Mỗi nguồn có e=3V, r=0,5Ω.R1=1Ω, R2=6Ω, R3=3Ω, điện trở Ampe kế không đáng kểR2AR1Câu 9: Suất điện động và điện trở trong của cục nguồn:R3a. 12V, 2Ωb. 6V, 2Ωc. 12V, 1Ωd. 6V, 1ΩCâu 10: Hiệu điện thế giữa hai đầu bộ nguồn:a.9Vb. 6Vc.7,5Vd. 10VCâu 11: Số chỉ của Ampe kế:a.2Ab.1Ac. 3Ad. 1,5ACâu 12: Hiệu suất của cục nguồn:a. 75%b. 60%c.90%d.85%Câu13: Công suất của mỗi nguồn:a. 9Wb. 36Wc. 18Wd. 4,5WCâu 14: Bộ nguồn gồm 18 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có e=2V, r=1Ω mắc thành x dãy tuy nhiên tuy nhiên, mỗidãy có y nguồn tiếp nối đuôi nhau. Mạch ngoài có R=2Ω. Để cường độ dòng điện qua R lớn số 1 thì x và y là:a. x=6, y=3b.x=3, y=6c. x=2, y=9d. x=9, y=2Câu 15: Một nguồn điện có suất điện động E =3V, điện trở trong r=1Ω được nối với một điện trởR=1Ω thành một mạch kín. Công suất của nguồn điện là:a.2.25Wb.3Wc.3,5Wd.4,5WCâu 16: Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động E =6V, điện trở trong r=1Ω,mạch ngoài là một điện trở R. Công suất tiêu thụ trên R đạt giá trò cực lớn là:a.36Wb.9Wc.18Wd.24WCâu 17: Có 6 nguồn điện, mỗi nguồn có suất điện động E =3V, điện trở trong r=0,5Ω được mắc thànhbộ rồi nối với mạch ngoài có điện trở R=1,5Ω thì hiệu suất mạch ngoài P=24W. Hỏi những nguồn phảiđược mắc ra làm thế nào?a. +6 nguồn mắc tiếp nối đuôi nhau+Hai nhánh tuy nhiên tuy nhiên và mỗi nhánh có 3 nguồn mắc nối tiếpb. +6 nguồn mắc tuy nhiên+ Hai nhánh tuy nhiên tuy nhiên và mỗi nhánh có 3 nguồn mắc nối tiếpc. +6 nguồn mắc tiếp nối đuôi nhau+ Ba nhánh tuy nhiên tuy nhiên và mỗi nhánh có 2 nguồn mắc nối tiếpd. +6 nguồn mắc tuy nhiên+ Ba nhánh tuy nhiên tuy nhiên và mỗi nhánh có 2 nguồn mắc nối tiếpBÀI TẬP VỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂNA. MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMCâu1: Một bình điện phân có có anôt bằng đồng đúc, dung dòch điện phân là đồng sunphat (CuSO 4); choa=6; n=2. Dòng điện qua bình là 2A. Khối lượng đồng thoát ra ở điện cực của bình trong 16 phút 5giây là:a.6,4gb.0,64gc. 4,6gd.0,46gCâu 2: Một bình điện phân có anôt bằng bạc, dung dòch điện phân là bạc nitrat, cho A=108; n=1. Chodòng điện chạy qua bình là 0,1A thì ta thu được khối lượng bạc thoát thoát khỏi điện cực là một trong những,08g. thờigian dòng điện chạy qua bình là:a.2h40ph50sb.2h10ph50sc.2h20ph50sd.2h30ph50sBài tập Vật LýTrang 10

a) Điện trở tương tự của đoạn mạch AB:

 

 R345 = R34 + R5 = 2 + 18 = 20 Ω

 

 b) Cường độ dòng điện qua những điện trở và qua mạch chính:

 U1 = I1.R1 = 1.8 = 8V

⇒ U2 = UAB – U1 = 20 – 8 = 12V

 Ta có:   

Mà I3 + I4 = I34 = I5 = 0,6

Từ (1) và (2) ta được:  

…Xem thêm

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Share Link Tải Cho mạch điện như hình vẽ uab=20v không đổi ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Cho mạch điện như hình vẽ uab=20v không thay đổi nhất , Share Link Tải Cho mạch điện như hình vẽ uab=20v không đổi “.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho mạch điện như hình vẽ uab=20v không đổi

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Cho #mạch #điện #như #hình #vẽ #uab20v #không #đổi Cho mạch điện như hình vẽ uab=20v không đổi