Mục lục bài viết

Mẹo về Đề bài – giải bài 2.30 trang 37 sách bài tập toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống Chi Tiết

Update: 2022-02-25 13:30:45,Quý khách Cần biết về Đề bài – giải bài 2.30 trang 37 sách bài tập toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình đc lý giải rõ ràng hơn.

624

c) Cho n hình vuông vắn cty chức năng (n > 1). Với những số n nào thì ta chỉ có một cách xếp chúng thành hình chữ nhật? Với những số n nào thì ta có nhiều hơn thế nữa một cách xếp chúng thành hình chữ nhật?

Đề bài

Cho 6 hình vuông vắn cty chức năng, ta có hai cách xếp chúng để tạo thành những hình chữ nhật như hình tại đây:

a) Nếu cho 7 hình vuông vắn cty chức năng thì ta có mấy cách xếp chúng thành những hình chữ nhật?

b) Nếu cho 12 hình vuông vắn cty chức năng thì ta có mấy cách xếp chúng thành những hình chữ nhật?

c) Cho n hình vuông vắn cty chức năng (n > 1). Với những số n nào thì ta chỉ có một cách xếp chúng thành hình chữ nhật? Với những số n nào thì ta có nhiều hơn thế nữa một cách xếp chúng thành hình chữ nhật?

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

+Số hình vuông vắn cty chức năng bằng diện tích quy hoạnh s của hình chữ nhật xếp được. Do đó, ta cần tìm những bộ gồm 2 số có tích là số hình vuông vắn

+Có bao nhiêu bộ số thì có bấy nhiêu cách xếp hình chữ nhật

Lời giải rõ ràng

a) Ta có 7 = 7. 1

Do vậy ta có một cách xếp chúng thành hình chữ nhật.

Vậy ta xếp 1 hàng 7 hình vuông vắn cty chức năng

b) Ta có 12 = 12. 1 = 6. 2 = 4. 3

Do vậy ta có 3 cách xếp chúng thành hình chữ nhật.: Xếp 1 hàng 12 hình vuông vắn cty chức năng; 2 hàng mỗi hàng có 6 hình vuông vắn cty chức năng hoặc 3 hàng có 4 hình vuông vắn cty chức năng.

c) +Nếu n là số nguyên tố, ta chỉ có một cách xếp chúng thành hình chữ nhật vì n = n. 1

Khi đó ta xếp 1 hàng n hình vuông vắn cty chức năng.

+ Nếu n là hợp số thì n có nhiều hơn thế nữa một cách phân tích thành tích của những số nên có nhiều hơn thế nữa một cách sắp xếp chúng thành hình chữ nhật.

Vậy khi n là số nguyên tố, ta chỉ có một cách xếp chúng thành hình chữ nhật. Khi n là hợp số thì n có nhiều hơn thế nữa một cách sắp xếp chúng thành hình chữ nhật.

Lời giải hay

Reply
4
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Tải Đề bài – giải bài 2.30 trang 37 sách bài tập toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Đề bài – giải bài 2.30 trang 37 sách bài tập toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Đề bài – giải bài 2.30 trang 37 sách bài tập toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống “.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – giải bài 2.30 trang 37 sách bài tập toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Đề #bài #giai #bài #trang #sách #bài #tập #toán #kêt #nôi #tri #thưc #vơi #cuôc #sông Đề bài – giải bài 2.30 trang 37 sách bài tập toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống