Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – giải bài 12.8 trang 34 sách bài tập khtn 6 – cánh diều 2022

Update: 2022-02-27 08:44:10,You Cần kiến thức và kỹ năng về Đề bài – giải bài 12.8 trang 34 sách bài tập khtn 6 – cánh diều. You trọn vẹn có thể lại phản hồi ở phía dưới để Admin đc tương hỗ.

574

Viết những thành phần giống nhau, rất khác nhau của tế bào thú hoang dã và tế bào thực

Đề bài

Viết những thành phần giống nhau, rất khác nhau của tế bào thú hoang dã và tế bào thực

Loại tế bào

Thành phần tế bào

Giống nhau

Khác nhau

Tế bào thú hoang dã

Tế bào thực vật

Lời giải rõ ràng

Loại tế bào

Thành phần tế bào

Giống nhau

Khác nhau


Tế bào thú hoang dã

– Màng tế bào

– Tế bào chất

– Nhân tế bào

– Không có những bào quan: Không bào; lục lạp

– Không có thành tế bào cellulose


Tế bào thực vật

– Có thành tế bào cellulose

– Có không bào TT

– Lục lạp tiến hành hiệu suất cao quang hợp

Reply
1
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – giải bài 12.8 trang 34 sách bài tập khtn 6 – cánh diều ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Đề bài – giải bài 12.8 trang 34 sách bài tập khtn 6 – cánh diều tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download Đề bài – giải bài 12.8 trang 34 sách bài tập khtn 6 – cánh diều “.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – giải bài 12.8 trang 34 sách bài tập khtn 6 – cánh diều

Quý khách trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Đề #bài #giải #bài #trang #sách #bài #tập #khtn #cánh #diều Đề bài – giải bài 12.8 trang 34 sách bài tập khtn 6 – cánh diều