Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – hãy vấn đáp những vướng mắc sau: tinh lọc hàng loạt một lần hoặc hai lần giống rất khác nhau ra làm thế nào? Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-01-15 10:25:07,Bạn Cần biết về Đề bài – hãy vấn đáp những vướng mắc sau: tinh lọc hàng loạt một lần hoặc hai lần giống rất khác nhau ra làm thế nào?. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Mình được tương hỗ.

507

– Có hai giống lúa thuần chủng tạo ra đã lâu: giống lúa A khởi đầu giảm độ đồng đều về độ cao và thời hạn sinh trưởng, giống lúa B có sai khác rõ rệt giữa những thành viên về hai tính trạng nói trên. Em sử dụng phương pháp và hình thức tinh lọc nào để Phục hồi lại 2 điểm lưu ý tốt ban sơ của hai giống nói trên? Cách tiến hành trên từng giống ra làm thế nào?

Đề bài

Hãy vấn đáp những vướng mắc sau:

– Chọn lọc hàng loạt một lần hoặc hai lần giống rất khác nhau ra làm thế nào?

– Có hai giống lúa thuần chủng tạo ra đã lâu: giống lúa A khởi đầu giảm độ đồng đều về độ cao và thời hạn sinh trưởng, giống lúa B có sai khác rõ rệt giữa những thành viên về hai tính trạng nói trên. Em sử dụng phương pháp và hình thức tinh lọc nào để Phục hồi lại 2 điểm lưu ý tốt ban sơ của hai giống nói trên? Cách tiến hành trên từng giống ra làm thế nào?

Video hướng dẫn giải

youtube/watch?v=l5FZmLgdCps

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Xem lại Chọn lọc hàng loạt

Lời giải rõ ràng

Giống nhau:

– Chọn lọc hàng loạt 1 lần và tinh lọc hàng loạt hai lần đều tinh lọc nhờ vào điểm lưu ý kiểu hình

– Chọn lọc hàng loạt một lần và hai lần đều tiến hành theo tiến trình sau:

+ Gieo trồng giống khởi đầu để tinh lọc ra những cây xuất sắc ưu tú, phù thích phù hợp với mục tiêu tinh lọc

+ Hạt của những cây xuất sắc ưu tú được thu hoạch chung và làm giống cho vụ sau

+ So sánh giống tinh lọc hàng loạt với giống đối chứng và giống khởi đầu => định hình và nhận định chất lượng của giống chọc lọc hàng loạt

Khác nhau:

Chọn lọc hàng loạt 1 lần

Chọn lọc hàng loạt hai lần

Chỉ tiến hành tinh lọc trên giống khởi đầu 1 lần ở năm I

Tiến hành tinh lọc hàng loạt hai lần trên giống khởi đầu và giống tinh lọc một lần ở năm II

So sánh chất lượng giống tinh lọc hàng loạt với giống đối chứng và giống khởi đầu ở năm II

So sánh chất lượng giống tinh lọc hàng loạt với giống đối chứng và giống khởi đầu ở năm III

Áp dụng với những giống cây trồng mà giống khởi đầu khởi đầu giảm độ đồng đều về những tính trạng

Áp dụng với những giống khởi đầu bị thoái hóa nghiêm trọng về năng suất và chất lượng

Phương pháp tiến hành tinh lọc trên hai giống lúa:

+ Giống lúa A mới chỉ khởi đầu giảm độ đồng đều về độ cao và thời hạn sinh trưởng nên ta tiến hành phương pháp tinh lọc hàng loạt một lần

+ Giống lúa B có sự sai khác rõ rệt giữa những thành viên về hai tính trạng => giống lúa B bị thoái hóa nghiêm trọng nên ta vận dụng giải pháp tinh lọc hàng loạt hai lần hoặc nhiều lần

Reply
1
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Down Đề bài – hãy vấn đáp những vướng mắc sau: tinh lọc hàng loạt một lần hoặc hai lần giống rất khác nhau ra làm thế nào? ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Đề bài – hãy vấn đáp những vướng mắc sau: tinh lọc hàng loạt một lần hoặc hai lần giống rất khác nhau ra làm thế nào? tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – hãy vấn đáp những vướng mắc sau: tinh lọc hàng loạt một lần hoặc hai lần giống rất khác nhau ra làm thế nào? “.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – hãy vấn đáp những vướng mắc sau: tinh lọc hàng loạt một lần hoặc hai lần giống rất khác nhau ra làm thế nào?

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Đề #bài #hãy #trả #lời #những #câu #hỏi #sau #chọn #lọc #hàng #loạt #một #lần #hoặc #hai #lần #giống #khác #nhau #như #thế #nào