Mục lục bài viết

Mẹo về Giấy ghi nhận Đk thuế của văn phòng đại diện thay mặt thay mặt 2022

Cập Nhật: 2022-05-13 20:13:15,You Cần kiến thức và kỹ năng về Giấy ghi nhận Đk thuế của văn phòng đại diện thay mặt thay mặt. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Mình được tương hỗ.

788

Thay đổi thông tin VPĐD chưa tồn tại mã số thuế

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Cấp mã số thuế 13 số cho văn phòng đại diện thay mặt thay mặt
 • Hồ sơ cấp mã số thuế cho văn phòng đại diện thay mặt thay mặt hoạt động giải trí và sinh hoạt theo giấy ghi nhận góp vốn đầu tư
 • Thủ tục cấp mã số thuế cho văn phòng đại diện thay mặt thay mặt hoạt động giải trí và sinh hoạt theo giấy ghi nhận góp vốn đầu tư
 • Cấp đổi giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt văn phòng đại diện thay mặt thay mặt chưa tồn tại mã số thuế
 • Thay đổi mẫu con dấu (nếu có)
 • Bài viết tương quan
 • Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt có phải Đk thuế không?
 • Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt có phải kê khai thuế không?
 • Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt phải nộp những loại thuế nào?
 • Lệ phí môn bài
 • Thuế thu nhập thành viên
 • Mức lệ phí môn bài văn phòng đại diện thay mặt thay mặt phải nộp?

Đối với những văn phòng đại diện thay mặt thay mặt ở Việt Nam của những doanh nghiệp có 2 loại: Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của công ty Việt Nam và văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thương nhân quốc tế. Hiện nay, những loại văn phòng đại diện thay mặt thay mặt này đều phải có mã số thuế. Trong nội dung bài viết này AZLAW chỉ đề cập tới những văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của những doanh nghiệp trong nước chưa tồn tại mã số thuế

Cấp mã số thuế 13 số cho văn phòng đại diện thay mặt thay mặt

Đối với những trường hợp văn phòng đại diện thay mặt thay mặt theo giấy ghi nhận góp vốn đầu tư sẽ đã có được mã số thuế dạng MSDN-001; MSDN-002… Ví dụ với doanh nghiệp có mã số doanh nghiệp (MST) là 0102030405 và chỉ có một cty chức năng trực thuộc là văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thì mã số thuế của văn phòng đại diện thay mặt thay mặt sẽ là 0102030405-001.

Hồ sơ cấp mã số thuế cho văn phòng đại diện thay mặt thay mặt hoạt động giải trí và sinh hoạt theo giấy ghi nhận góp vốn đầu tư

Theo quy định tại thông tư 105/2020/TT-BTC hồ sơ Đk thuế với cty chức năng trực thuộc gồm:

Điều 7. Địa điểm nộp và hồ sơ Đk thuế lần đầu1. Đối với những người nộp thuế là tổ chức triển khai quy định tại Điểm a, b, c, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư nàya.2) Hồ sơ Đk thuế của cty chức năng phụ thuộc gồm:– Tờ khai Đk thuế mẫu số 02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;– Bảng kê những cty chức năng phụ thuộc mẫu số BK02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);– Bảng kê vị trí marketing mẫu số BK03-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);– Bảng kê những nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);– Bảng kê những nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư dầu khí mẫu số BK05-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);– Bản sao Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt cty chức năng phụ thuộc, hoặc Quyết định xây dựng, hoặc Văn bản tương tự do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc Giấy ghi nhận Đk marketing theo quy định của pháp lý của nước có chung biên giới (so với tổ chức triển khai của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam tiến hành hoạt động giải trí và sinh hoạt mua, bán, trao đổi sản phẩm & hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế tài chính cửa khẩu của Việt Nam).

b) Tổ chức khác và những cty chức năng phụ thuộc theo quy định tại Điểm c, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ Đk thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi tổ chức triển khai đóng trụ sở so với tổ chức triển khai do cơ quan TW và cơ quan cấp tỉnh ra quyết định hành động xây dựng; tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi tổ chức triển khai đóng trụ sở so với tổ chức triển khai do cơ quan cấp huyện ra quyết định hành động xây dựng và nơi tổng hợp tác đóng trụ sở.

Thủ tục cấp mã số thuế cho văn phòng đại diện thay mặt thay mặt hoạt động giải trí và sinh hoạt theo giấy ghi nhận góp vốn đầu tư

Hồ sơ nộp tại cục thuế nơi công ty chủ quản đặt trụ sở (do công ty có vốn quốc tế và cty chức năng trực thuộc do cục thuế quản trị và vận hành). Thời gian xử lý và xử lý hồ sơ: Chậm nhất không thật 03 (ba) ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ Đk thuế khá đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

Cấp đổi giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt văn phòng đại diện thay mặt thay mặt chưa tồn tại mã số thuế

Theo quy định tại khoản 2, khoản 4 điều 8 thông tư 20/năm ngoái/TT-BKHĐT (Sửa đổi bởi thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) việc cấp đổi giấy phép văn phòng đại diện thay mặt thay mặt như sau:

Điều 8. Cấp Đk doanh nghiệp thay thế nội dung Đk marketing trong Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự2. Trường hợp doanh nghiệp đề xuất kiến nghị được cấp Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, Giấy ghi nhận Đk vị trí marketing thay thế cho nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt trong Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt do cơ quan Đk góp vốn đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký marketing nơi Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, vị trí marketing đặt trụ sở. Hồ sơ gồm có:a) Bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt do cơ quan Đk góp vốn đầu tư cấp;b) Bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận Đk thuế;c) Giấy đề xuất kiến nghị bổ sung, update thông tin Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt quy định tại Phụ lục II-19 phát hành kèm theo Thông tư này.

4. Trường hợp doanh nghiệp Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt, Đk thay đổi nội dung Đk hoạt động Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, tạm ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt, quay trở lại hoạt động giải trí và sinh hoạt trước thời hạn đã thông tin, chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt, thông tin mẫu con dấu của Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký marketing nơi Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt đặt trụ sở. Hồ sơ gồm có những sách vở tương ứng quy định tại Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP và Giấy đề xuất kiến nghị bổ trợ update, update thông tin Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt quy định tại Phụ lục II-19 phát hành kèm theo Thông tư này.

Đối với trường hợp Trụ sở hoạt động giải trí và sinh hoạt theo Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư, ngoài những sách vở nêu trên, kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận Đk thuế của Trụ sở

Như vậy, theo quy định này, việc thay đổi trên giấy tờ ghi nhận văn phòng đại diện thay mặt thay mặt trọn vẹn có thể làm đồng thời với những loại thay đổi khác.

Thay đổi mẫu con dấu (nếu có)

VPĐD thay đổi mẫu con dấu và trả dấu cũ cho công an (vì những văn phòng đại diện thay mặt thay mặt theo luật cũ sẽ dùng dấu của cơ quan công an) theo phía dẫn tại nội dung bài viết thủ tục trả dấu cho cơ quan công an

Bài viết tương quan

Trong quy trình hoạt động giải trí và sinh hoạt, nhiều doanh nghiệp mong ước mở rộng hoạt động giải trí và sinh hoạt ở những thị trường mới. […]

Trong quy trình hoạt động giải trí và sinh hoạt, nhiều doanh nghiệp mong ước mở rộng hoạt động giải trí và sinh hoạt ở những thị trường mới. Chính vì vậy, việc xây dựng một cty chức năng phụ thuộc đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền cho doanh nghiệp để tiến hành những việc làm như tương hỗ, liên lạc, tiếp cận đối tác chiến lược,… là rất là thiết yếu. Trước nhu yếu đó, nhiều doanh nghiệp lựa chọn việc xây dựng văn phòng đại diện thay mặt thay mặt. Vậy văn phòng đại diện thay mặt thay mặt có cần nộp thuế không? Đó là những loại thuế gì? Bài viết tại đây của AZLAW phục vụ nhu yếu đến bạn đọc những thông tin pháp lý hữu ích về việc đóng thuế của văn phòng đại diện thay mặt thay mặt.

Bài viết tương quan:

>> Thủ tục xây dựng văn phòng đại diện thay mặt thay mặt

>> Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện thay mặt thay mặt

>> Chức năng của văn phòng đại diện thay mặt thay mặt

Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt có phải Đk thuế không?

Theo Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:  “Mã số cty chức năng phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt.”

Về việc cấp mã số thuế, Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định như sau: “Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quy trình hoạt động giải trí và sinh hoạt từ khi Đk thuế cho tới khi chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế. Người nộp thuế có Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, cty chức năng phụ thuộc trực tiếp tiến hành trách nhiệm thuế thì được cấp mã số thuế phụ thuộc. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, cty chức năng phụ thuộc tiến hành Đk thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với Đk doanh nghiệp, Đk hợp tác xã, Đk marketing thì mã số ghi trên giấy tờ ghi nhận Đk doanh nghiệp, giấy ghi nhận Đk hợp tác xã, giấy ghi nhận Đk marketing đồng thời là mã số thuế”

Như vậy, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt có mã số thuế và việc Đk thuế này được tiến hành theo cơ chế một cửa liên thông cùng với Đk doanh nghiệp. 

Trường hợp văn phòng đại diện thay mặt thay mặt đã xây dựng trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 11 năm năm ngoái nhưng không được cấp mã số cty chức năng phụ thuộc, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, tiếp sau đó tiến hành thủ tục thay đổi nội dung Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt tại Cơ quan Đk marketing theo quy định.

Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt có phải kê khai thuế không?

Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt tuy không cần làm văn bản báo cáo giải trình thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc duy trì khối mạng lưới hệ thống kê toán nhưng cần tiến hành ghi chép duy trì sổ sách ngân hàng nhà nước và sổ quỹ tiền mặt để trọn vẹn có thể giải trình những luồng tiền được công ty mẹ rót vào văn phòng đại diện thay mặt thay mặt.

Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt nếu tiến hành thanh toán lương, thưởng, phí dịch vụ thì sẽ phải tự tiến hành những thủ tục như:

 • Khấu trừ thuế
 • Kê khai thuế
 • Quyết toán thuế thu nhập thành viên

Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt phải nộp những loại thuế nào?

Lệ phí môn bài

Căn cứ Nghị định số 139/năm nay/NĐ-CP ngày 04/10/năm nay của nhà nước quy định về lệ phí môn bài.

+ Tại Điều 2 quy định về người nộp lệ phí môn bài như sau:

“Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức triển khai, thành viên hoạt động giải trí và sinh hoạt sản xuất, marketing sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, gồm có:

 • Doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp lý…
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt và vị trí marketing của những tổ chức triển khai quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có)…. ”
 • Thuế thu nhập thành viên

  Dựa theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn tiến hành Luật thuế Thu nhập thành viên thì cùng với việc nộp lệ phí môn bài, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt phải có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập thành viên so với phần thu nhập của thành viên từ tiền công, tiền lương của thành viên đó trong văn phòng đại diện thay mặt thay mặt.

  Mức lệ phí môn bài văn phòng đại diện thay mặt thay mặt phải nộp?

  Điều 4 Thông tư 302/năm nay/TT-BTC quy định về mức đóng lệ phí môn bài như sau:

  – Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, vị trí marketing, cty chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác: một triệu đồng/năm.

  • Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt xây dựng từ là một trong những/1 đến 30/6 thì sẽ nộp lệ phí môn bài cả năm tương tự một triệu đồng.
  • Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt xây dựng từ là một trong những/7 đến 31/12 thì nộp lệ phí môn bài nửa năm tương tự 500.000 đồng. Các năm tiếp theo thì sẽ phải nộp một triệu đồng.

  Quý người tiêu dùng mong ước tư vấn pháp lý về thuế của văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, xin vui lòng liên hệ AZLAW để được tư vấn rõ ràng.

  CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn TƯ VẤN AZLAW

  Địa chỉ: K28, Ngõ 68 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cg cầu giấy, Thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô

  Mobile: 0987.748.111 – 024.22151888

  E-Mail:     Website: azlaw

  Reply
  1
  0
  Chia sẻ

  Review Share Link Download Giấy ghi nhận Đk thuế của văn phòng đại diện thay mặt thay mặt ?

  – Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Giấy ghi nhận Đk thuế của văn phòng đại diện thay mặt thay mặt tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Giấy ghi nhận Đk thuế của văn phòng đại diện thay mặt thay mặt “.

  Thảo Luận vướng mắc về Giấy ghi nhận Đk thuế của văn phòng đại diện thay mặt thay mặt

  You trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
  #Giấy #chứng #nhận #đăng #ký #thuế #của #văn #phòng #đại #diện Giấy ghi nhận Đk thuế của văn phòng đại diện thay mặt thay mặt