Kinh Nghiệm về Mô đun 05 CBQL ppt quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-04-06 17:11:10,Bạn Cần biết về Mô đun 05 CBQL ppt quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học. You trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad được tương hỗ.

613

Mô đun 5 cán bộ quản trị và vận hành có nội dung là Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học Sau đấy là Tài liệu tu dưỡng module 5 Tiểu học, mời những thầy cô tìm hiểu thêm và tải về để tìm làm rõ hơn về nội dung Module 5.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • 1. TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN
  • 2. YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA MÔ ĐUN
  • Nội dung Module 5 Cán bộ quản trị và vận hành

Modul 5 gồm những nội dung: Giới thiệu về Mô đun 5, yêu cầu cần đạt, nội dung chính, kế hoạch tu dưỡng, bài tập cuối khóa….

Nội dung mô đun 5 CBQL Tiểu học

1. TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN

Mô đun “Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học” là mô đun tu dưỡng tiếp nối sau những mô đun về “Quản trị hoạt động giải trí và sinh hoạt dạy học, giáo dục trong trường tiểu học”, “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học”, “Quản trị tài chính trong trường tiểu học” và “Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ tiên tiến và phát triển trong dạy học, giáo dục học viên ở trường tiểu học” nhằm mục tiêu tu dưỡng nâng cao kĩ năng đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành trường tiểu học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 [1] .

Trong những mô đun Quản trị trường tiểu học, mô đun Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học có một vị trí quan trọng. Chất lượng giáo dục làm ra uy tín, thương hiệu của một nhà trường nói chung, trường tiểu học nói riêng. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục của trường tiểu học lại gồm có chất lượng của hoạt động giải trí và sinh hoạt dạy học, giáo dục; chất lượng của đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới; chất lượng của những nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ tiên tiến và phát triển trong dạy học, giáo dục học viên… Vì thế, phải xem quản trị những yếu tố này là những nội dung của quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học; từ đó thấy rõ sự tiếp nối, mối liên hệ giữa mô đun Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học với những mô đun trước và sự thiết yếu phải khai thác kiến thức và kỹ năng từ những mô đun trước phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và phân tích mô đun Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Khóa tu dưỡng mô đun “Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học” triệu tập vào những yếu tố cơ bản, đa phần của quản trị chất lượng giáo dục trong trường tiểu học nói chung và quản trị chất lượng giáo dục phục vụ nhu yếu yêu cầu triển khai tiến hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói riêng. Các nội dung của mô đun được xây dựng dựa vào tiếp cận về quản trị chất lượng giáo dục và tiếp cận về hoạt động giải trí và sinh hoạt tu dưỡng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành. Các cách tiếp cận này sẽ không riêng gì có mang tính chất chất tân tiến mà còn phù thích phù hợp với toàn cảnh thực tiễn của quản trị và vận hành giáo dục và quản trị nhà trường ở việt nam lúc bấy giờ.

Mục tiêu chung của mô đun nhằm mục tiêu hướng dẫn cán bộ quản trị và vận hành (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) trường tiểu học tiến hành quản trị chất lượng giáo dục.

Mô đun được thiết kế theo phương pháp phối hợp giữa tu dưỡng trực tuyến và tu dưỡng trực tiếp, trong số đó có 07 ngày tự học trực tuyến qua khối mạng lưới hệ thống LMS trước lúc tập huấn trực tiếp; 02 ngày tập huấn theo phương thức trực tiếp nhằm mục tiêu tăng cường sự tương tác giữa văn bản báo cáo giải trình viên với học viên và giữa học viên với học viên, chú trọng hoạt động giải trí và sinh hoạt trải nghiệm và thực hành thực tế nhằm mục tiêu tạo ra những thành phầm rõ ràng theo kết quả cần đạt của khoá tu dưỡng, tiếp sau đó học viên có 07 ngày để tiếp tục hoàn thành xong những trách nhiệm học tập, làm bài tập cuối khoá và nộp bài tập này trên khối mạng lưới hệ thống học tập trực tuyến.

Tài liệu của mô đun được biên soạn dành riêng cho hai đối tượng người tiêu dùng là người hướng dẫn và người tham gia. Các nguồn học liệu phục vụ cho tập huấn được xây dựng giúp văn bản báo cáo giải trình viên và học viên sử dụng một cách thuận tiện, hiện quả trong quy trình tổ chức triển khai, tiến hành những trách nhiệm học tập, kiểm tra định hình và nhận định kết quả học tập…

2. YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA MÔ ĐUN

Sau khi hoàn thành xong mô đun, học viên:

1) Hiểu được những yếu tố cơ bản của quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học; phân tích được những quy định về tiêu chuẩn định hình và nhận định chất lượng giáo dục của trường tiểu học và vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học;

2) Mô tả được quy trình định hình và nhận định chất lượng giáo dục trường tiểu học;

3) Đánh giá được kế hoạch tăng cấp cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học; lập được kế hoạch tăng cấp cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học;

4) Tổ chức tiến hành những hoạt động giải trí và sinh hoạt tự định hình và nhận định, phối hợp định hình và nhận định ngoài và tăng cấp cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học để tăng trưởng bền vững và kiên cố nhà trường;

5) Xây dựng được kế hoạch tự học và tương hỗ đồng nghiệp về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Xem tiếp file khá đầy đủ tại đây:

Tài liệu tu dưỡng Mô đun 5 Cán bộ quản trị và vận hành gồm 235 trang, nhằm mục tiêu hướng dẫn cán bộ quản trị và vận hành  là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường Tiểu học tiến hành quản trị chất lượng giáo dục cho trường mình.

Qua đó, cũng giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm tay nghề hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa tập huấn Mô đun 5 của tớ. Bên cạnh đó, trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm tài liệu tu dưỡng Mô đun 5 Tiểu học, kế hoạch tương hỗ đồng nghiệp Mô đun 5. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung bài viết tại đây của chiase24:

Nội dung Module 5 Cán bộ quản trị và vận hành

PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN

I. TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN

Mô đun “Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học” là mô đun tu dưỡng tiếp nối sau những mô đun về “Quản trị hoạt động giải trí và sinh hoạt dạy học, giáo dục trong trường tiểu học”, “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học”, “Quản trị tài chính trong trường tiểu học” và “Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ tiên tiến và phát triển trong dạy học, giáo dục học viên ở trường tiểu học” nhằm mục tiêu tu dưỡng nâng cao kĩ năng đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành trường tiểu học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong những mô đun Quản trị trường tiểu học, mô đun Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học có một vị trí quan trọng. Chất lượng giáo dục làm ra uy tín, thương hiệu của một nhà trường nói chung, trường tiểu học nói riêng. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục của trường tiểu học lại gồm có chất lượng của hoạt động giải trí và sinh hoạt dạy học, giáo dục; chất lượng của đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới; chất lượng của những nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ tiên tiến và phát triển trong dạy học, giáo dục học viên… Vì thế, phải xem quản trị những yếu tố này là những nội dung của quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học; từ đó thấy rõ sự tiếp nối, mối liên hệ giữa mô đun Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học với những mô đun trước và sự thiết yếu phải khai thác kiến thức và kỹ năng từ những mô đun trước phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và phân tích mô đun Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Khóa tu dưỡng mô đun “Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học” triệu tập vào những yếu tố cơ bản, đa phần của quản trị chất lượng giáo dục trong trường tiểu học nói chung và quản trị chất lượng giáo dục phục vụ nhu yếu yêu cầu triển khai tiến hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói riêng. Các nội dung của mô đun được xây dựng dựa vào tiếp cận về quản trị chất lượng giáo dục và tiếp cận về hoạt động giải trí và sinh hoạt tu dưỡng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành. Các cách tiếp cận này sẽ không riêng gì có mang tính chất chất tân tiến mà còn phù thích phù hợp với toàn cảnh thực tiễn của quản trị và vận hành giáo dục và quản trị nhà trường ở việt nam lúc bấy giờ.

Mục tiêu chung của mô đun nhằm mục tiêu hướng dẫn cán bộ quản trị và vận hành (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) trường tiểu học tiến hành quản trị chất lượng giáo dục.

Mô đun được thiết kế theo phương pháp phối hợp giữa tu dưỡng trực tuyến và tu dưỡng trực tiếp, trong số đó có 07 ngày tự học trực tuyến qua khối mạng lưới hệ thống LMS trước lúc tập huấn trực tiếp; 02 ngày tập huấn theo phương thức trực tiếp nhằm mục tiêu tăng cường sự tương tác giữa văn bản báo cáo giải trình viên với học viên và giữa học viên với học viên, chú trọng hoạt động giải trí và sinh hoạt trải nghiệm và thực hành thực tế nhằm mục tiêu tạo ra những thành phầm rõ ràng theo kết quả cần đạt của khoá tu dưỡng, tiếp sau đó học viên có 07 ngày để tiếp tục hoàn thành xong những trách nhiệm học tập, làm bài tập cuối khoá và nộp bài tập này trên khối mạng lưới hệ thống học tập trực tuyến.

Tài liệu của mô đun được biên soạn dành riêng cho hai đối tượng người tiêu dùng là người hướng dẫn và người tham gia. Các nguồn học liệu phục vụ cho tập huấn được xây dựng giúp văn bản báo cáo giải trình viên và học viên sử dụng một cách thuận tiện, hiện quả trong quy trình tổ chức triển khai, tiến hành những trách nhiệm học tập, kiểm tra định hình và nhận định kết quả học tập…

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA MÔ ĐUN

Sau khi hoàn thành xong mô đun, học viên:

1) Hiểu được những yếu tố cơ bản của quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học; phân tích được những quy định về tiêu chuẩn định hình và nhận định chất lượng giáo dục của trường tiểu học và vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học;

Xem Thêm:  Đoạn văn tiếng Anh về Văn Miếu Văn Miếu

2) Mô tả được quy trình định hình và nhận định chất lượng giáo dục trường tiểu học;

3) Đánh giá được kế hoạch tăng cấp cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học; lập được kế hoạch tăng cấp cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học;

4) Tổ chức tiến hành những hoạt động giải trí và sinh hoạt tự định hình và nhận định, phối hợp định hình và nhận định ngoài và tăng cấp cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học để tăng trưởng bền vững và kiên cố nhà trường;

5) Xây dựng được kế hoạch tự học và tương hỗ đồng nghiệp về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN

Mô đun gồm 5 nội dung

– Nội dung 1: Những vấn chung về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học;

– Nội dung 2: Quy trình định hình và nhận định chất lượng giáo dục trường tiểu học và xây dựng, vận hành khối mạng lưới hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường tiểu học;

– Nội dung 3: Lập kế hoạch tăng cấp cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học;

– Nội dung 4: Tổ chức tự định hình và nhận định, phối hợp định hình và nhận định ngoài và tăng cấp cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học;

– Nội dung 5: Xây dựng kế hoạch tự học và tương hỗ đồng nghiệp về quản trị chất lượng giáo dục trong trường tiểu học.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

NỘI DUNG 1. Những yếu tố chung về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học

Mục tiêu của nội dung 1:

Sau khi hoàn thành xong nội dung 1, học viên trọn vẹn có thể:

– Khái quát được những yếu tố cơ bản của quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học;

– Phân tích được những quy định về tiêu chuẩn định hình và nhận định chất lượng giáo dục của trường tiểu học;

– Xác định được vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Hướng dẫn hoạt động giải trí và sinh hoạt học tập

Hoạt động

Thời gian

(phút)

Hoạt động 1. Tìm hiểu về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học và tiêu chuẩn để định hình và nhận định chất lượng giáo dục trường tiểu học; vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học.

90 phút

a) Kết quả cần đạt: Hệ thống vướng mắc và vấn đáp về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học và tiêu chuẩn để định hình và nhận định chất lượng giáo dục trường tiểu học; Vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học.

b) Nhiệm vụ của học viên trong hoạt động giải trí và sinh hoạt 1:

– Nhiệm vụ 1.1. Thảo luận nhóm và tiến hành những yêu cầu tại đây:

+ Đặt 3 vướng mắc dành riêng cho nhóm tiếp sau đó theo nội dung được phân công của văn bản báo cáo giải trình viên.

+ Trả lời 3 vướng mắc của nhóm khác dành riêng cho nhóm mình.

Gợi ý đặt vướng mắc:

Nhóm 1: Đặt vướng mắc về chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Nhóm 2: Đặt vướng mắc về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Nhóm 3: Đặt vướng mắc về quy định tiêu chuẩn để định hình và nhận định chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Nhóm 4: Đặt vướng mắc về vai trò và trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học.

– Nhiệm vụ 1.2. Các nhóm định hình và nhận định lẫn nhau về nội dung vướng mắc và vấn đáp.

c) Tài liệu, học liệu:

– Tài liệu đọc: Nội dung 1. Tài liệu hướng dẫn tu dưỡng “Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học”, Trường Đại học Vinh;

– Video: Quy định về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học; Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học.

d) Đánh giá hoạt động giải trí và sinh hoạt:

– Xem xét mức độ hoạt động giải trí và sinh hoạt tích cực và kĩ năng hợp tác với đồng nghiệp trong hoạt động giải trí và sinh hoạt nhóm.

– Đánh giá nội dung thành phầm thảo luận của nhóm.

…..

>> Tải file để tìm hiểu thêm trọn bộ Tài liệu tu dưỡng Mô đun 5 Cán bộ quản trị và vận hành

Reply
0
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Tải Mô đun 05 CBQL ppt quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Mô đun 05 CBQL ppt quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Mô đun 05 CBQL ppt quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học “.

Giải đáp vướng mắc về Mô đun 05 CBQL ppt quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Mô #đun #CBQL #ppt #quản #trị #chất #lượng #giáo #dục #trường #tiểu #học Mô đun 05 CBQL ppt quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học