Kinh Nghiệm về Tính điện trở tương tự của đoạn mạch như hình vẽ( h.3) biết những điện trở bằng nhau và bằng r 2022

Cập Nhật: 2022-09-26 06:51:07,Bạn Cần tương hỗ về Tính điện trở tương tự của đoạn mạch như hình vẽ( h.3) biết những điện trở bằng nhau và bằng r. Quý khách trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở phía dưới để Mình được tương hỗ.

676

Thực hiện phép tính: (Vật lý – Lớp 7)

1 vấn đáp

Tổng những giá trị của x thỏa mãn thị hiếu: (Vật lý – Lớp 7)

1 vấn đáp

Tổng những giá trị của x thỏa mãn thị hiếu: (Vật lý – Lớp 7)

1 vấn đáp

Đổi cty chức năng (Vật lý – Lớp 10)

1 vấn đáp

Kinh nghiệm sáng tạo độc lạ
Môn Vật lý
“ giảI bài toán tính điện trở tương tự”
R1 A R2 C R3 E R4
M +
R5 R6 R7 R8
N R9 B R10 D R11 F R12
RMN = ?
Tổ :Tự nhiên
Năm học 2009 – 2010
**********************
A – Đặt yếu tố
Trong nhiều năm trực tiếp giảng dạy vật lý bậc THCS và nhiều năm tham gia tu dưỡng những đội tuyển Vật lý ở hai cấp ( Trường và huyện ) nhận thấy việc rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học viên gặp thật nhiều trở ngại cả về phương pháp cũng như thời hạn … Thực trạng trên với cơ thường trực đây :
+ Trong cả 3 năm học vật lý 6, 7, 8 không tồn tại giờ bài tập nào trong 105 tiết
+ Vật lý 9 có 6/70 tiết bài tập chiếm 8,5%…
Dẫn đến kết quả là học học viên bậc THCS về kỹ năng giải bài tập vật lý còn nhiều hạn chế hay nói cách khác là rất yếu.
100% giáo viên nhận định rằng: “Không có thời lượng dành riêng cho việc rèn luyện kỹ năng giải bài tập”. Dẫn đến phần lớn học viên chưa nắm được phương pháp giải bài tập vật lý nhất là bài tập định lượng.
Đứng trước tình hình trên tôi thấy rằng việc rèn luyện kỹ năng cho học viên giải bài tập là việc làm rất là thiết yếu . Khi HS được rèn luyện thì những em không hề phải lo ngại khi tham gia học vật lý và trải qua việc giải bài tập học viên được rèn luyện:
+ Kỹ năng tóm tắt.
+ Kỹ năng vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học về vật lý.
+ Kỹ năng tính toán.
+ Củng cố kiến thức và kỹ năng vật lý, kiến thức và kỹ năng toán học.
Đó đó là tiềm năng ở đầu cuối của vật lý học và từ đó tư duy của học viên sẽ tiến hành tăng trưởng một cách toàn vẹn.
Hướng dẫn học viên “Giải bài tập về tính chất điện trở tương tự ” là một trong thật nhiều mảng kiến thức và kỹ năng trọng tâm của phần điện học và là đề tài không đơn thuần và giản dị.
Với tiềm năng trên tôi kỳ vọng qua chuyên đề này hỗ trợ cho những em vơi đi cái trở ngại khi tiếp xúc với những dạng bài tập về điện học ở lớp 9. Nhất là lúc được học trong đội tuyển học viên giỏi ở những cấp trường, huyện , sẵn sàng cho kì thi cấp tỉnh và nhất là lúc những em xộc vào chương trình THPT với bộ môn vật lý vô cùng phong phú về dòng điện không đổi, dòng điện xoay chiều …
Song “Giải bài tập về tính chất điện trở tương tự ”cũng đơn thuần và giản dị với HS khi đã hiểu và vững vàng về phương pháp !
B – Giải quyết yếu tố
Thật vậy dạng bài tập với yêu cầu : Tính điện trở tương tự  ở những Lever kiến thức và kỹ năng đều chiếm số lượng lớn … Vì vậy để hướng dẫn HS giải được bài tập tính Rtđ tôi đã chia chuyên đề thành 3 nội dung . Mỗi nội dung phù thích phù hợp với một hoặc hai đối tượng người tiêu dùng HS , để những em hiểu,nắm vững phương pháp và từ đó vận dụng , rèn luyện kĩ năng giải toán .
Cụ thể như sau :
+ Tính điện trở tương tự trong những đoạn mạch : Nối tiếp, tuy nhiên tuy nhiên và mạch hỗn hợp vừa tiếp nối đuôi nhau vừa tuy nhiên tuy nhiên .
+ Tính điện trở tương tự trong những đoạn mạch phức tạp với phương pháp vẽ lại mạch .
+ Tính điện trở tương tự trong những mạch tuần hoàn .
*) Tuy nhiên với đối tượng người tiêu dùng HS là đội tuyển ở cả hai cấp trường và huyện tôi phải dùng những bài toán tính Rtđ với kiến thức và kỹ năng và kĩ năng vượt trội ,tăng trưởng,nâng cao… Nhằm phục vụ nhu yếu yêu cầu về kiến thức và kỹ năng ở mỗi vòng thi HSG và từ đó mới đạt tiềm năng tăng trưởng và tu dưỡng nhân tài .
I- Nội dung những chuyên đề :
CĐ I ) Tính điện trở tương tự trong những đoạn mạch  Nối tiếp, Song tuy nhiên và mạch hỗn hợp vừa tiếp nối đuôi nhau vừa tuy nhiên tuy nhiên .
*) Phương pháp :
– Mạch tiếp nối đuôi nhau : Rtđ = R1 + R2 +… +Rn
– Mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên :
Trường hợp chỉ có 2 điện trở R1 // R2 :
Mạch hỗn hợp vừa tiếp nối đuôi nhau vừa tuy nhiên tuy nhiên : Phân phân thành nhiều nhóm nhỏ
( tuy nhiên tuy nhiên hoặc tiếp nối đuôi nhau) mỗi nhóm nhỏ nó lại trọn vẹn có thể tuy nhiên tuy nhiên hoặc nối với nhau…
*) Bài tập :
Ví dụ 1 : ( Bài 6.1 SBT9)
Hai điện trở R1= R2 = 20 được mắc vào hai điểm A & B .
Tính Rtđ của đoạn mạch AB khi R1 nt R2 ? Rtđ to nhiều hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần ?
Nếu R1//R2 thì R,tđ cảu mạch AB bằng bao nhiêu ? R,tđ to nhiều hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần ?
Tính tỉ số Rtđ : R,tđ ?
Hướng dẫn :
a) A B
R1 R2
vận dụng công thức :
Rtđ = R1 + R2 +… +Rn
Ta có Rtđ = R1 + R2 = …
Nên Rtđ > R1 ; Rtđ > R2
R1
b)
A
R2
B
vận dụng công thức : R,tđ  = (R1.R2)/ (R1+R2) = …
Và vì vậy R,tđ < R1 và R,tđ R,tđ
*) Qua bài tập này HS rút ra nhận xét : Rtđ = R1 + R2 +… +Rn luôn to nhiều hơn mỗi điện trở thành phần và Rtđ trong mạch tuy nhiên tuy nhiên luôn nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần
Ví dụ 2 : ( Bài 6.5 SBT 9) Có 3 điện trở cùng giá trị R= 30
Có mấy cách mắc cả 3 điện trở này thành mạch điện ? Vẽ sơ đồ và tính điện trở tương tự của mỗi đoạn mạch ?
Cách 1
Cách 2
Cách 3
Cách 4
R1nt R2 nt R3

R1//R2 // R3

R1nt (R2 // R3 )

R1 // ( R2 nt R3)

HS tự vẽ sơ đồ và tính Rtđ tương ứng với mỗi cách với đáp số sau :
Rtđ 1 = 90 ; Rtđ 2 = 10 ; Rtđ 3 = 45 ; Rtđ 4 = 20
( Sau khi hoàn thiện VD2 tôi đưa ra yêu cầu cao hơn nữa : Nếu R1.R2,R3 rất khác nhau thì có mấy cách mắc và hãy tính Rtđ cho từng cách ? … )
R3
R2
R1
Ví dụ 3 : ( CĐBD L9) Cho mạch như hình vẽ :
R4
N
M
C
R6
R5
.
.
R7 A B
Biết R1 = R3=10 ; R2 = 2 ; R4 = R6 = 6 ; R5 = R7 = 4 .
Tính RAB = ?
Hướng dẫn :
Để giải được bài tập này HS phải ghi nhận phân thành nhiều nhóm nhỏ ;
Nhóm I : R2 // R3
Nhóm II : Nhóm I // R4 //R5
Nhóm III : R1 nt Nhóm II
Nhóm IV : Nhóm III // R6
Nhóm V : RAB = R7 nt Nhóm IV
Tuy nhiên khi HS đã thành thạo cách phân tích mạch điện hỗn hợp rồi những em không cần thiết phải phân thành nhiều nhóm nhỏ mà trọn vẹn có thể tính nhóm lớn rồi tính Rtđ toàn mạch điện .
Chẳng hạn RCN : (R2nt R3 ) // R4 // R5
RMN : (R1 nt RCN)// R6
RAB : RMN nt R7
Bài giải :
Vậy RAB = 8
R3
E
Ví dụ 4 : ( CĐBD L9) Cho mạch điện như hình vẽ :
Các điện trở có mức giá trị bằng nhau và bằng 6 .
Hãy tính điện trở tương tự toàn mạch điện ?
A C
R6
+
R2
R1
R5

R4
F
B
D
Hướng dẫn :
Tương tự như những bài trước ,ta dùng những vần âm ABCDEF chia mạch thành từng doạn nhỏ . Rồi tính REF ; RCD ; R AB đó là Rtđ của toàn mạch .
EF : R5 //R6 ; CD : (R3nt REF nt R4)// R2 ; AB : R1 // RCD
Vì ở bài này những điện trở lại bằng nhau ,nên việc tính toán rất đơn thuần và giản dị .
Bài giải :
vận dụng công thức tính Rtđ ta có : REF với R5//R6
CD : (R3nt REF nt R4)// R2
AB : R1 // RCD
Vậy Rtđ = 2,5
Ví dụ 5( CĐBD L9)
Cho mạch điện như hình vẽ biết :
R1=R12=1;R2=R10=3
R3=R8=2; R4=R9=6
R5=R7=18: R6=R11=4.
Tính RMN=?
R1 A R2 C R3 E R4
M +
R5 R6 R7 R8

N R9 B R10 D R11 F R12
Hướng dẫn :
ở bài tập này HS phải chia mạch điện đã cho thành nhiều nhóm nhỏ rõ ràng là :
Nhóm EF : R7 // ( R4nt R8 nt R12 )
Nhóm CD : R6 // ( R3nt RE F nt R11 )
Nhóm AB : R5 // ( R2nt RCD nt R10 )
Nhóm MN : R1 nt RAB nt R9
Từ đó nhanh gọn tìm ra kết quả bài toán.
Bài giải :
vận dụng phương pháp tính Rtđ cho đoạn mạch vừa nt vừa tuy nhiên tuy nhiên ta được :
;
;
Rtđ = RMN = R1+ RAB + R9 = 1 + 6 +6 = 13 ().
Vậy điện trở tương tự của mạch điện là 13 .
CĐII ) Tính điện trở tương tự trong những đoạn mạch phức tạp với phương pháp vẽ lại mạch .
*) Phương pháp chung :
+ Các điểm nút ( điểm nối từ 3 đầu dây trở lên ) và đặt tên cho những điểm này .
+ Gộp những điểm nút có cùng điện thế lại với nhau ( coi như chúng trùng nhau để dễ tính toán ) . Các điểm nút có điện thế giống nhau là :
Các điểm nối với nhau bằng một dây nối có điện trở không đáng kể
2 đầu của một ampe có điện trở không đáng kể
+ Vẽ lại mạch điện nói trên theo những nút đã gộp lại
+ Đối với vôn kế có điện trở rất rộng , trong tính toán ta coi như không tồn tại nó
*)Bài tập:
Ví dụ 6: ( CĐBD L9)Cho mạch điện như hình vẽ :
A B C D
R1 R2 R3
Biết R1= 6 ; R2=2;
R3= 3 . Tính điện trở tương tự của mạch AB
Hướng dẫn & giải:
Với bài toán này còn có 4 nút A,B,C,D và quan sát hình vẽ ta thấy điện thế ở A và C bằng nhau A C. Đồng thời điện thế ở B và D bằng nhau B D.
Do đó ta vẽ lại mạch điện đã cho thành mạch tường minh như sau :
R1
R2
BD
AC
R3
Bài giải : Ta có
Vậy Rtđ = 1 .
R4
Ví dụ 7: ( CĐBD L9) Cho mạch điện như hình vẽ :
N

+
R3
R2
R1
B
K2
M
P
K1
A
Với R1=1;R2=2 ; R3=3 ; R4=6 ( Điện trở dây nối không đáng kể ) Tính Rtđ = ? trong những trường hợp sau :
Nếu K1 và K2 cùng mở
Nếu K1 mở K2 đóng
Nếu K1 đóng K2 mở
Nếu K1 và K2 cùng đóng
Bài giải :
Khi K1 & K2 cùng mở :
Khi đó nên dòng điện chỉ trải qua R4
Vậy Rtđ = R4 = 6
Khi K1 mở K2 đóng :
Khi đó dòng điện chỉ đI qua R4 và R3 mà bỏ qua R1 & R2 AB gồm R4//R3
Do đó RAB =
R1
Khi K2 mở K1 đóng : R4
Khi đó ; Ta có mạch điện sau :
R2
Khi đó
Khi K2 &K1 cùng đóng :
Khi đó ; Mạch AB : ( R1// R2 // R3 // R4)

Ví dụ 8: ( 121 BTVL9) Cho mạch điện như hình vẽ
Giả sử R2 có mức giá trị vô cùng lớn . Hãy tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB ? ( điện trở của dây nối không đáng kể)
R4
D
C
R3
R2
R1
A B
R5
Bài giải
Vì dây nối có điện trở không đáng kể , mạch suy biến có dạng là mạch cầu .
Theo gt R2 có mức giá trị vô cùng lớn nên dòng điện qua R2 không đáng kể . Vì vậy trong tính toán ta trọn vẹn có thể bỏ qua R2 .
AB gồm : (R1 nt R4) // ( R5 nt R3 )
Hoặc ( R1// R5) nt( R4 // R3 )
R1 C R4
B
A
R2
D
R3
R5
Do đó ở bài này còn có 2 đáp số về giá trị điện trở tương tự
*)Trường hợp : (R1 nt R4) // ( R5 nt R3 ) Thì
*)Trường hợp : ( R1// R5) nt( R4 // R3 ) Thì
( HS chỉ việc thay số khi đầu bài cho rõ ràng giá trị từng điện trở )
Ví dụ 9 ( 500 BTVL9)Cho mạch điện như hình vẽ
R1 C R2 Biết R1 = 3; R2 = R4 = 6; R3=R5=12
R3
B
A
Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB ?
D
R5
R4
Hướng dẫn và giải:
Để giải được loại bài tập HS nên phải được trang bị khá đầy đủ kiến thức và kỹ năng về mạch cầu cân đối ( Điều kiện để xẩy ra mạch cầu )
Thứ nhất Đ/K về dòng điện : ICD = 0 (A)
Thứ hai Đ/K về hiệu điện thế : VC = VD hay UCD = 0 ( V)
Thứ ba Đ/K về điện trở :
Sử dụng Đ/K thứ ba về điện trở để giải bài tập này . nên mạch AB là mạch cầu cân đối . HS chỉ việc bỏ R3 đi và mạch AB còn : (R1 nt R2) // ( R4 nt R5 )
Vậy
Ví dụ 10: ( 121 BTVL9) Cho mạch điện như hình vẽ
Điện trở của những ampe kế và dây nối không đáng kể và R1= R2 = 20 ;
R3 = R6 = 4 ; R5 = 3
R4 = 1 .
Tính RAB = ?
A2
A3
A1
E F
R1 R2 R3
.
A R4 C R5 D R6 B
Hướng dẫn
Vì dây nối và ampe kế có điện trở không đáng kể ,nên những điểm do đó mạch được suy trở thành : .
Từ đó HS thuận tiện và đơn thuần và giản dị tính được Rtđ của đoạn mạch AB (Với HS giỏi những em trọn vẹn có thể nhìn vào cấu trúc mạch ).
Với HS khá thì nên phải vẽ lại mạch thành tường minh gồm :
DB : R3 // R6
CB : R2 // ( R5 nt RDB)
AB : R1 // ( R4 nt RCB )
R1
R2
R3
A R4 C R5 D R6 B
Bài giải vận dụng định luật ôm về công thức tính Rtđ của đoạn mạch nt ; tuy nhiên tuy nhiên
Ta có
Vậy RAB = 4.
CĐIII – Tính điện trở tương tự trong những mạch tuần hoàn .
Mạch điện tuần hoàn là mạch điện gồm thật nhiều (hoặc vô hạn ) những ‘Mắt’ của những điện trở trọn vẹn giống nhau .
*) Phương pháp giải loại toán này như sau : Rtđ của toàn mạch không hề thay đổi khi ta cắt đi một mắt ( hoặc thêm vào cho mạch một mắt nữa ) .Để đưa mạch tuần hoàn về mạch điện đơn thuần và giản dị mà HS thường gặp rồi vận dụng định luật ôm để tính Rtđ của toàn mạch …phần này gồm 2 loại mạch tuần hoàn đó là : Tuần hoàn một phớa & mạch tuần hoàn 2 phớa .
1) Mạch tuần hoàn một phía :
Ví dụ 11 ( TLBDHSG L9) Cho mạch điện như hình vẽ
Tính điện trở tương tự của mạch AB biết những R đều như nhau và bằng r ?
A
r r r r
r r r r
B
Bài giải : r
Đặt RAB =
r
Ta mắc thêm vào AB một mắt , mạch có dạng như sau : C
D
Ta có RAB = RCD =
Vậy RAB =
Ví dụ 12 : ( TLBDHSG L9) Cho mạch điện như hình vẽ
Tính điện trở tương tự của mạch AB biết những R đều như nhau và bằng r ?
r
r
r
r
A
r r r r
r r r r
B
Bài giải : r
Tương tự như bài trên ta thêm vào( hoặc cắt đi) một mắt của nó thì RAB
cũng không thay đổi . Khi đó ta có mạch điện sau :
C
r
r
D
RAB = RCD = 2r +=
Vậy : RAB =
2 ) Mạch tuần hoàn 2 phía :
Ví dụ 13: ( TLNC L 9 ) Cho mạch điện như hình vẽ
Tính điện trở tương tự của mạch AB biết những R đều như nhau và bằng r ?
r r A r r
r r r r r
r r r r
B
Hướng dẫn & bài giải:
Khi giảng cho HS loại bài tập này Thày cần cho HS biết : 1 bài mạch tuần hoàn 2 phía bằng hai bài tuần hoàn 1 phía . Nghĩa là ta chỉ để lại một điện trở trục,còn mỗi phía là RX . Khi đó mạch còn 3 nhánh mắc tuy nhiên tuy nhiên : ( X// r // X )
A Khi đó HS chỉ việc sử dụng định luật ôm trong mạch
tuy nhiên tuy nhiên là tìm kiếm được RAB
r
X
X
B hay mà vận dụng VD 12
Vậy điện trở tương tự của mạch AB là
Ví dụ 13: ( TLNC L9 ) Cho mạch điện như hình vẽ
Tính RMN ? biết rằng những điện trở đều bằng nhau và bằng r
r r r M r r r
05
01
r r r r r
B
04
03
02
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
A
r r r N r r r
Để giải được bài toán này HS lại phải được trang bị kiến thức và kỹ năng về mạch đối xứng .
Do tính chất đối xứng nên tại những điểm O1 ; O2 ; O3 ; O4 ;O5 có điện thế bằng nhau . Vì vậy dòng điện chạy trong dãy AB bằng 0, do đó ta bỏ dãy AB trong lúc tính RMN .
Bài giải :
Yêu cầu HS vẽ lại mạch điện ( không tồn tại dãy AB) và đặt mỗi phía MN một RX ta có mạch điện đơn thuần và giản dị sau :
MN : ( RX // 2r // RX ) hoặc (X//2r//X)
(*)
Với
r M r
r
r
X X
N
r r
vậy
Thay (**) vào (*) ta có
Vậy RMN =
*) Những bài tập có nội dung tương tự: (Bài tâp tự giải)
Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ
Điện trở tương tự của đoạn mạch AB là 12 . Hãy tính giá trị R ?
Đáp số : R = 6
A C R E R
4R 4R 4R
B
D R F R
Bài 2 Cho mạch điện như hình vẽ
Tính RAB = ?
Biết R = 10
Đáp số : RAB = R = 10
A R C R E R
2R 2R 2R R
B D F
R
Bài 3 Cho mạch điện như hình vẽ
Tính RAB = ?
Khi K đóng
Khi K mở
Đáp số :
*) Khi K đóng & K mở thì mạch CD luôn là mạch cầu cân đối nên
RCD = R
*) Do đó RAB = 3R
R
R
R
R
A C K B
R
Bài4 ( Bài thi vòng 2 HSG Bình Giang 2009-2010 )
Một dây dẫn đồng chất tiết diện đều được uốn thành tam giác vuông cân ABC . Trung điểm O của cạnh huyền AB và đỉnh B lại được nối với nhau bằng đoạn dây ODB cũng tạo với OB một tam giác vuông cân . Biết điện trở của AO bằng R .
Tính RAB?
C
R
R
A O B
D
Đáp số : RAB=
Bài 5
Một dây dẫn đồng chất tiết diện đều được uốn thành hình vuông vắn ABCD có cạnh AB bằng 2a . Trung điểm O của cạnh AB và đỉnh B lại được nối thành hình vuông vắn OBEF có cạnh là a . Gọi điện trở của AO = OB = R . Tính AB = ?
D 2a C
2a 2a
a a
A O B
F E
Bài 6:
Cho mạch điện như hình vẽ,mỗi cạnh hình tam giác nhỏ đềucos điện trở là r . Tính điện trở tương tự của mạch điện khi cho dòng điện qua mạch :
Vào A ra B ? (RAB)
Vào C ra D ? (RCD)
Vào A ra D ? (RAD)
Vào A ra G ? (RAG)
E
C D
A G B
Đáp số: a) c)
b) d)
Bài 7:
Cho mạch điện như hình vẽ, mỗi phần của đoạn mạch( hình sao) đều phải có điện trở là r ( Thí dụ như :AG;GH;KD)
Tính Rtđ của mạch khi mắc vào những điểm
a)Vào A ra I b) Vào G ra H
c) Vào L ra I d) Vào A ra E
B
A G H C
L I
K
E D
Đáp số: Điện trở của một tam giác trong mạch là vì đó :
a) RAI = b) RGH =
c) RLI = d) RAE =
Còn thật nhiều những bài tập có yêu cầu tìm Rtđ của mạch điện với phương pháp chia mạch đã cho thành nhiều nhóm nhỏ , hoặc phải vẽ lại về mạch điện tường minh
hoặc dùng phương trình bậc hai để giải bài mạch tuần hoàn .
Trên đấy là môt số dạng bài tập cùng phương pháp làm bài từng thể loại , tôi kỳ vọng những chuyên đề trên góp thêm phần giúp HS thông thuộc hơn về kĩ năng vẽ lại mạch điện ,kĩ năng phân tích mạch điện cũng như kĩ năng tính toán những đại lượng vật lý bằng việc vận dụng linh hoạt những nguồn kiến thức và kỹ năng toán học mà những em đã được trang bị trong cùng bậc học .
II/ Đối tượng của chuyên đề.
“Giải bài tập về tính chất điện trở tương tự ”là một chuyên đề vừa sức với đối tượng người tiêu dùng học viên đại trà phổ thông ở chuên đề I.
Còn chuyên đề II & III thì vận dụng cho đối tượng người tiêu dùng là HS khá,giỏi . Đây là phần kiến thức và kỹ năng mà nhiều năm tôi vốn để làm tu dưỡng đội tuyển cấp trường và cấp huyện .
III/ Kết quả.
Trước khi triển khai đề tài tôi tiến hành khảo sát chất lượng HS đại trà phổ thông qua việc kiểm tra chương I ( Điện học – 9 ) và tiến hành khảo sát đội tuyển ở cả hai cấp (cấp trường và cấp huyện).
Đồng thời tôi khảo sát chất lượng sau khoản thời hạn đã triển khai và kết quả đạt được như sau :
Kết quả
Đối tượng
Trước khi vận dụng chuyên đề
Sau khi vận dụng chuyên đề
HS đại trà phổ thông
Chuyên đề I
Số lượng
%
Số lượng
%
27,6
88,7
HSG trường
Ch.đề II.III
33,3
100
HSG huyện
Ch.đề II.III
38,9
100
IV/ Bài học kinh nghiệm tay nghề
BHKN1: HS làm rõ chiều của dòng điện trong mạch ( Từ cực dương qua vật dẫn về cực âm) . Nếu dùng được một ngón tay thì mạch đó là mạch tiếp nối đuôi nhau . Nếu phải dùng từ 2 ngón tay trở nên thì mạch đó là tuy nhiên tuy nhiên
BHKN2: Gộp những điểm nút có cùng điện thế lại với nhau .Các điểm nút có điện thế giống nhau là :
Các điểm nối với nhau bằng một dây nối có điện trở không đáng kể
2 đầu của một ampe có điện trở không đáng kể
+ Vẽ lại mạch điện nói trên theo những nút đã gộp lại
+ Đối với vôn kế có điện trở rất rộng , trong tính toán ta coi như không tồn tại nó
BHKN3: Khi xác lập đúng là mạch cầu cân đối thì bỏ điện trở giữa ,mạch chỉ từ 4 điện trở mắc vừa tiếp nối đuôi nhau,vừa mắc tuy nhiên tuy nhiên ( hoặc ngược lại )
BHKN4: Với mạch tuần hoàn vô hạn việc thêm vào (hay cắt đi) một mắt cũng không hề làm thay đổi giá trị điện trở của toàn mạch , tiếp sau đó ta vẽ lại mạch thành mạch đơn thuần và giản dị để tính toán
V/ Vấn đề bỏ ngỏ.
Để học viên giỏi có kĩ năng sử dụng những tài liệu nâng cao môn vật lý tôi tiến hành giúp những em làm quen với loại toán : Tính điện trở tương tự khi phải chuyển mạch từ () sang hình (Y) . Từ đó tạo cơ sở ban sơ để những em tiếp cận với chương trình vật lý lớp 11bậc THPT.
Ví dụ 14 Cho mạch điện như hình vẽ
R1 C R2
+ –
A R3 B
R4 D R5
Với R1 = 3 ; R2 = 0,9;
R3 = 2; R4 = 5 ;
R5= 2 . Vẽ lại mạch điện từ hình tam giác sang hình sao và tính RAB = ?
Bài giải:
Đây là mạch cầu không cân đối ( Vì ) và quan sát mạch ta thấy ( ACD ) đó là đoạn mạch tam giác , ta biến hóa mạch này thành mạch hình sao như sau:
Ta có R14 nt
vận dụng công thức biến hóa ta có
R13
C
R2
R14
B
A
R34
D
R5

Vậy RAB = R14 +
Đây là dạng toán chuyển mạch khi là mạch cầu không cân đối vì vậy những em nên phải được học & thuộc công thức chuyển mạch từ hình () sang hình (Y) và ngược lại . Đây là chuyên đề rất khó với HS bậc THCS kể cả là học viên giỏi , dạng bài tập này những em sẽ tiến hành học nhiều ở chương trình lý lớp 11 bậc THPT
C ) Kết luận
Với 14 bài toán có lời giải cùng hướng dẫn và 7 bài toán có nội dung và phương pháp giải tương tự. Cùng những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề đã phần nào tu dưỡng cho học viên một mảng kiến thức và kỹ năng về kiểu cách “Giải bài tập về tính chất điện trở tương tự ” . Đây là phần kiến thức và kỹ năng vật lý, toán học khá rộng và lý thú. Chuyên đề phần nào phục vụ nhu yếu được nhu yếu của học viên khá giỏi đồng thời giúp những đối tượng người tiêu dùng có một tư duy thâm thúy hơn về điện trở nói riêng và vật lý nói chung cùng kỹ năng vận dụng kiến thức và kỹ năng toán học mà học viên bậc THCS còn nhiều lúng túng do thời lượng dành riêng cho việc giải bài tập trong chương trình vật lý cải cách quá rất ít .
Qua chuyên đề này tiềm năng của nó còn tương hỗ học viên cuối bậc THCS làm tiền đề xộc vào chương trình vật lý bậc THPT ở phía trước đang chờ đón những em.

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Tính điện trở tương tự của đoạn mạch như hình vẽ( h.3) biết những điện trở bằng nhau và bằng r

Reply
7
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Cập nhật Tính điện trở tương tự của đoạn mạch như hình vẽ( h.3) biết những điện trở bằng nhau và bằng r ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Tính điện trở tương tự của đoạn mạch như hình vẽ( h.3) biết những điện trở bằng nhau và bằng r tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Tính điện trở tương tự của đoạn mạch như hình vẽ( h.3) biết những điện trở bằng nhau và bằng r “.

Hỏi đáp vướng mắc về Tính điện trở tương tự của đoạn mạch như hình vẽ( h.3) biết những điện trở bằng nhau và bằng r

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Tính #điện #trở #tương #đương #của #đoạn #mạch #như #hình #vẽ #biết #những #điện #trở #bằng #nhau #và #bằng Tính điện trở tương tự của đoạn mạch như hình vẽ( h.3) biết những điện trở bằng nhau và bằng r