Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trong những dạng đột biến gen tại đây dạng đột biến gây hậu quả nghiêm trọng nhất là Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-01-15 04:00:04,Bạn Cần tương hỗ về Trong những dạng đột biến gen tại đây dạng đột biến gây hậu quả nghiêm trọng nhất là. You trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở phía dưới để Admin đc tương hỗ.

704

Trong những dạng đột biến tại đây dạng dột biến nào gây hậu quả nghiêm trọng nhất

A.

Mất cặp nuclêôtit ở bộ ba mở đầu trong gen

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Trong những dạng đột biến tại đây dạng dột biến nào gây hậu quả nghiêm trọng nhất
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể – Sinh học 12 – Đề số 3

B.

Thay thể cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác

C.

Mất cặp nuclêôtit ở bộ ba ở đầu cuối trong gen

D.

Thêm 1 cặp nuclêotit ở đoạn giữa của gen

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Bộ ba mở đầu trách nhiệm khởi đầu quy trình dịch mã vì thế nếu đb xẩy ra làm cho không thể trình làng quy trình dịch mã TH protein biểu lộ tính trạng

Vậy đáp án là A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể – Sinh học 12 – Đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Cơ chế trọn vẹn có thể dẫn đến làm phát sinh đột biến cấu trúc NST là:

 • Dạng đột biến nào có ý nghĩa so với tiến hóa của cục gen

 • Trật tự phân bổ của những gen trong một NST trọn vẹn có thể bị thay đổi do hiện tượng kỳ lạ nào tại đây?

 • Xét 2 NST không tương tự mang những đoạn lần lượt là: ABCDEG.HIK. Sau đột biến đã xuất hiện NST có cấu trúc: ABCDH. GEIK. Đây là dạng đột biến:

 • Cơ chế di truyền học đa phần của hiện tượng kỳ lạ lặp đoạn là:

 • Loại đột biến cấu trúc NST nào sau đâykhông làm thay đổi hàm lượng ADNtrên NST mà chỉ làm thay đổi trình tự sắp xếp gen trên NST

 • Khi nói về đột biến hòn đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào tại đây đúng?

 • Lặp đoạn NST thường gây ra hậu quả nào tại đây?

 • Dạng đột biến cấu trúc NST nào tại đây trọn vẹn có thể làm cho hai alen của cùng một gen sẽ cùng nằm trên một NST đơn?

 • Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào tại đây trọn vẹn có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn?

 • Người ta trọn vẹn có thể sử dụng dạng đột biến cấu trúc nào tại đây để vô hiệu những gen không mong ước thoát khỏi nhiễm sắc thể?

 • Xét những dạng đột biến sau:
  (1)mấtđoạn NST. (2) lặpđoạn NST (3) hòn đảo đoạn NST. (4) chuyểnđoạn không tương hỗ. (5) chuyểnđoạn tương hỗ.
  Có bao nhiêu dạng đột biến trọn vẹn có thể làm thay đổisố loại alen của cùng một gen trong tế bào

 • Phương pháp phát hiện đột biến cấu trúc NST rõ ràng nhất là :

 • Trong quy trình giảm phân của một tế bào sinh dục đực ở một loài đã xẩy ra hiện tượng kỳ lạ được mô tả ở hình tại đây:

  Cho một số trong những nhận xét sau:

  (1) Hiện tượng đột biến trên là chuyển đoạn không tương hỗ.

  (2) Hiện tượng này đã xẩy ra ở kỳ đầu của lần giảm phân 2.

  (3) Hiện tượng này xẩy ra do sự trao đổi chéo không cân giữa 2 cromatit cùng nguồn gốc thuộc cùng một cặp NST tương tự.

  (4) Sức sống của khung hình bị xẩy ra đột biến này trọn vẹn không trở thành tác động.

  (5) Tỉ lệ giao tử mang đột biến tạo ra từ tế bào này là một trong những/2.

  (6) Giao tử chỉ trọn vẹn có thể nhận được nhiều nhất là một chiếc nhiễm sắc thể đột biến từ bố nếu quy trình phân li nhiễm sắc thể trình làng thường thì.

  Số kết luận đúng là:

 • Trong hệ gen của sinh vật nhân thực, có những gen mà tế bào cần thành phầm của nó với một số trong những lượng lớn được mã hóa tái diễn nhiều lần. Có mấy dạng đột biến trong số những dạng được kể ra tại đây góp thêm phần cho hiện tượng kỳ lạ kể trên.
  1. Đột biến lặp đoạn. 2. Đột biến thể tam nhiễm.
  3. Đột biến thể tam bội. 4. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ.
  5. Đột biến chuyển đoạn không tương hỗ. 6. Đột biến hòn đảo đoạn.

 • Có 4 dòng ruồi giấm (a,b,c,d) được phân lập ở những vùng địa lý rất khác nhau. So sánh những băng mẫu NST số III và nhận được kết quả sau:

  Dòng a : IKONMLPQRS Dòng b: IKLMNOPQRS Dòng c: IKONQPRMLS Dòng d: IKONQPLMRS

  Biết dòng nọ đột trở thành dòng kia. Nếu những dòng c là loại gốc, thì hướng xẩy ra những đột biến trên là:

 • Hai NST ban sơ có trình tự gen lần lượt là ABCDE.FGHIK và MNPQ.RST. Sau đột biến, hai NST nói trên lần lượt có trình tự gen là: STABCDE.EGHIK và MNPQ.R. Đây là dạng đột biến

 • Một nhóm tế bào sinh tinh chỉ mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ ở hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương tự số 3 và số 5 (những NST khác đều thường thì). Biết quy trình giảm phân trình làng thường thì và không xẩy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử mang nhiễm sắc thể đột biến ở cả hai nhiễm sắc thể trong tổng số giao tử đột biến là

 • Trong những dạng đột biến tại đây dạng dột biến nào gây hậu quả nghiêm trọng nhất

 • Loại đột biến nào làm thay đổi những gen trong nhóm gen link này sang nhóm gen link khác?

 • Cho những phát biểu sau về hậu quả của đột biến hòn đảo đoạn NST:
  – (1) Làm thay đổi trình tự phân bổ của những gen trên NST.
  – (2) Làm giảm hoặc làm tăng số lượng gen trên NST.
  – (3) Làm thay đổi thành phần trong nhóm gen link.
  – (4) Làm cho một gen nào đó vốn đang hoạt động giải trí và sinh hoạt trọn vẹn có thể không hoạt động giải trí và sinh hoạt hoặc tăng giảm mức độ hoạt động giải trí và sinh hoạt.
  – (5) Có thể làm giảm kĩ năng sinh sản của thể đột biến.
  Những phát biểu đúng là:

 • Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào tại đây đúng?

 • NST ban sơ gồm những đoạn 1234 o 56 đột trở thành 1235 o 46 (o là tâm động). Đó là đột biến loại:

 • Ở một loài thú, người ta phát hiện nhiễm sắc thể số VI có những gen phân bổ theo trình tự rất khác nhau do kết quả của đột biến hòn đảo đoạn là:

  (1) ABCDEFG (2) ABCFEDG (3) ABFCEDG (4) ABFCDEG

  Giả sử nhiễm sắc thể số (3) là nhiễm sắc thể gốc. Trình tự phát sinh hòn đảo đoạn là:

 • Hình 2 mô tả dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào tại đây?

 • Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) nào tại đây làm giảm chiều dài của NST?

 • Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào tại đây đúng?

 • Cho biết một số trong những hệ quả của những dạng đột biến cấu trúc NST như sau:

  1. làm thay đổi trình tự phân bổ của những gen.

  2. làm tăng hoặc giảm số lượng gen trên NST (chuyển đoạn không tương hỗ)

  3. làm thay đổi thành phần số lượng gen trong nhóm gen link

  4. làm cho một gen nào đó đang hoạt động giải trí và sinh hoạt trọn vẹn có thể ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt

  5. trọn vẹn có thể làm giảm kĩ năng sinh sản của thể đột biến

  6. Có thể làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN cấu trúc nên NST đó.

  Trong số những hệ quả nói trên, đột biến chuyển đoạn có bao nhiêu hệ quả

 • Một đoạn NST có những đoạn rất khác nhau sắp xếp theo trật tự ABCDEG*HKM đã biết thành đột biến. NST bị đột biến có trình tự ABCDCDEG*HKM. Dạng đột biến này thường làm

 • Các phát biểu nào tại đây đúng với đột biến hòn đảo đoạn nhiễm sắc thể (1) Làm thay đổi trình tự phân bổ gen trên nhiễm sắc thể (2) Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể (3) Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen đột biến (4) Có thể làm giảm kĩ năng sinh sản của thể đột biến

 • Người ta thường sử dụng những dòng côn trùng nhỏ mang đột biến chuyển đoạn NST để làm công cụ phòng trừ sâu hại bằng giải pháp di truyền . Các dòng côn trùng nhỏ đột biến này

 • Một gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ bị đột biến mất 3 cặp nuclêôtit số 10, 11 và 12 trong vùng mã hóa tạo ra gen đột biến. Chuỗi pôlipeptit hoàn hảo nhất được mã hóa từ gen đột biến bị

 • Loại đột biến nào tại đây thường không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên 1 NST?

 • Những dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thế không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một nhiễm sắc thể là :

 • Số phát biểu đúng về đột biến chuyển đoạn tương hỗ nhiễm sắc thể :
  1. Chuyển đoạn tương hỗ làm thay đổi nhóm gen link.
  2. Chuyển đoạn tương hổ là một nhiễm sắc thể này sát nhập vào một trong những nhiễm sắc thể khác.
  3. Tế bào mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ giữa hai nhiễm sắc thể khi giảm phân không thể tạo ra loại giao tử thường thì.
  4. Chuyển đoạn tương hỗ là một đoạn nhiễm sắc thể này chuyển sang một nhiễm sắc thể khác không tương tự với nó và ngược lại.

 • Sự trao đổi chéo không cân giữa 2 cromatit khác nguồn gốc trong một cặp nhiễm sắc thể tương tự trọn vẹn có thể làm xuất hiện dạng đột biến

 • Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào tại đây trọn vẹn có thể làm cho hai alen của gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn.

 • Một nhiễm sắc thể (NST) có trình tự những gen như sau ABCDEFG*HI. Do rối loạn trong giảm phân đã tạo ra 1 giao tử có trình tự những gen trên NST là ABCDEH*GFI. Có thể kết luận, trong giảm phân đã xẩy ra đột biến:

 • Trật tự gen sau đâv là trật tự những gen trên cùng một NST thu được từ những quần thể ruồi giấm ở bốn vùng địa lý rất khác nhau:
  (1) ABCDEFGHI (3) A B F EDCG HI
  (2) HEFBAGCDI (4) ABFEHGCDI
  Giả sử trình tự (1) là trình tự ở quần thể xuất phát, những trình tự(2), (3) và (4) là vì đột biến. Trật tự nào tại đây phán ánh đúng nhất trình tự đột biến xày ra?

 • Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu tại đây đúng? (1) Đột biến chuyển đoạn giữa hai NST tương tự làm thay đổi nhóm gen link (2) Đột biến hòn đảo đoạn và chuyển đoạn trong một NST chỉ làm thay đổi trật tự sắp xếp những gen trên NST, không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trong nhóm gen link. (3) Đột biến chuyển đoạn chỉ xẩy ra trong một NST hoặc giữa hai NST không tương tự. (4) Chuyển đoạn giữa hai NST không tương tự làm thay đổi hình thái của NST.

Một số vướng mắc khác trọn vẹn có thể bạn quan tâm.

 • Cặp hàm số có cùng tập xác lập là

 • Khẳng định sai trong những xác lập sau là

 • Ta xét những mệnh đề sau:
  1. Đồ thị những hàm số y = sinx và y = -sinx thì đối xứng quatrục hoành.
  2. Đồ thị những hàm số y = sinx và y = -sinx thì đối xứng qua trục tung.
  3. Đồ thị những hàm sô y = sinx và y = -sinx đều nhận gốc tọa độ O là tâm đối xứng.
  Trong những mệnh đề trên:

 • Ta xét những mệnh đề sau:
  1. Đồ thị những hàm số y = tanx và y = -tanx thì đối xứng quatrục hoành.
  2. Đồ thị những hàm số y = tanx và y = -tan x thì đối xứng qua trục tung.
  3. Đồ thị những hàm số y = tanx và y = -tanx đều nhận gốc tọa độOlà tâm đối xứng.
  Trong những mệnh đề trên:

 • Ta xét những mệnh đề sau:
  1. Đồ thị những hàm số y = cosx và y = -cosx thì đối xứng qua trục hoành.
  2. Đồ thị những hàm số y = cosx và y = -cosx thì đối xứng qua trục tung.
  3. Đồ thị những hàm số y = cosx và y = -cosx đều nhận trục tung làm trục đốì xứng.
  Trong những mệnh đề trên:

 • Hình vẽ phía dưới là đồ thị của hàm số:

 • Khẳng định sai trong những xác lập sau là

 • Giả sử f(x) và g(x) là hai hàm số xác lập trên tập R và cùng có chu kì T = 2.Tìm xác lập đúng trong những xác lập sau:

 • Hàm số y = sinx đồng biến trong tầm

 • Hàm số y = cosx nghịch biến trong tầm

Reply
5
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Tải Trong những dạng đột biến gen tại đây dạng đột biến gây hậu quả nghiêm trọng nhất là ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Trong những dạng đột biến gen tại đây dạng đột biến gây hậu quả nghiêm trọng nhất là tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Trong những dạng đột biến gen tại đây dạng đột biến gây hậu quả nghiêm trọng nhất là “.

Giải đáp vướng mắc về Trong những dạng đột biến gen tại đây dạng đột biến gây hậu quả nghiêm trọng nhất là

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Trong #những #dạng #đột #biến #gen #dưới #đây #dạng #đột #biến #gây #hậu #quả #nghiêm #trọng #nhất #là