Mục lục bài viết

Mẹo về Văn học Việt Nam quá trình 1975 đến hết thế kỉ 20 có những điểm lưu ý nào Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-04-08 07:26:13,Quý khách Cần kiến thức và kỹ năng về Văn học Việt Nam quá trình 1975 đến hết thế kỉ 20 có những điểm lưu ý nào. You trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở phía dưới để Mình đc lý giải rõ ràng hơn.

571

I.  Khái quát văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975

1. Vài nét về tình hình lịch sử dân tộc bản địa, xã hội, văn hóa truyền thống 

+ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mở ra kỉ nguyên mới cho giang sơn:kỉ nguyên độc lập,tự chủ ->tạo ra nền văn học của quyết sách mới,vận động và tăng trưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.Xuất hiện lớp nhà văn mới nhà văn-chiến sỹ.

+ Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ trường kì suốt 30 năm đã tác động thâm thúy, toàn vẹn tới đời sống vật chất và tinh thần của dân tộc bản địa, trong số đó có văn nghệ, tạo ra những điểm lưu ý riêng không tương quan gì đến nhau của một nền văn học hình thành và tăng trưởng trong tình hình cuộc chiến tranh gian truân, ác liệt.

+ Nền kinh tế tài chính nghèo nàn và chậm tăng trưởng, Đk giao lưu văn hóa truyền thống bị hạn chế (đa phần tiếp xúc và chịu tác động văn hóa truyền thống những nước xã hội chủ nghĩa, rõ ràng là Liên Xô và Trung Quốc…).

Trong tình hình như vậy, văn học quá trình 1945- 1975 vẫn tăng trưởng và đạt được nhiều thành tựu, góp phần cho lịch sử dân tộc bản địa văn học những giá trị riêng.

2. Quá trình tăng trưởng và những thành tựu đa phần

Chia làm 3 chặng

+ 1945- 1954:

– 1945- 1946: Ca ngợi Tổ quốc và quần chúng cách mạng,lôi kéo tinh thần đoàn kết toàn dân,biểu dương những tấm gương vì nước quên mình.

– Từ cuối 1946: triệu tập phản ánh cuộc kháng chiến chống Pháp. Văn học gắn bó thâm thúy với đời sống cách mạng và kháng chiến; hướng tới mày mò sức mạnh và phẩm chất tốt đẹp của quần chúng công nông binh; thể hiện niềm tự hào dân tộc bản địa và niềm tin vào tương lai tất thắng của kháng chiến.

–  Thành tựu

· Truyện và kí: mở đầu cho văn xuôi kháng chiến (Một lần tới thủ đô, Trận phố Ràng của Trần Đăng, Truyện ngắn Đôi mắt và nhật kí Ở rừng của Nam Cao, truyện ngắn Làng của Kim Lân…), hình thành những tác phẩm tương đối dày dặn (Vùng mỏ của Võ Huy Tâm, Đất nứớc đứng lên của Nguyên Ngọc, Truyện Tây Bắc của Tô Hoài…)

· Thơ: đạt được nhiều thành tựu ( Cảnh khuya, Rằm tháng giêng của Hồ Chí Minh, Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm, Tây Tiến của Quang Dũng…)

· Kịch: một số trong những vở kịch gây sự để ý (Bắc Sơn, Những người ở lại của Nguyễn Huy Tưởng,Chị Hòa của Học Phi…)

. Lí luận,nghiên cứu và phân tích,phê bình văn học:Chưa tăng trưởng nhưng cũng luôn có thể có một số trong những tác phẩn quan trọng (Chủ nghĩa Mác và yếu tố văn hóa truyền thống ở Việt Nam của Trường Chinh,Nhận đường và Mấy yếu tố nghệ thuật và thẩm mỹ của Nguyễn Đình Thi…) 

+ 1955 – 1964:

– Nội dung bao trùm: Hình ảnh người lao động; những thay đổi của con người trong bước tiên phong xây dựng chủ nghĩa xã hội với cảm hứng lãng mạn, sáng sủa;Tình cảm sâu nặng với miền Nam trong nỗi đau chia cắt.

-Thành tựu:

+ Văn xuôi: mở rộng đề tài, bao quát nhiều yếu tố, nhiều phạm vi của hiện thực đời sống.

· Đề tài kháng chiến chống Pháp (Sống mãi với thủ đô, Cao điểm ở đầu cuối, Trứớc giờ nổ súng…)

· Đề tài hiện thực đời sống trước cách mạng tháng Tám (Vợ nhặt, Mười năm, Vỡ bờ…)

· Đề tài công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với việc đổi đời của con người (Sông Đà, Mùa lạc, Cái sân gạch…)

. Thơ:tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin với nhiều tác gỉa tiêu biểu vượt trội ( Gió lộng của Tố Hữu,Ánh sáng và phù sa của Chế Lan Viên,Đất nở hoa và Bài thơ đời sống của Huy Cận..) 

– Kịch nói: một số trong những tác phẩm được dư luận để ý (Một đảng viên của Học Phi,Ngọn lửa của Nguyên Vũ,Quẫn của Lộng Chương…)

->Tóm lại:Văn học quá trình này đạt được nhiều thành tựu,đặc biệt quan trọng ở thể loại thơ ca với cảm hứng lãng mạn,tràn trề nụ cười,niềm sáng sủa và niềm tin tưởng.

+ 1965 – 1975:

– Tập trung viết về cuộc kháng chiến chống Mĩ -> chủ đề bao trùm: tinh thần yêu nước, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

-Thành tựu:

+Văn xuôi:

· Những tác phẩm truyện, kí Ra đời ngay trên tiền tuyến đầy máu lửa đã phản ánh nhạy bén và kịp thời trận chiến đấu của nhân dân miền Nam can đảm và mạnh mẽ (Người mẹ cầm súng, Rừng xà nu, Hòn đất…)

· Miền Bắc: truyện, kí cũng tăng trưởng (kí chống Mĩ của Nguyễn Tuân, Dấu chân người lính, Bão biển…)

+ Thơ: đạt nhiều thành tựu xuất sắc ghi lại bước tiến mới của nền thơ Việt Nam tân tiến.

. Mở rộng và đào sâu vật liệu hiện thực.

. Tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng, chính luận

. Ghi nhận một thế hệ nhà thơ trẻ chống Mĩ tài năng (Phạm Tiến Duật, Nguyễn Duy, Bằng Việt…) và hàng loạt những tác phẩm gây tiếng vang (Tập thơ Ra trận, Máu và hoa của Tố Hữu, Hoa ngày thường – Chim báo bão của Chế Lan Viên; Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm…

+ Kịch: cũng luôn có thể có những thành tựu đáng ghi nhận (Quê hương Việt Nam và Thời tiết ngày mai của Xuân Trình,Đôi mắt của Vũ Dũng Minh…)

+ Nghiên cứu lí luận phê bình:xuất hiện những khu công trình xây dựng có mức giá trị (Đặng Thai Mai,Hoài Thanh,Xuân Diệu…)

+ Văn học vùng địch tạm chiếm: vì nhiều lí do không đạt được nhiều thành tựu lớn nếu định hình và nhận định cả mặt tư tưởng và nghệ thuật và thẩm mỹ.

a. Nền văn học đa phần vận động theo phía cách mạng hóa, gắn bó thâm thúy với vận mệnh chung của giang sơn > Đặc điểm thực ra của văn học từ thời gian năm 1945- 1975.

+ Mô hình nhà văn – chiến sỹ

+ Khuynh hướng tư tưởng chủ yếu: tư tưởng cách mạng, văn học là vũ khí phục vụ sự nghiệp cách mạng.

+ Sự vận động, tăng trưởng của văn học ăn nhịp với từng đoạn đường lịch sử dân tộc bản địa của dân tộc bản địa> văn học là tấm gương phản chiếu những yếu tố trọng đại của lịch sử dân tộc bản địa dân tộc bản địa.

->Văn học quá trình này như một tấm gương phản ánh những yếu tố lớn lao,trọng đại nhất của giang sơn và cách mạng.

b. Nền văn học khuynh hướng về đại chúng

+ Đại chúng: đối tượng người tiêu dùng phản ánh, đối tượng người tiêu dùng phục vụ, nguồn bổ trợ update cho lực lượng sáng tác.

+ Nội dung:

. Hình thành ý niệm mới về giang sơn:giang sơn của nhân dân.

.  Quan tâm môi trường sống đời thường nhân dân lao động, con phố tất yếu đến với cách mạng, xây dựng và mày mò vẻ đẹp hình tượng quần chúng…

+ Hình thức: ngắn gọn, nội dung dễ hiểu, chủ đề rõ ràng; hình ảnh lấy từ kho tàng văn học dân gian; ngôn từ giản dị, trong sáng. 

c. Nền văn học đa phần mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn > Đặc điểm thể hiện khuynh hướng thẩm mĩ của văn học 1945- 1975.

+ Khuynh hướng sử thi:

– Đề tài: những yếu tố có ý nghĩa lịch sử dân tộc bản địa và tính chất toàn dân tộc bản địa

– Nhân vật chính: những con người đại diện thay mặt thay mặt cho tinh hoa, khí phách, phẩm chất, ý chí toàn dân tộc bản địa, tiêu biểu vượt trội cho lí tưởng dân tộc bản địa hơn là khát vọng thành viên. Văn học mày mò con người ở khía cạnh trách nhiệm, bổn phận, lẽ sống lớn, tình cảm lớn.

+ Cảm hứng lãng mạn:

– Là cảm hứng xác lập cái tôi dạt dào tình cảm hướng tới cách mạng.

– Biểu hiện: ca tụng vẻ đẹp của con người mới, môi trường sống đời thường mới, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tin vào tương lai giang sơn.

->Cảm hứng nâng đỡ con người vượt lên những đoạn đường cuộc chiến tranh gian truân, máu lửa, hi sinh.

+ Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn phối hợp tạo tinh thần sáng sủa thấm nhuần cả nền văn học 1945 – 1975 và tạo ra điểm lưu ý cơ bản của văn học 1945- 1975.

II. Vài nét khái quát văn học Việt Nam từ thời gian năm 1945 đến hết thế kỉ XX.

1. Hoàn cảnh lịch sử dân tộc bản địa, xã hội và văn hoá

+ 1975- 1985: nước nhà trọn vẹn độc lập, thống nhất nhưng gặp phải nhiều trở ngại thử thách mới.

+ Từ 1986: công cuộc thay đổi toàn vẹn trên toàn bộ những nghành -> văn học có Đk giao lưu, tiếp xúc mạnh mẽ và tự tin -> thay đổi văn học phù thích phù hợp với qui luật khách quan và nguyện vọng của văn nghệ sĩ.

2. Những chuyển biến và một số trong những thành tựu

+ Thơ:

– Không tạo nên sự lôi cuốn như quá trình trước nhưng cũng luôn có thể có những tác phẩm đáng để ý (Chế Lan Viên với khát vọng thay đổi thơ ca qua những tập Di cảo, Xuân Quỳnh, Nguyễn Duy, Thanh Thảo…)

– Trường ca nở rộ (Những người đi tới biển – Thanh Thảo, Đường tới thành phố – Hữu Thỉnh, Trường ca sư đoàn – Nguyễn Đức Mậu…)

+ Văn xuôi:

– Có nhiều khởi sắc hơn thơ ca.

– Ý thức thay đổi cách tiếp cận hiện thực đời sống, cách viết về cuộc chiến tranh tạo nên sự để ý với bạn đọc (Đất trắng – Nguyễn Trọng Oánh, Gặp gỡ thời gian ở thời gian cuối năm – Nguyễn Khải, Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành – Nguyễn Minh Châu…)

– Kịch nói: tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin (Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ,  Mùa hè ở biển – Xuân Trình…)

 -> Nhận xét:

+ Văn học vận động theo phía dân chủ hoá, mang tính chất chất nhân văn và nhân bản thâm thúy.

+ Đề tài: phong phú, phong phú chủng loại.

+ Cách tiếp cận và mày mò con người: quan hệ phức tạp của đời sống thành viên, thậm chí còn cả đời sống tâm linh, quan tâm tới đời sống thành viên > Hướng nội là cái mới tiêu biểu vượt trội của văn học thời kì này.

+ Tuy nhiên văn học còn phát sinh một số trong những Xu thế xấu đi.

Reply
0
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Download Văn học Việt Nam quá trình 1975 đến hết thế kỉ 20 có những điểm lưu ý nào ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Văn học Việt Nam quá trình 1975 đến hết thế kỉ 20 có những điểm lưu ý nào tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Văn học Việt Nam quá trình 1975 đến hết thế kỉ 20 có những điểm lưu ý nào “.

Thảo Luận vướng mắc về Văn học Việt Nam quá trình 1975 đến hết thế kỉ 20 có những điểm lưu ý nào

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Văn #học #Việt #Nam #giai #đoạn #đến #hết #thế #kỉ #có #những #đặc #điểm #nào Văn học Việt Nam quá trình 1975 đến hết thế kỉ 20 có những điểm lưu ý nào