Thủ Thuật Hướng dẫn Vào thời kỳ nào đạo Phật tăng trưởng mạnh nhất Mới Nhất

Update: 2022-04-20 16:16:15,Bạn Cần biết về Vào thời kỳ nào đạo Phật tăng trưởng mạnh nhất. You trọn vẹn có thể lại Comment ở phía dưới để Ad đc tương hỗ.

663

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Trận Bạch Đằng lần thứ hai trình làng vào năm nào?

1. Trận Bạch Đằng năm 938: Năm 931, Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán, rồi tự xưng là Tiết Độ Sứ. Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại và cướp ngôi Tiết Độ Sứ, trước tình hình đó, Ngô Quyền đã tập hợp lực lượng mang quân từ Ái Châu ra Bắc đánh Kiều Công Tiễn nhằm mục tiêu trị tội phản chủ. Công Tiễn sợ hãi, liền cầu cứu Nam Hán, vua Nam Hán là Lưu Nghiễm liền phong cho con là Lưu Hoàng Tháo là “Bình hải tướng quân” và “Giao chỉ vương” thống lĩnh quân, tiến vào việt nam bằng cửa sông Bạch Đằng, nhằm mục tiêu lấn chiếm việt nam. Nghe tin Hoằng Tháo sắp đến, Ngô Quyền bảo với những tướng lĩnh rằng: “Hoằng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn đã chết, không tồn tại người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở con thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa chứng minh và khẳng định ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn đầu bịt sắt đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì tiếp sau đó ta dễ bề khắc chế, không cho chiếc nào ra thoát”. Sau đó, Ngô Quyền cho quân sĩ đóng cọc có bịt sắt nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng. Khi thủy triều lên, bãi cọc không trở thành lộ. Ngô Quyền dự tính nhử quân địch vào khu vực này khi thủy triều lên và đợi nước triều rút xuống cho thuyền địch mắc cạn mới giao chiến. Vào một ngày cuối đông năm 938, trên sông Bạch Đằng, vùng cửa biển và hạ lưu, cả một đoàn binh thuyền do Hoằng Tháo chỉ huy vừa vượt biển tiến vào cửa ngõ Bạch Đằng. Quân Nam Hán thấy quân của Ngô Quyền chỉ có thuyền nhẹ, quân ít tưởng trọn vẹn có thể ăn tươi, nuốt sống liền hùng hổ tiến vào. Ngô Quyền ra lệnh cho quân bỏ chạy lên thượng lưu. Đợi đến khi thủy triều xuống, ông mới hạ lệnh cho quân sĩ đổ ra đánh. Thuyền chiến lớn của Nam Hán bị mắc cạn và lần lượt bị cọc đâm thủng gần hết. Lúc đó Ngô Quyền mới tung quân ra tiến công kinh hoàng. Quân Nam Hán thua chạy, còn Lưu Hoằng Tháo bỏ mạng cùng với quá nửa quân sĩ. Từ đó nhà Nam Hán bỏ hẳn giấc mộng xâm lược việt nam. Đến năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, xưng là Ngô Vương, lập ra nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa. 2. Trận Bạch Đằng năm 981: Cuối năm 979, Đinh Tiên Hoàng và thế tử Đinh Liễn bị ám sát. Tháng 5 năm 980 (dương lịch), sứ nhà Tống ở Đại Cồ Việt là Lư Tập về nước văn bản báo cáo giải trình; triều đình nhà Tống biết được tình hình rối ren ở Đại Cồ Việt . Tháng 8 năm 980, Hầu Nhân Bảo, quan trấn thủ châu Ung của Đại Tống dâng thư lên nhà vua Đại Tống văn bản báo cáo giải trình việc Đại Cồ Việt có nội loạn và là thời cơ để lấn chiếm. Nắm được tình hình Đại Cồ Việt rồi, Tống Thái Tông phong Hầu Nhân Bảo làm Giao Châu lộ thủy lục kế độ chuyển vận sứ, Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ, Lưu Trừng, Giả Thực giữ chức Binh mã đô bộ thự lập tức sẵn sàng cuộc chiến tranh với Đại Cồ Việt. Mùa thu năm 980, quan trấn thủ châu Lạng (Lạng Sơn) phục vụ nhu yếu thông tin cho triều đình việc quân Tống sẵn sàng đánh xuống Đại Cồ Việt. Lê Hoàn liền lên ngôi vua và quay quồng sẵn sàng kháng chiến. Nhà Tống chia quân làm 2 đạo. Đạo quân bộ do Lan Châu Đoàn luyện sứ Tôn Toàn Hưng, Bát tác sứ Trương Tuyền và Tả giám môn vệ tướng quân Thôi Lượng chỉ huy từ Ung Châu tiến vào. Đạo quân thủy do Thứ sử Ninh Châu Lưu Trừng, Quân khí khố Phó sứ Giả Thực, Cung phụng quan Các môn chi hậu Vương Soạn chỉ huy, từ Quảng Châu Trung Quốc tiến vào. Toàn bộ quân số khoảng chừng 3-4 vạn người. Lê Đại Hành thân chinh dẫn đại quân từ kinh thành Hoa Lư theo đường thủy, ngược sông Đáy, sông Nhuệ mà vào sông Hồng, rồi từ đó tiến lên miền địa đầu Đông Bắc giang sơn. Lữ Lang được cử đưa đạo quân Uy Dũng từ Hoa Lư lên giữ phòng tuyến bờ Bắc sông Lục Giang (địa phận Thái Bình ngày này). Trần Công Tích lên trấn thủ ở Nghĩa Đô gần thành Đại La (Tp Hà Nội Thủ Đô ngày này). Lê Long Kính trấn thủ ở bờ Bắc sông Hải Triều (tức sông Luộc). Ngày 24 tháng một năm 981 cánh quân thủy do Hầu Nhân Bảo chỉ huy ồ ạt tiến vào cửa Bạch Đằng. Trong trận Bạch Đằng thứ nhất này, quân Đại Cồ Việt đã thất bại, không những không ngăn được quân Tống mà còn bị thương vong nhiều. Quân Tống lấy được 200 thuyền, tiêu diệt hơn 1.000 quân lính Đại Cồ Việt. Lê Đại Hành phải rút về vùng Xạ Sơn (huyện Kinh Môn), An Lạc (huyện Chí Linh, Thành Phố Hải Dương) củng cố lại thế trận, đồng thời gửi thư trá hàng. Tuy nhiên, sau thất bại ở những trận Chi Lăng, Lục Đầu, Bình Lỗ. Quân Tống bị tiêu hoa một lực lượng lớn sinh lực cũng như vũ khí, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, hội quân ở Đại La của quân Tống bị thất bại trọn vẹn. Chính vì vậy, đạo quân của Hầu Nhân Bảo ở Bạch Đằng bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong khi đó, Lê Đại Hành bí mật tăng cường lực chống va đập lượng sẵn sàng 1 trận quyết chiến giáng đòn quyết định hành động. Ngày 28 tháng bốn năm 981, trận quyết chiến Bạch Đằng trình làng. Lê Đại Hành đã cho một cánh quân ra khiêu chiến với quân Hầu Nhân Bảo. Chiến sự đang trình làng quyết liệt thì quân Đại Cồ Việt “thua chạy”, quân Tống “thừa thắng” đuổi theo. Khi con thuyền của Hầu Nhân Bảo lọt vào trận địa mai phục, Lê Đại Hành tung quân ra đánh ráo riết. những chiến binh Đại Cồ Việt từ khắp những trận địa mai phục và từ những nẻo đường đổ về sông Bạch Đằng vây đánh quân Tống quyết liệt. Hầu Nhân Bảo bị giết chết trong đám loạn quân. Lưu Trừng vội vã dẫn đám tàn quân tháo lui ra biển. Nghe tin Hầu Nhân Bảo bị giết trên sông Bạch Đằng, Tôn Toàn Hưng hoảng loạn dẫn quân bỏ chạy, đạo quân Trần Khâm Tộ ở Tây Kết lo sợ rút lui, bị quân Đại Cồ Việt truy kích tiêu diệt quá nửa. Tướng Tống là Triệu Phụng Huân bị tóm gọn sống tại trận. 3. Trận Bạch Đằng năm 1288: Vào năm 1287, nhà Nguyên mở đầu cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ ba, nhưng chỉ chiếm khoảng chừng hữu được kinh thành Thăng Long không một bóng người, và thủy quân Đại Việt do Phó tướng Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư chỉ huy đã đánh tan nát đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ trong trận Vân Đồng. Trước tình hình bất lợi, quân Nguyên định tổ chức triển khai rút về Trung Quốc theo nhiều hướng rất khác nhau. Ngày 3 tháng 3 năm Mậu Tí (1288), Hữu thừa Trình Bằng Phi, Thiên tỉnh Đạt Mộc thống lĩnh kị binh đi đón những cánh quân dịch chuyển bằng đường thủy (đoàn thuyền của Trương Văn Hổ). Tuy nhiên khi qua chợ Đông-Hồ thì bị dòng sông chắn ngang, phải quay trở lại, nhưng cầu và cống đã biết thành quân nhà Trần bám theo sau phá hủy. Quân Nguyên rơi vào thế nguy, trước mặt thì bị quân Trần chận đường, sau sống lưng là chướng ngại vạn vật thiên nhiên. Tuy nhiên quân Nguyên do tra hỏi những tù binh nên đã tìm kiếm được đường thoát, nửa đêm hôm đó cánh quân này đột phá vòng vây chạy trốn theo con phố khác, phối thích phù hợp với một cánh quân Nguyên đang rút lui để cùng nhau thoát khỏi ải Nội Bàng. Tuy bị bất thần bởi sự thay đổi lộ trình của quân Nguyên, quân đội nhà Trần đuổi theo đánh rất sát vào cánh quân đoạn hậu. Tướng Nguyên là Vạn hộ Đáp Thứ Xích và Lưu Thế Anh phải dẫn quân quay trở lại phía sau đối phó với quân Trần, sau một trận giao chiến bắt được và giết những tướng Trần chỉ huy toán quân tập kích là những tướng Phạm Trù và Nguyễn Kị. Ngày 7 tháng 3 năm Mậu Tý (8 tháng bốn năm 1288), cánh quân Mông Cổ rút bằng đường thủy đi tới Trúc Động, tại đây họ bị quân nhà Trần chặn đánh, nhưng tướng Nguyên là Lư Khuê chỉ huy quân này đánh lui quân nhà Trần và chiếm hữu được 20 thuyền chiến. Ngày 8 tháng 3 (9 tháng bốn năm 1288), Ô Mã Nhi không cho quân rút về bằng đường thủy mà đi theo sông Bạch Đằng, vì tính rằng đường thủy đã biết thành thủy quân nhà Trần vây chặt thì phòng bị đường sông trọn vẹn có thể sơ hở, hơn thế nữa sông Bạch Đằng tiếp nối đuôi nhau với trong nước Trung Quốc bằng thủy lộ, thuận tiện cho việc rút lui. Năm 1288, sau khoản thời hạn rút lui khỏi kinh đô Thăng Long, Trần Hưng Đạo đã quyết định hành động đánh một trận lớn chống quân Mông Cổ xâm lược đi vào Đại Việt trải qua sông Bạch Đằng Trần Hưng Ðạo chỉ huy quân dân Đại Việt sẵn sàng một trận địa mai phục lớn trên sông Bạch Ðằng, là nơi đoàn thuyền của quân Nguyên sẽ phải trải qua trên đường tháo chạy. Các loại gỗ lim, gỗ táu đã được đốn ngã trên rừng kéo về bờ sông và được đẽo nhọn cắm xuống lòng sông ở những cửa dẫn ra biển như sông Rút, sông Chanh, sông Kênh làm thành những bãi chông ngầm lớn, kín kẽ dưới mặt nước. Ghềnh Cốc là một dải đá ngầm nằm bắt ngang qua sông Bạch Ðằng nhưng phía dưới sông Chanh, đầu sông Kênh, trọn vẹn có thể sử dụng làm nơi mai phục quân lính phối thích phù hợp với bãi chông ngầm nhằm mục tiêu ngăn chận thuyền địch khi nước rút xuống thấp. Thủy quân Đại Việt bí mật mai phục phía sau Ghềnh Cốc, Ðồng Cốc, Phong Cốc, sông Khoai, sông Thái, sông Gia Ðước, Ðiền Công, còn bộ binh sắp xếp ở Quảng Yên, dọc theo bờ bên trái sông Bạch Ðằng, Tràng Kênh ở bờ bên phải sông Bạch Ðằng, núi Ðá Vôi…, ngoại trừ sông Ðá Bạc là để trống cho quân Nguyên kéo vào. Ðại quân của hai vua đóng quân ở Hiệp Môn (Kinh Môn, Thành Phố Hải Dương) trong tư thế sẵn sàng lâm trận cho mặt trận quyết liệt sắp xẩy ra. Khi Ô Mã Nhi dẫn đoàn thuyền tiến vào sông Bạch Đằng nhân lúc nước lớn, thủy quân nhà Trần tràn ra giao chiến, rồi giả thua chạy vào sâu bên trong. Ô Mã Nhi trúng kế khích tướng nên thúc quân ra nghinh chiến, những tướng Phàn Tham Chính, Hoạch Phong cũng ra tiếp ứng. Khi thuyền quân Nguyên đã vào sâu bên trong sông Bạch Đằng, tướng Nguyễn Khoái dẫn những quân Thánh Dực ra khiêu chiến và nhử quân Nguyên tiến sâu vào khúc sông đã đóng cọc, trong lúc quân Trần đợi cho thủy triều xuống mới quay thuyền lại và đánh thẳng vào đội hình địch. Bình chương Áo Lỗ Xích của Nguyên Mông đã biết thành bắt sống trong trận chiến đấu quyết liệt của quân Thánh Dực. Thủy quân Đại Việt từ Hải Đông – Vân Trà từ những phía Điền Công, Gia Đước, sông Thái, sông Giá nhanh gọn tiến ra sông Bạch Đằng, với hàng trăm con thuyền cùng quân lính những lộ dàn ra trên sông và nhờ vào Ghềnh Cốc thành một dải thuyền chặn đầu thuyền địch ngang trên sông. Trong lúc thủy chiến đang trình làng kinh hoàng thì đoàn con thuyền của hai vua Trần đóng ở vùng Hiệp Sơn (Kinh Môn, Thành Phố Hải Dương) bờ sông Giáp (sông Kinh Thầy, vùng Kinh Môn, Thành Phố Hải Dương) làm trách nhiệm đánh cầm chừng và cản bước tiến của địch, cũng tiến công từ phía sau khiến quân Nguyên càng lúng túng và tổn thất rất nặng. Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư, “nước sông do vậy đỏ ngầu cả”. Bị bất lợi trọn vẹn, thật nhiều thuyền chiến của quân Nguyên bị cháy rụi. Bị tiến công tới tấp trên sông, một số trong những cánh quân Nguyên bỏ thuyền chạy lên bờ sông bên trái của Yên Hưng để tìm đường trốn thoát, nhưng vừa lên tới bờ họ lại rơi vào ổ phục kích của quân Trần, bị chặn đánh kịch liệt. Trời về chiều khi giao tranh sắp kết thúc, Ô Mã Nhi cùng với binh lính dưới quyền chống cự vô vọng trước yếu tố tiến công của quân Trần, vì quân Nguyên của Thoát Hoan không tới cứu viện, nên đạo quân này trọn vẹn bị quân Trần tiêu diệt. Quân Nguyên bị thiệt hại vô cùng nặng (với mức hơn 4 vạn quân sĩ bị vô hiệu khỏi vòng chiến), và nhiều tướng Nguyên trong số đó có cả Ô Mã Nhi, Phạm Nhàn và Phàn Tiếp cũng trở nên bắt sống và dâng lên Thượng hoàng Thánh Tông. Ngoài ra, có những 400 con thuyền của quân Nguyên rơi vào tay quân Trần thắng lớn. Đại thắng trên sông Bạch Đằng sẽ là trận thủy chiến lớn số 1 trong lịch sử dân tộc bản địa Việt Nam, và là thắng lợi tiêu biểu vượt trội nhất của Đại Việt trong ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên-Mông. Như vậy, trải qua 3 thắng lợi của quân và dân ta trên dòng sông Bạch Đằng trước quân địch xâm lược. Chúng ta trọn vẹn có thể thấy được nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của dân tộc bản địa ta đó đó là yếu tố đoàn kết dân tộc bản địa, xấp xỉ một lòng cùng nhau tạo thành sức mạnh mẽ của dân tộc bản địa, trên phát huy hết trí tuệ của giang sơn. Đồng thời, đó là yếu tố chủ quan, khinh địch, ủy thế quân đông, vũ khí dồi dào của quân địch xâm lược khi mang quân tràn sang cương thổ của toàn bộ chúng ta. Chính vì vậy, giang sơn ta – một dân tộc bản địa người ít, tiềm lực yếu đã kiên cường vượt mặt một quân địch – đông dân, tiềm lực mạnh, dày dạn trận mạc. Đây trọn vẹn có thể xem là một bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề quý báu cho thế hệ ngày này trong công cuộc xây dựng và bảo vệ giang sơn, nhất là trong công cuộc gìn giữ bờ cõi của ông cha ta để lại. Chúng ta là một dân tộc bản địa yêu chuộng hòa bình, nhưng toàn bộ chúng ta sẵn sàng làm ra một trận Bạch Đằng thứ 4 nếu độc lập giang sơn bị xâm hại.

Đạo Phật tăng trưởng mạnh nhất dưới triều đại nào?

* Phật giáo rất tăng trưởng dưới thời Lý, Trần vì:

– Phật giáo vốn được gia nhập vào việt nam từ lâu, đã ăn sâu trong tâm thức người Việt.

– Nhà Lý, Trần tạo Đk cho Phật giáo tăng trưởng. Vua, quan thời Lý, Trần nhiều người theo đạo Phật, góp tiền xây dựng chùa, đúc chuông, tô tượng, viết giáo lí nhà Phật. Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi. Các nhà sư được triều đình tôn trọng, được tham gia vào bàn luận những việc làm của giang sơn.

* Đến thời Lê sơ lại không tăng trưởng vì:

– Cùng với việc hoàn thiện cỗ máy nhà nước phong kiến theo phía quân chủ chuyên chế thì những tư tưởng của Nho giáo đang trở thành công xuất sắc cụ để duy trì và bảo vệ trật tự của xã hội phong kiến. Vì vậy, Nho giáo được thổi lên chiếm vị trí duy nhất trong xã hội.

– Nhà nước phong kiến còn phát hành nhiều điều lệ nhằm mục tiêu hạn chế sự tăng trưởng của Phật giáo, đưa Phật giáo xuống hàng thứ yếu.

Reply
3
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Download Vào thời kỳ nào đạo Phật tăng trưởng mạnh nhất ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Vào thời kỳ nào đạo Phật tăng trưởng mạnh nhất tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Vào thời kỳ nào đạo Phật tăng trưởng mạnh nhất “.

Giải đáp vướng mắc về Vào thời kỳ nào đạo Phật tăng trưởng mạnh nhất

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Vào #thời #kỳ #nào #đạo #Phật #phát #triển #mạnh #nhất Vào thời kỳ nào đạo Phật tăng trưởng mạnh nhất