Thủ Thuật về Video hướng dẫn giải – bài 1 trang 40 sgk đại số và giải tích 11 Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-01-16 13:44:07,You Cần tương hỗ về Video hướng dẫn giải – bài 1 trang 40 sgk đại số và giải tích 11. Bạn trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Tác giả đc tương hỗ.

800

(f( – x) = tan left( – x + pi over 5 right) ) ( = tan left[ – left( x – dfracpi 5 right) right] = – tan left( x – dfracpi 5 right))

Video hướng dẫn giải

youtube/watch?v=MlQFqOzXUIk

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • LG a
  • LG b

LG a

Hàm số (y = cos 3x) liệu có phải là hàm số chẵn không? Tại sao?

Phương pháp giải:

Hàm số (y = fleft( x right)) có tập xác lập D, với mọi(x in D Rightarrow – x in D).

Hàm số được gọi là hàm chẵn khi và chỉ khi:(fleft( x right) = fleft( – x right))

Hàm số được gọi là hàm lẻ khi và chỉ khi:( – fleft( x right) = fleft( – x right))

Lưu ý: Các hàm(y = sin x,,,y = tan x,,,y = cot x) là hàm lẻ, hàm số(y = cos x) là hàm chẵn.

Lời giải rõ ràng:

Ta có:

+) Hàm số (y = cos 3x) có tập xác lập là (D = mathbbR)

+) (forall x in R Rightarrow – x in R)

+) (f(-x) = cos 3(-x) = cos (-3x) = cos(3x) = f(x))

Vậy hàm số (y = cos 3x) là hàm số chẵn

LG b

Hàm số (y = tan left( x + pi over 5 right))liệu có phải là hàm số lẻ không? Tại sao?

Lời giải rõ ràng:

(DK:x + dfracpi 5 ne dfracpi 2 + kpi ) (Leftrightarrow x ne dfrac3pi 10 + kpi )

Ta có:

+) (y = f(x)=tan left( x + pi over 5 right))có tập xác lập là (D = Rbackslash left 3pi over 10 + kpi ,k in Z right)

+) (forall x in D Rightarrow – x in D)

(f( – x) = tan left( – x + pi over 5 right) ) ( = tan left[ – left( x – dfracpi 5 right) right] = – tan left( x – dfracpi 5 right))

( – fleft( x right) = – tan left( x + fracpi 5 right))

Dễ thấy (- tan left( x – dfracpi 5 right) ne – tan left( x + dfracpi 5 right)) khi (x=0)nên(f(-x) ne – f(x)) hay hàm số không lẻ.

Reply
0
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Tải Video hướng dẫn giải – bài 1 trang 40 sgk đại số và giải tích 11 ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Video hướng dẫn giải – bài 1 trang 40 sgk đại số và giải tích 11 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Video hướng dẫn giải – bài 1 trang 40 sgk đại số và giải tích 11 “.

Thảo Luận vướng mắc về Video hướng dẫn giải – bài 1 trang 40 sgk đại số và giải tích 11

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Video #hướng #dẫn #giải #bài #trang #sgk #đại #số #và #giải #tích