Mục lục bài viết

Mẹo về Yếu tố nào quyết định hành động độ phì nhiêu nhận tạo của đất Chi Tiết

Update: 2021-12-24 17:11:05,Quý quý khách Cần tương hỗ về Yếu tố nào quyết định hành động độ phì nhiêu nhận tạo của đất. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở phía dưới để Tác giả đc lý giải rõ ràng hơn.

710

Trả lời vướng mắc Bài 7 trang 24 SGK Công nghệ 10

Từ khái niệm độ phì nhiêu của đất em hãy cho biết thêm thêm những yếu tố nào quyết định hành động độ phì nhiêu của đất? Muốn làm tăng độ phì nhiêu của đất phải vận dụng những giải pháp kĩ thuật nào?

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Trả lời vướng mắc Bài 7 trang 24 SGK Công nghệ 10
 • Câu 1 trang 24 SGK Công nghệ 10
 • Câu 2 trang 24 SGK Công nghệ 10
 • Câu 3 trang 24 SGK Công nghệ 10
 • Câu 4 trang 24 SGK Công nghệ 10
 • Trả lời vướng mắc Bài 7 trang 23 SGK Công nghệ 10
 • Câu 3 trang 30 SGK Công nghệ 10
 • Câu 6 trang 30 SGK Công nghệ 10
 • Câu 1 trang 78 SGK Công nghệ 10
 • Câu 1 trang 11 SGK Công nghệ 10

Câu 1

Từ khái niệm độ phì nhiêu của đất em hãy cho biết thêm thêm những yếu tố nào quyết định hành động độ phì nhiêu của đất? Muốn làm tăng độ phì nhiêu của đất phải vận dụng những giải pháp kĩ thuật nào?

Lời giải rõ ràng:

– Những yếu tố tác động đến độ phì nhiêu của đất là:

+ Nước.

+ Chất dinh dưỡng.

+ Không chứa những chất ô nhiễm cho cây.

– Để tăng độ phì nhiêu cho đất ta thường vận dụng những giải pháp kĩ thuật sau:

+ Bón phân (Phân xanh hoặc phân chuồng).

+ Giữ nước trong đất bằng phương pháp trồng cây che.

Câu 2

Em hãy nêu một số trong những ví dụ về tác động tích cực của hoạt động giải trí và sinh hoạt sản xuất đến việc hình thành độ phì nhiêu của đất.

Lời giải rõ ràng:

Ví dụ trước lúc vào vụ mùa ta sẽ cày, làm đất cho đất tơi, tưới nước để đảm bảo nhiệt độ, tiếp sau đó bừa lại 1 lần nữa, hoặc trọn vẹn có thể bón lót bằng phân lân cũng làm tăng độ phì nhiêu của đất.

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Câu 1 trang 24 SGK Công nghệ 10

  Thế nào là keo đất? Nêu cấu trúc của keo đất?

 • Câu 2 trang 24 SGK Công nghệ 10

  Thế nào là kĩ năng hấp phụ của đất?

 • Câu 3 trang 24 SGK Công nghệ 10

  Thế nào là phản ứng của dung dịch đất? Nêu một số trong những ví dụ có ý nghĩa thực tiễn của phản ứng dung dịch đất.

 • Câu 4 trang 24 SGK Công nghệ 10

  Thế nào là độ phì nhiêu của đất? Nêu một số trong những giải pháp kĩ thuật làm tăng độ phì nhiêu của đất.

 • Trả lời vướng mắc Bài 7 trang 23 SGK Công nghệ 10

  Em hãy nêu một số trong những ví dụ có ý nghĩa thực tiễn của phản ứng dung dịch đất.

 • Câu 3 trang 30 SGK Công nghệ 10

  Để tôn tạo đất xám bạc mầu, người ta thường sử dụng những giải pháp nào? Nêu một số trong những giải pháp thường vốn để làm tôn tạo đất xám bạc mầu mà em biết?

 • Câu 6 trang 30 SGK Công nghệ 10

  Nêu những giải pháp chính nhằm mục tiêu hạn chế xói mòn và tôn tạo đất.

 • Câu 1 trang 78 SGK Công nghệ 10

  Em hãy trình diễn cách tổ chức triển khai khối mạng lưới hệ thống nhân giống vật nuôi.

 • Câu 1 trang 11 SGK Công nghệ 10

  Tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước lúc đưa vào sản xuất đại trà phổ thông?

Reply
4
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Download Yếu tố nào quyết định hành động độ phì nhiêu nhận tạo của đất ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Yếu tố nào quyết định hành động độ phì nhiêu nhận tạo của đất tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Yếu tố nào quyết định hành động độ phì nhiêu nhận tạo của đất “.

Giải đáp vướng mắc về Yếu tố nào quyết định hành động độ phì nhiêu nhận tạo của đất

You trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Yếu #tố #nào #quyết #định #độ #phì #nhiêu #nhận #tạo #của #đất