Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn slushbox là gì – Nghĩa của từ slushbox 2022

Cập Nhật: 2022-04-08 03:59:08,Bạn Cần tương hỗ về slushbox là gì – Nghĩa của từ slushbox. You trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Ad đc tương hỗ.

526

slushbox tức là

Phóng khúc cho một xe được trang bị với hộp số tự động hóa.

Ví dụBạn có thấy rằng Ricer Civic với Slushbox không? Anh ta đã được cho phép tắt khí mọi khi nó thay đổi để làm cho nó trông tựa như anh ta đang lái một cây gậy.

slushbox tức là

thuật ngữ lóng cho hộp số tự động hóa, trọn vẹn có thể chính vì truyền liên kết động cơ với trục ổ đĩa bằng phương pháp sử dụng chất lỏng thay vì một tấm rắn

Ví dụBạn có thấy rằng Ricer Civic với Slushbox không? Anh ta đã được cho phép tắt khí mọi khi nó thay đổi để làm cho nó trông tựa như anh ta đang lái một cây gậy.

slushbox tức là

thuật ngữ lóng cho hộp số tự động hóa, trọn vẹn có thể chính vì truyền liên kết động cơ với trục ổ đĩa bằng phương pháp sử dụng chất lỏng thay vì một tấm rắn

Ví dụBạn có thấy rằng Ricer Civic với Slushbox không? Anh ta đã được cho phép tắt khí mọi khi nó thay đổi để làm cho nó trông tựa như anh ta đang lái một cây gậy.

slushbox tức là

thuật ngữ lóng cho hộp số tự động hóa, trọn vẹn có thể chính vì truyền liên kết động cơ với trục ổ đĩa bằng phương pháp sử dụng chất lỏng thay vì một tấm rắn
Tại sao những bạn sẽ nhận được một xe thể thao với một slushbox? Họ thậm chí còn tránh việc bán chúng mà không tồn tại một cây gậy ca.
Thuật ngữ lóng cho một bộ quy đổi mô-men xoắn, một thành phần trong truyền tự động hóa.

Ví dụBạn có thấy rằng Ricer Civic với Slushbox không? Anh ta đã được cho phép tắt khí mọi khi nó thay đổi để làm cho nó trông tựa như anh ta đang lái một cây gậy.
thuật ngữ lóng cho hộp số tự động hóa, trọn vẹn có thể chính vì truyền liên kết động cơ với trục ổ đĩa bằng phương pháp sử dụng chất lỏng thay vì một tấm rắn
Tại sao những bạn sẽ nhận được một xe thể thao với một slushbox? Họ thậm chí còn tránh việc bán chúng mà không tồn tại một cây gậy ca.

slushbox tức là

Thuật ngữ lóng cho một bộ quy đổi mô-men xoắn, một thành phần trong truyền tự động hóa.

Ví dụBạn trọn vẹn có thể nhận được BMW 330 trong Hướng dẫn, như Chúa dự tính, hoặc với Slushbox.

slushbox tức là

Tiếng lóng cho Uncool.

Ví dụNgược lại với ly hợp.
Thường được sử dụng như một thuật ngữ xúc phạm.
Reply
4
0
Chia sẻ

Review Share Link Cập nhật slushbox là gì – Nghĩa của từ slushbox ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn slushbox là gì – Nghĩa của từ slushbox tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down slushbox là gì – Nghĩa của từ slushbox “.

Thảo Luận vướng mắc về slushbox là gì – Nghĩa của từ slushbox

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#slushbox #là #gì #Nghĩa #của #từ #slushbox slushbox là gì – Nghĩa của từ slushbox