Mẹo Hướng dẫn Sự nở vì nhiệt của vật rắn lớp 10 Chi Tiết

Update: 2022-09-30 00:46:08,You Cần tương hỗ về Sự nở vì nhiệt của vật rắn lớp 10. Bạn trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở phía dưới để Tác giả đc lý giải rõ ràng hơn.

645

Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • Trả lời những vướng mắc SGK Vật lý 10 Bài 36
  • Giải bài tập SGK Vật lý 10 Bài 36

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: thpttrinhhoaiduc.edu/

Mời những em học viên tìm hiểu thêm ngay nội dung hướng dẫn soạn bài tập môn Vật Lí lớp 10 Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn được bày rõ ràng, dễ hiểu nhất tại đây sẽ tương hỗ cho bạn đọc làm rõ hơn về bài học kinh nghiệm tay nghề này, từ đó sẵn sàng tốt cho tiết học sắp tới đây nhé.

Trả lời những vướng mắc SGK Vật lý 10 Bài 36

C1. ( trang 188 sgk Vật Lý 10): Tính thông số 

 của mỗi lần đo ghi trong bảng 36.1. Xác định giá trị trung bình của thông số α.

Với sai số khoảng chừng 5%, nhận xét xem thông số α có mức giá trị không đổi hay thay đổi?

Trả lời:

Nhiệt độ ban sơ: t0 = 20ºC

Độ dài ban sơ: l0 = 500 mm

∆t (ºC) ∆l (mm) 30 0,25 1,67.10-5 40 0,33 1,65.10-5 50 0,41 1,64.10-5 60 0,49 1,63.10-5 70 0,58 1,66.10-5

+ Giá trị trung bình của thông số α:

Với sai số 5%, thông số α coi như có mức giá trị không thay đổi và được viết dưới dạng:

C2. ( trang 189 sgk Vật Lý 10): Dựa vào công thức  , hãy cho biết thêm thêm ý nghĩa của thông số nở dài α.

Trả lời:

 gọi là độ dãn tỉ đối của thanh rắn khi nhiệt độ tăng. Từ công thức ta thấy khi Δt = 1ºC thì  , tức thông số nở dài có trị số bằng độ dãn tỉ đối khi nhiệt độ tăng 1 độ.

Giải bài tập SGK Vật lý 10 Bài 36

Bài 1 (trang 197 SGK Vật Lý 10) : Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn.

Lời giải:

Độ nở dài Δl của vật rắn (hình trụ, đồng chất) tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ Δt và chiều dài ban sơ lo của vật đó.

Δl = l – lo = αlo Δt (công thức nở dài của vật rắn)

Bài 2 (trang 197 SGK Vật Lý 10) : Viết công thức xác lập quy luật phụ thuộc nhiệt độ của độ dài vật rắn.

Lời giải:

Công thức xác lập quy luật phụ thuộc nhiệt độ của độ dài vật rắn:

l = lo(1 + αδt)

Bài 3 (trang 197 SGK Vật Lý 10) : Viết công thức xác lập quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn.

Lời giải:

Công thức xác lập quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn:

       V = Vo(1 + βΔt) với β = 3α

Bài 4 (trang 197 SGK Vật Lý 10) : Tại sao khi đổ nước sôi vào trong cốc thủy tinh thì cốc thủy tinh hay bị nứt vỡ, còn cốc thạch anh không trở thành nứt vỡ?

A. Vì cốc thạch anh có thành dày hơn

B. Vì cốc thạch anh có đáy dày hơn

C. Vì thạch anh cứng hơn thủy tinh

D. Vì thạch anh có thông số nở khối nhỏ hơn thủy tinh.

Lời giải:

Chọn D.

Thạch anh có thông số nở dài α1 = 0,6.10-6 K-1 nhỏ hơn thông số nở dài của thủy tinh α2 = 9.10-6 K-1, nên lúc gặp nhiệt thì lớp thủy tinh mặt trong cốc giãn nở nhanh hơn so với bên phía ngoài, gây biến dạng đột ngột nên dễ vỡ. Còn thạch anh giãn nỡ chậm nên bên trong cốc và bên phía ngoài giãn nỡ gần như thể nhau nên không khiến biến dạng đột ngột, cốc không trở thành nứt vỡ.

Bài 5 (trang 197 SGK Vật Lý 10) : Một thước thép ở 20o C có độ dài 1000 mm. Khi nhiệt độ tăng đến 40o C, thước thép này dài thêm bao nhiêu?

A. 2,4 mm ;         B. 3,2 mm

C. 0,22 mm ;         D. 4,2 mm

Lời giải:

– Chọn C.

– Áp dụng công thức Δl = l – lo = αloΔt, ta được:

Δl = 11.10-6.1.(40 – 20) = 220.10-6 (m) = 0,22 mm

Bài 6 (trang 197 SGK Vật Lý 10) : Khối lượng riêng của sắt ở 800o C bằng bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của nó ở 0o C là 7,800.103 kg/m3

A. 7,900.103 kg/m3 ;         B. 7,599.103 kg/m3

C. 7,857.103 kg/m3 ;         D. 7,485.103 kg/m3

Lời giải:

– Chọn B.

Ta có: khối lượng riêng của một chất được xem bằng:

Mặt khác, ta có:

Thay số với thông số nở dài của sắt α = 11.10-6 K-1 ta được:

Bài 7 (trang 197 SGK Vật Lý 10) : Một dây tải điện ở 20oC có độ dài 1 800 m. Hãy xác lập độ nở dài của dây tải điện này khi nhiệt độ tăng thêm đến mức 50o C về ngày hè. Cho biết thông số nở dài của dây tải điện là α = 11,5.10(-6) K(-1)

Lời giải:

t1 = 20o C, l1 = 1800 m

t2 = 50o C

α = 11,5.10-6 (k-1)

Δl = ?

Áp dụng công thức :

Δl = αl1Δt

Δl = 11,5.10-6.1800.(50 – 20) = 0,621 m

Vậy độ nở dài của dây tải điện là Δl = 0,621 (m)

Bài 8 (trang 197 SGK Vật Lý 10) : Mỗi thanh ray của đường tàu ở nhiệt độ 15o C có độ dài là 12,5 m. Nếu hai đầu những thanh ray khi đó chỉ đặt cách nhau 4,50 mm, thì những thanh ray này trọn vẹn có thể chịu được nhiệt độ lớn số 1 bằng bao nhiêu để chúng không trở thành uốn cong do tác dụng nở vì nhiệt? Cho biết thông số nở dài của mỗi thanh ray là α = 12. 10-6 (k-1).

Lời giải:

    t1 = 15oC

    l1 = 12,5 m

    Δl = 4,5 mm = 4,5.10-3 m

    α = 12.10-6 K-1

    t = ?

Khoảng cách giữa hai thanh ray liên tục nhau đó là độ nở dài của mỗi thanh khi thnah đạt đến nhiệt độ lớn số 1 tºC.

Ta có: Δl = α.l0.Δt

→ Độ tăng nhiệt độ tối đa là: 

Mà Δt = t – t0 ⇒ t = Δt + t0 = 45º

Vậy thanh ray chịu được nhiệt độ lớn số 1 để không trở thành uốn cong là: tmax = t = 45ºC

Bài 9 (trang 197 SGK Vật Lý 10) : Xét một vật rắn đồng chất, đẳng hướng và có dạng khối lập phương. Hãy chứng tỏ độ tăng thể tích ΔV của vật rắn này khi bị nung nóng từ nhiệt độ đầu to đến nhiệt độ t được xác lập bởi công thức :

ΔV = V – Vo = βVoΔt

Với Vo và V lần lượt là thể tích của vật rắn ở nhiệt độ đầu to và nhiệt độ cuối t, Δt = t – to, β ≈ 3α (α là thông số nở dài của vật rắn này).

Chú ý: α2 và α3 rất nhỏ so với α.

Lời giải:

Ở nhiệt độ t0 (ºC) cạnh hình lập phương là l0

→ thể tích khối lập phương là:

Ở nhiệt độ t (ºC) cạnh hình lập phương là l

→ thể tích khối lập phương là: V = l3

Mặt khác ta có: l = l0.(1 + αΔt) ⇒ V = l03.(1 + αΔt)3

Do α rất nhỏ nên α2 và α3 cũng rất nhỏ, ta trọn vẹn có thể bỏ qua.

→ ΔV = V – V0 = V0.β.Δt

►► CLICK NGAY vào đường dẫn tại đây để TẢI VỀ lời giải sách giáo khoa Vật Lí Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn lớp 10, rõ ràng, khá đầy đủ nhất file word, file pdf trọn vẹn miễn phí từ chúng tôi, tương hỗ những em ôn luyện giải đề đạt kết quả tốt nhất.

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Sự nở vì nhiệt của vật rắn lớp 10

Reply
2
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Tải Sự nở vì nhiệt của vật rắn lớp 10 ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Sự nở vì nhiệt của vật rắn lớp 10 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Sự nở vì nhiệt của vật rắn lớp 10 “.

Thảo Luận vướng mắc về Sự nở vì nhiệt của vật rắn lớp 10

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Sự #nở #vì #nhiệt #của #vật #rắn #lớp Sự nở vì nhiệt của vật rắn lớp 10