Thi công lắp đặt nhôm kính cho công trình xây dựng áp thuế vat là 8% hay 10% vậy các anh chị? Đầu vào nhôm thì 10%, kính thì 8%. Vẫn còn phân vân quá ạ?!

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq