Thủ tục sau đây dành cho công ty mới thành lập, chắc là Các em kế toán mới ra trường đi làm sẽ cần biết:

1. Mua chữ ký số
2. Mua hóa đơn điện tử, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
3. mở tài khoản ngân hàng
4. đăng ký nộp thuế điện tử và khai thuế điện tử
5. làm cái bảng bé bé 2×3 gắn ở cổng
6. Khi có phát sinh TSCĐ thì đăng ký phương pháp khấu hao, nhớ ghi thêm 1 câu trong bảng đăng ký khấu hao TSCĐ đó: Toàn bộ TSCĐ phát sinh về sau đều khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

*#*#*
Có em có vướng…

More


An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1R