Tuyển kế toán kho làm tại Thanh Xuân, HN.
CV đơn giản, chỉ cần kinh nghiệm 4 – 6tháng,có đủ chế độ.
Quan tâm ib mình gửi JD nhé!