Mục lục bài viết

Thủ Thuật về Vĩ sao đcsvn Ra đời là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam Chi Tiết

Update: 2022-01-26 13:05:05,Bạn Cần biết về Vĩ sao đcsvn Ra đời là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. You trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở phía dưới để Mình được tương hỗ.

739

Vì sao nói đảng cộng sản việt nam Ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc bản địa dân tộc bản địa?

Mục lục nội dung

 • 1. Câu hỏi
 • 2. Trả lời

Mục lục nội dung bài viết

Câu hỏi

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Vì sao nói đảng cộng sản việt nam Ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc bản địa dân tộc bản địa?
 • Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam Ra đời năm 1930 là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc bản địa cách mạng Việt Nam

Vì sao nói Đảng cộng sản việt nam Ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc bản địa dân tộc bản địa?

Trả lời

Đảng cộng sản việt nam Ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc bản địa dân tộc bản địa vì:

 • Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời đã chấm hết thời kỳ khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc về đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.
 • Từ khi Đảng Ra đời, giai cấp công nhân Việt Nam nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối cách mạng. Việt Nam trải qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản.
 • Đảng ta Ra đời đã đưa ra đường lối cách mạng khoa học, sáng tạo. Đó là phương pháp cách mạng bằng đấm đá bạo lực của quần chúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin…
 • Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời, cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng toàn thế giới.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời là yếu tố sẵn sàng tất yếu thứ nhất có tính quyết định hành động cho những bước tăng trưởng nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam

Trên đấy là đáp án và lý giải rõ ràng cho câu hỏiVì sao nói đảng cộng sản việt nam Ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc bản địa dân tộc bản địa? giúp những em ôn tập kiến thức và kỹ năng. Để rèn luyện thêm, những em trọn vẹn có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với những vướng mắc hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm một số trong những vướng mắc tiếp theo:

Các vướng mắc tương quan

 • Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời là yếu tố phối hợp của những yếu tố nào?

Chúc những em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Cập nhật ngày thứ 8/06/2020 – Tác giả: Thanh Long

Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam Ra đời năm 1930 là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc bản địa cách mạng Việt Nam

24/11/2021 Lịch sử

Câu hỏi: Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam Ra đời năm 1930 là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc bản địa cách mạng Việt Nam?

A. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng
B. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc về đường lối và giai cấp lãnh đạo
C. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa những tổ chức triển khai chính trị ở Việt Nam
D. Kết thúc thời kì tăng trưởng của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản

Đáp án B.

Đảng cộng sản Việt Nam Ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc bản địa cách mạng Việt Nam vì:

– Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời đã chấm hết thời kỳ khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc về đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.

– Từ khi Đảng Ra đời, giai cấp công nhân Việt Nam nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối cách mạng. Việt Nam trải qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

– Đảng ta Ra đời đã đưa ra đường lối cách mạng khoa học, sáng tạo. Đó là phương pháp cách mạng bằng đấm đá bạo lực của quần chúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin…

– Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời, cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng toàn thế giới.

– Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời là yếu tố sẵn sàng tất yếu thứ nhất có tính quyết định hành động cho những bước tăng trưởng nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.

Chia sẻ

 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • LinkedIn

Reply
8
0
Chia sẻ

Review Share Link Tải Vĩ sao đcsvn Ra đời là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Vĩ sao đcsvn Ra đời là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download Vĩ sao đcsvn Ra đời là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam “.

Thảo Luận vướng mắc về Vĩ sao đcsvn Ra đời là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Vĩ #sao #đcsvn #đời #là #một #bước #ngoặt #vĩ #đại #của #cách #mạng #Việt #Nam Vĩ sao đcsvn Ra đời là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam