Mẹo Hướng dẫn Chính sách chính trị văn hóa truyền thống, giáo dục của thực dân Pháp lớp 12 Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-03-02 16:42:13,Bạn Cần biết về Chính sách chính trị văn hóa truyền thống, giáo dục của thực dân Pháp lớp 12. You trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả đc tương hỗ.

721

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Câu 3: Trang 138 – sgk lịch sử dân tộc bản địa 8
  Theo em, quyết sách văn hóa truyền thống, giáo dục của Pháp có phải để “khai hóa văn minh” cho những người dân Việt Nam hay là không? Vì sao?
 • Lời giải những câu khác trong bài

Vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những quyết sách gì về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục ở Việt Nam ?

Em hãy kể lại những quyết sách về kinh tế tài chính văn hóa truyền thống, giáo dục của vua Quang Trung?

Chính sách văn hóa truyền thống, giáo dục mà Pháp tiến hành ở Việt Nam nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

A. Đào tạo đội ngũ trí thức ở Việt Nam để lấy sang Pháp.

B. “Khai hóa” văn minh cho dân tộc bản địa ta.

C. Nô dịch, đồi trụy nhân dân ta.

D. Tất cả những câu trên đều sai.

Chính sách văn hóa truyền thống, giáo dục mà Pháp tiến hành ở Việt Nam nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

A. Đào tạo đội ngũ trí thức ở Việt Nam để lấy sang Pháp.

B. “Khai hóa” văn minh cho dân tộc bản địa ta.

C. Nô dịch, đồi trụy nhân dân ta.

D. Tất cả những câu trên đều sai.

Hoàn thành bảng sau (Lịch sử – Lớp 10)

2 vấn đáp

Tạo sơ đồ tư duy về Nguyễn Trãi (Lịch sử – Lớp 7)

2 vấn đáp

Nhà nước Văn Lang được hình thành ra làm thế nào? (Lịch sử – Lớp 6)

4 vấn đáp

Hoàn thành bảng sau (Lịch sử – Lớp 10)

2 vấn đáp

Tạo sơ đồ tư duy về Nguyễn Trãi (Lịch sử – Lớp 7)

2 vấn đáp

Nhà nước Văn Lang được hình thành ra làm thế nào? (Lịch sử – Lớp 6)

4 vấn đáp

   -Sau cuộc chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, quyết sách cai trị của thực dân Pháp không hề thay đổi :

 * Về chính trị :

 – Pháp tiến hành những quyết sách :

 •   Chuyên chế triệt để, mọi quyền hành trong nước tóm gọn trong tay bọn thực dân Pháp trọn vẹn..
 •   Chính sách “chia để trị” chia Việt Nam thành 3 kì với 3 quyết sách rất khác nhau nhằm mục tiêu chia rẽ dân tộc bản địa (hầu hết và thiểu số, giữa lương và giáo. Triệt để sử dụng cỗ máy cường hào ở nông thôn. Pháp còn mở những cơ quan dân cử (Hội đồng quản hạt Nam Kì, Viện dân biểu) nhằm mục tiêu lôi kéo giới địa chủ và tư sản Việt Nam. 

* Về văn hoá – giáo dục :

Pháp thi hành quyết sách :

 •  Văn hoá nô dịch, nhằm mục tiêu gây tâm lí tự tin, vong bả, khuyến khích những hoạt động giải trí và sinh hoạt mê tín dị đoan dị đoan, những tệ nạn xã hội.
 •  Trường học được mở rất hạn chế.
 •  Sách báo xuất bản minh bạch nhằm mục tiêu tuyên truyền cho quyết sách “khai hoá” của bọn thực dân.

Thẻ thuế thân của người Việt.

Tiền thời Pháp thuộc

Phố Hàng Đào năm 1926

Trang chủ » Lớp 8 » Giải sgk lịch sử dân tộc bản địa 8

Câu 3: Trang 138 – sgk lịch sử dân tộc bản địa 8
Theo em, quyết sách văn hóa truyền thống, giáo dục của Pháp có phải để “khai hóa văn minh” cho những người dân Việt Nam hay là không? Vì sao?

Bài làm:

Theo em, quyết sách văn hóa truyền thống, giáo dục của Pháp không phải để “khai hóa văn minh” cho những người dân Việt Nam vì ý đồ của Pháp trong quyết sách văn hóa truyền thống, giáo dục là:

 • Tạo ra một lớp người chỉ biết phục tùng.
 • Kìm hãm nhân dân ta trong vùng ngu dốt để dễ bề cai trị.
 • Triệt để sử dụng phong kiến Nam triều, dùng người Việt trị người Việt.

Từ khóa tìm kiếm Google: quyết sách của Pháp có phải để “khai hóa văn minh” cho những người dân Việt? thực dân pháp khai thác thuộc địa ở việt nam, hướng dẫn vấn đáp vướng mắc bài 29 lich sử 8, quyết sách văn hóa truyền thống giáo dục của pháp tại việt nam,

Lời giải những câu khác trong bài

Nêu điểm mới của Xu thế cứu nước đầu thế kỉ XX?

Hãy nêu những nhận xét về những quyết sách chính trị, văn hóa truyền thống, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Những quyết sách về chính trị, văn hóa truyền thống, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam.

– Về chính trị:
+ Thực hiện quyết sách chuyên chế, tóm gọn mọi quyền hành.
+ Thực hiện một vài cải cách chính trị – hành chính.

– Về văn hóa truyền thống, giáo dục:

+ Tiếp tục duy trì nền văn hoá nô dịch.
+ Hệ thống giáo dục từ tiểu học đến ĐH được mở rộng để phục vụ cho quyết sách khai thác kinh tế tài chính.
+ Khuyến khích xuất bản sách, báo để phục vụ cho quyết sách khai thác và thống trị.

– Nhận xét: Thực chất của những quyết sách văn hóa truyền thống, giáo dục trên là để mị dân, phục vụ cho việc cai trị của Pháp ở Việt Nam. Chính sách cai trị khắt khe, cùng với cỗ máy quân sự chiến lược, công an, nhà tù,… được tăng cường và hoạt động giải trí và sinh hoạt ráo riết đã lột trần bộ mặt của kẻ đi xâm lược, đẩy xích míc xã hội ngày càng nóng bức hơn. Mọi tầng lớp nhân dân sẵn sàng đứng lên chống Pháp. Mặt khác, tuy khối mạng lưới hệ thống giáo dục được mở rộng nhằm mục tiêu đào tạo và giảng dạy những tầng lớp tay sai và tuyên truyền văn hóa truyền thống Pháp, tuy nhiên cũng nhờ đó những trào lưu tư tưởng, khoa học – kĩ thuật, vàn hóa – nghệ thuật và thẩm mỹ phương Tây có Đk tràn vào Việt Nam làm ra những chuyển biến mới trong tư tưởng của người dân.

 

Reply
4
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Cập nhật Chính sách chính trị văn hóa truyền thống, giáo dục của thực dân Pháp lớp 12 ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Chính sách chính trị văn hóa truyền thống, giáo dục của thực dân Pháp lớp 12 tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Chính sách chính trị văn hóa truyền thống, giáo dục của thực dân Pháp lớp 12 “.

Hỏi đáp vướng mắc về Chính sách chính trị văn hóa truyền thống, giáo dục của thực dân Pháp lớp 12

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Chính #sách #chính #trị #văn #hóa #giáo #dục #của #thực #dân #Pháp #lớp Chính sách chính trị văn hóa truyền thống, giáo dục của thực dân Pháp lớp 12