Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 3 trang 74 sgk sinh 12 2022

Update: 2022-01-15 03:27:04,Quý quý khách Cần tương hỗ về Đề bài – bài 3 trang 74 sgk sinh 12. You trọn vẹn có thể lại phản hồi ở phía dưới để Tác giả đc tương hỗ.

504

Quần thể đạt trạng thái cân đối di truyền khi thỏa mãn thị hiếu công thức (AA times aa = left( Aa over 2 right)^2)

Đề bài

Hãy chọn phương án vấn đáp đúng.

Quần thể nào trong số những quần thể nêu tại đây ở trạng thái cân đối di truyền?

Quần thể

Tần số kiểu gen AA

Tần số kiểu gen Aa

Tần số kiểu gen aa

1

1

0

0

2

0

1

0

3

0

0

1

4

0,2

0.5

0, 3

A. Quần thể 1 và 2.

B. Quần thể 3 và 4.

C. Quần thể 2 và 4.

D. Quần thể 1 và 3.

Video hướng dẫn giải

youtube/watch?v=onYFXYXeXYg

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Quần thể đạt trạng thái cân đối di truyền khi thỏa mãn thị hiếu công thức (AA times aa = left( Aa over 2 right)^2)

Lời giải rõ ràng

Các quần thể cân đối di truyền là (1), (3)

Chọn D

Reply
3
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 3 trang 74 sgk sinh 12 ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review Đề bài – bài 3 trang 74 sgk sinh 12 tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download Đề bài – bài 3 trang 74 sgk sinh 12 “.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 3 trang 74 sgk sinh 12

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Đề #bài #bài #trang #sgk #sinh