Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 7 trang 159 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 1 Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-01-27 01:44:04,Quý khách Cần tương hỗ về Đề bài – bài 7 trang 159 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 1. Quý khách trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Ad đc lý giải rõ ràng hơn.

547

Người ta thay dây đồng nói trên bằng dây nhôm có cùng điện trở (R = 5,Omega) và chiều dài (l = 100,km). Khối lượng riêng của nhôm là (D_2 = 2700,kg/m^3). Hãy tìm lại đường kính tiết diện dây, khối lượng nhôm làm dây và giá tiền của dây. Cho rằng giá sắt kẽm kim loại nhôm nguyên vật tư là 50 000 đồng/ kg.

Đề bài

Người ta thay dây đồng nói trên bằng dây nhôm có cùng điện trở (R = 5,Omega) và chiều dài (l = 100,km). Khối lượng riêng của nhôm là (D_2 = 2700,kg/m^3). Hãy tìm lại đường kính tiết diện dây, khối lượng nhôm làm dây và giá tiền của dây. Cho rằng giá sắt kẽm kim loại nhôm nguyên vật tư là 50 000 đồng/ kg.

Lời giải rõ ràng

Từ công thức tính điện trở:

(R = rho l over S = rho l over pi d^2 over 4 = rho l.4 over pi d^2)( to d = sqrt rho .l.4 over pi .R = 0,0267,,left( m right) )(= 2,67,,left( cm right))

Tiết diện: (S = 5,6.10^ – 4,,m^2)

Thể tích của dây là

(V = S.l = 5,6.10^ – 4.100.10^3 = 56,m^3)

Khối lượng dây: (m = D_2.V = 2700.56 = 151200,kg).

Tiền dây là: (151200.50000 = 7,56.10^9) (đồng) = 7,56 tỷ vnđ.

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 7 trang 159 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 1 ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Đề bài – bài 7 trang 159 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Đề bài – bài 7 trang 159 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 1 “.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 7 trang 159 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 1

You trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #vật #lí #tập Đề bài – bài 7 trang 159 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 1