Kinh Nghiệm Hướng dẫn Địa điểm nào tại đây có thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh lần 1 2022

Update: 2022-01-14 19:23:03,Quý quý khách Cần kiến thức và kỹ năng về Địa điểm nào tại đây có thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh lần 1. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Ad đc tương hỗ.

584

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 10 bài 6: Hệ quả hoạt động giải trí và sinh hoạt xung quanh mặt trời của Trái đất (P1)

Dưới đấy là vướng mắc và bài tập trắc nghiệm bài Hệ quả hoạt động giải trí và sinh hoạt xung quanh mặt trời của Trái đất (P1) . Phần này giúp học viên ôn luyện kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề trong chương trình Địa lí lớp 10. Với mỗi vướng mắc, những em hãy lựa chọn đáp án của tớ. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết những đáp án. Hãy khởi đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Những ngày nao tại đây trong năm có hiện tượng kỳ lạ Mặt Trời lên thiên đỉnhở xích đạo?

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 10 bài 6: Hệ quả hoạt động giải trí và sinh hoạt xung quanh mặt trời của Trái đất (P1)
 • Dưới đấy là vướng mắc và bài tập trắc nghiệm bài Hệ quả hoạt động giải trí và sinh hoạt xung quanh mặt trời của Trái đất (P1) . Phần này giúp học viên ôn luyện kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề trong chương trình Địa lí lớp 10. Với mỗi vướng mắc, những em hãy lựa chọn đáp án của tớ. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết những đáp án. Hãy khởi đầu nào.
 • NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
 • Từ khóa tìm kiếm google:
 • A. 21/3 và 23/9.
 • B. 23/9 và 22/6.
 • C.22/6 và 22/12.
 • D. 22/12 và 21/3.

Câu 2:Ở nơi mặt trời lên thiên đỉnh, vào đúng giữa trưa , tia sáng mặt trời sẽ tạo với mặt phẳng một góc là

 • A. 90o
 • B. 66o33
 • C. 23o27
 • D. 180o

Câu 3: Nhận định nào tại đây đúng, khi Trái Đất không tự xoay quanh trục mà chỉ hoạt động giải trí và sinh hoạt quanh Mặt Trời?

 • A. Ngày đêm vẫn luân phiên 24 giờ.
 • B. Trái Đất không tồn tại ngày đêm.
 • C. Trái Đất không tồn tại sự sống.
 • D. Sự sống trên Trái Đất vẫn tồn tại

Câu 4:Chuyển động biểu kiến thường niên của mặt trời là

 • A. hoạt động giải trí và sinh hoạt có thực của mặt trời trong năm giữa hai chí tuyến.
 • B. hoạt động giải trí và sinh hoạt có thực của mặt trời trong năm giữa hai cực.
 • C. hoạt động giải trí và sinh hoạt do ảo giác của mặt trời trong năm giữa hai chí tuyến.
 • D. hoạt động giải trí và sinh hoạt do ảo giác của mặt trời trong năm giữa hai cực.

Câu 5:Trên mặt phẳng trái đất nơi được mặt trời lên thiên đỉnh gấp đôi trong năm là

 • A. Cực Bắc và cực Nam.
 • B. Vùng từ chí tuyến nên cực.
 • C. Vùng nằm trong lòng hai chí tuyến.
 • D. Khắp mặt phẳng trái đất.

Câu 6:Trên mặt phẳng trái đất nơi được mặt trời lên thiên đỉnh một lần trong năm là

 • A. những vị trí nằm trên xích đạo.
 • B. những vị trí nằm trên hai chí tuyến.
 • C. những vị trí nằm trên hai vòng cực.
 • D. 2 cực.

Câu 7: Mặt Trơi lên thien đỉnh ở chí tuyến Nam vào trong thời gian ngày

 • A. 21/3
 • B. 22/6.
 • C. 23/9
 • D. 22/12.

Câu 8: Nơi nào sau đậy trọng một năm có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh?

 • A. Chí tuyên Băc.
 • B. Chí tuyến Nam.
 • C. Xích đạo.
 • D. Ngoại chí tuyến.

Câu 9:Trên mặt phẳng trái đất nơi không tồn tại hiện tượng kỳ lạ mặt trời lên thiên đình trong năm là

 • A. những vị trí nằm trên xích đạo.
 • B. những vị trí nằm trên hai chí tuyến.
 • C. những vị trí nằm trong lòng hai chí tuyến.
 • D. những vị trí nằm trong lòng hai chí tuyến đến hai cực.

Câu 10:Trong quy trình hoạt động giải trí và sinh hoạt biểu kiến hằng năm , Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Bắc vào trong thời gian ngày

 • A. 21 3.
 • B. 22 6.
 • C. 23 9.
 • D. 22 12.

Câu 11:Trong quá trinh hoạt động giải trí và sinh hoạt biểu kiến hằng năm , Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Nam vào trong thời gian ngày

 • A. 21 3.
 • B. 22 6.
 • C. 23 9.
 • D. 22 12.

Câu 12:Trong quy trình hoạt động giải trí và sinh hoạt biểu kiến hằng năm, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở Xích Đạo vào những ngày

 • A. 21- 3 và 22 6.
 • B. 22 6 và 22 12.
 • C. 21 3 và 23 9.
 • D. 22 12 và 21 3

Câu 13: Nơi nào tại đây trong nămkhôngcó hiện tượng kỳ lạ Mặt Trời lên thiên đỉnh?

 • A. Nội chí tuyến.
 • B. Ngoại chí tuyến
 • C.Xích đạo.
 • D. Chí tuyến

Câu 14:Nước Việt Nam nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc ( từ Xích Đạo đến chí tuyến Bắc ), nằm trông Mặt Trời lần lượt trải qua thiên đỉnh ở những vị trí trên giang sơn Việt Nam trong tầm thời hạn

 • A. Từ 21 3 đến 23 9.
 • B. Từ 22 – 6 đến 22 12.
 • C. Từ 23 9 đến 21 3.
 • D. Từ 22 12 đến 22 6.

Câu 15:Bốn vị trí trên giang sơn ta lần lượt từ Nam lên Bắc là thành phố Hồ Chí Minh , Nha Trang , Vinh , Tp Hà Nội Thủ Đô nơi có gấp đôi mặt trời trải qua thiên đình gần nhau nhất là

 • A. Tp . Hồ Chí Minh.
 • B. Nha Trang.
 • C. Vinh.
 • D. Tp Hà Nội Thủ Đô

Câu 16: Nhận định nào tại đây đúng thời cơ nói về ngày đông ở bán cầu Bắc?

 • A. Ngày dài hơn thế nữa đêm.
 • B. Mặt Trời đang ở nửa cầu Bắc.
 • C. Ngày ngắn lại đêm.
 • D. Mặt trời đang ở xích đạo.

Câu 17: Lượng nhiệt nhận được từ Mặt Trời tại mỗi nơi rất khác nhau, đa phần vào yếu tố nào tại đây?

 • A. Tốc độ quay của Trái Đất quanh Mặt Trời.
 • B. Thời gian được chiếu sáng của Mặt Trời.
 • C. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.
 • D. Thời gian được chiếu sáng và góc nhập xạ .

Câu 18: Vào ngày xuân ở bán cầu Bắc, xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ngày và đêm ra làm thế nào?

 • A. Ngày, đêm bằng nhau.
 • B. Ngày dài, đêm ngắn.
 • C. Ngày ngắn lại đêm.
 • D. Ngày, đêm dài sáu tháng.

Câu 19: Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Bắc vào trong thời gian ngày

 • A. 21/3
 • B. 22/6.
 • C. 23/9
 • D. 22/12.

Câu 20: Nhận định nào tại đây không đúng về ngày, đêm theo mùa và theo vĩ độ ở bán cầu Bắc?

 • A. Mùa hạ ngày dài hơn thế nữa đêm.
 • B. Càng xa xích đạo chênh lệch ngày, đêm càng lớn.
 • C. Càng gần cực ngày, đêm địa cực càng tăng.
 • D. Ngày dài nhất trong năm là ngày Đông chí.

Câu 21: Trong năm, khu vực nào tại đây nhận được lượng nhiệt từ Mặt Trời lớn số 1?

 • A. Vòng cực.
 • B. Xích đạo.
 • C. Chí tuyến.
 • D. Cực.

Câu 22: Ở Lũng Cú (23023 Bắc ) thuộc tỉnh Hà Giang, nhận định nào đúng về hiện tượng kỳ lạ Mặt Trời lên thiên đỉnh tại Lũng Cú?

 • A. Không có hiện tượng kỳ lạ Mặt Trời lên thiên đỉnh.
 • B. Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm hai lần.
 • C. Mỗi năm Mặt Trời lên thiên đỉnh chỉ một lần.
 • D. Mặt Trời lên thiên đỉnh tùy từng năm.

Câu 23: Tại bán cầu Bắc, Việt Nam là ngày xuân (21 /3 đến 22/6) thì tại Nam Phi (ở bán cầu Nam) đang là mùa nào tại đây?

 • A. Mùa thu.
 • B. Mùa đông.
 • C. Mùa xuân.
 • D. Mùa hạ.

Câu 24: Vùng nào tại đây trên Trái Đất đón Giáng sinh Noel (25 tháng 12) toàn là đêm, mà không tồn tại ngày?

 • A. Xích đạo.
 • B. Chí tuyến Bắc, Nam.
 • C. Cực Bắc.
 • D. Cực Nam.

Câu 25: Cho câu ca dao sau:
Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười, chưa cười đã tối.
Câu ca dao trên, phản ánh đúng hiện tượng kỳ lạ đêm tháng năm, ngày tháng mười ở khu vực

 • A. xích đạo.
 • B. nửa cầu Bắc (trừ vòng cực đến cực).
 • C. hai cực.
 • D. Nửa cầu Nam (trừ vòng cực đến cực)

Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 6: Hệ quả hoạt động giải trí và sinh hoạt xung quanh mặt trời của Trái đất

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 10 bài 6: Hệ quả hoạt động giải trí và sinh hoạt xung quanh mặt trời của Trái đất (P2)

Từ khóa tìm kiếm google:

trắc nghiệm theo bài địa 10, trắc nghiệm địa 10 bài 6,trắc nghiệm lớp 10, địa 10 Bài Hệ quả hoạt động giải trí và sinh hoạt xung quanh mặt trời của Trái đất (P1)

Reply
9
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Down Địa điểm nào tại đây có thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh lần 1 ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Địa điểm nào tại đây có thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh lần 1 tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download Địa điểm nào tại đây có thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh lần 1 “.

Thảo Luận vướng mắc về Địa điểm nào tại đây có thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh lần 1

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Địa #điểm #nào #sau #đây #có #thời #gian #Mặt #Trời #lên #thiên #đỉnh #lần