Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn Hình thang có 2 cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên là hình gì 2022

Cập Nhật: 2022-04-09 02:38:14,Bạn Cần biết về Hình thang có 2 cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên là hình gì. You trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả đc tương hỗ.

604

Hình thang trong hình học Euclide là một tứ giác lồi có hai cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên[1]. Hai cạnh tuy nhiên tuy nhiên này được gọi là những cạnh đáy của hình thang. Hai cạnh còn sót lại gọi là hai cạnh bên[2][3][4].

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Tính chất về cạnh
 • Đường trung bình

Hình thang

Tổng quát, ta có:


A
B
C
D

displaystyle Diamond ABCD
là hình thang


A
B

C
D

displaystyle Longleftrightarrow ABparallel CD
hoặc

B
C

A
D

displaystyle BCparallel AD

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên.[5]

Hai góc kề một cạnh bên của hình thang có tổng bằng 180° (hai góc nằm ở vị trí vị trí trong cùng phía của hai đoạn thẳng tuy nhiên tuy nhiên là 2 cạnh đáy).[5]

Trong hình thang cân, hai góc kề một đáy bằng nhau.[6]

Tính chất về cạnh

 • Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên và bằng nhau
 • trái lại, nếu một hình thang có hai cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên thì chúng bằng nhau và hai cạnh đáy cũng bằng nhau
 • Trong hình thang cân, hai tuyến phố chéo bằng nhau.

Đường trung bình

Định nghĩa

Đường thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang gọi là đường trung bình của hình thang.[7]

Tính chất

Đường trung bình của hình thang thì có độ dài bằng nửa tổng độ dài hai cạnh đáy.

 • Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông.
 • Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.
 • Hình bình hành là hình thang có 2 cạnh đáy bằng nhau và 2 cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên và bằng nhau.
 • Hình chữ nhật là hình thang vừa vuông vừa cân.

Diện tích của hình thang bằng nửa tích của tổng hai cạnh đáy với độ cao:

S
=

(
a
+
b
)
×
h

2

displaystyle S=frac (a+b)times h2
 

Diện tích của hình thang bằng đường trung bình nhân với độ cao:

S
=

(
a
+
b
)

2

×
h

displaystyle S=frac (a+b)2times h
 

Chu vi hình thang bằng tổng độ dài của hai đáy và hai cạnh bên (toàn bộ những cạnh của nó):

P
=
a
+
b
+
c
+
d

displaystyle P=a+b+c+d
 

 • Hình thang cân
 • Hình thang vuông
 • Hình chữ nhật
 • Đường trung bình

 • ^ Từ điển toán học thông dụng, trang 327. Tác giả Ngô Thúc Lanh – Đoàn Quỳnh – Nguyễn Đình Trí. Nhà xuất bản giáo dục, năm 2000
 • ^ “American School definition from “math. Truy cập ngày 14 tháng bốn năm 2008.
 • ^ Weisstein, Eric W., “Trapezoid” từ MathWorld.
 • ^ Trapezoids, [1]. Truy cập 2012-02-24.
 • ^ a b Sgk Toán 8 tập 1, trang 69
 • ^ Sgk Toán 8 tập 1, trang 72
 • ^ Sgk Toán 8 tập 1, trang 78

  Các chủ đề chính trong toán học
  Nền tảng toán học | Đại số | Giải tích | Hình học | Lý thuyết số | Toán học rời rạc | Toán học ứng dụng |
  Toán học vui chơi | Toán học tô pô | Xác suất thống kê
  Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện đi lại truyền tải về Hình thang.

   
  Bài viết về chủ đề toán học này vẫn còn đấy sơ khai. Bạn trọn vẹn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn hảo nhất hơn.

  • x
  • t
  • s

  Lấy từ “vi.wikipedia/w/index.php?title=Hình_thang&oldid=68261261”

  Nếu hình thang có 2 cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên thì:
  A. 2 cạnh bên bằng nhau
  B. 2 cạnh đáy bằng nhau
  C. 2 cạnh bên bằng nhau và 2 cạnh đáy bằng nhau
  D. Cả 3 câu trên đều sai

  Hình thang là tứ giác có 2 cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên. HAi cạnh tuy nhiên tuy nhiên gọi là hai đáy. Lý thuyết hình thang – Hình thang

  1. Định nghĩa:

  Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên.

  Hai cạnh tuy nhiên tuy nhiên gọi là hai đáy.

  Hai cạnh còn sót lại gọi là hai cạnh bên.

  2. Nhận xét:

  – Nếu một hình thang có hai cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau.

  Quảng cáo

  – Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên và bằng nhau.

  3. Hình thang vuông:

  a) Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông.

  b) Dấu hiệu nhận ra: Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông.

  Những vướng mắc tương quan

  Điền dấu “ X” vào mỗi xác lập sau

  Câu

  Khẳng định

  Đúng

  Sai

  1

  Hình thang là tứ giác có những cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên

  2

  Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân

  3

  Hình bình hành là tứ giác có hai tuyến phố chéo bằng nhau

  4

  Hình thang có hai cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên là hình bình hành

  Các câu sau đúng hay sai?

  a) Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành

  b) Hình thang có hai cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên là hình bình hành

  c) Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

  d) Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành

  Câu 38.  Khẳng định nào sau đấy là đúng ?

    A. Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

    B. Tứ giác có hai cạnh tuy nhiên tuy nhiên là hình bình hành.

    C. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

    D. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.

  Câu 39. Cho hình 1, biết rằng AB // CD // EF // GH. Số đo x, y trong hình một là:

  A. x = 4 cm, y = 8 cm                                                 B.  x = 7cm, y = 14 cm              

  C. x = 12 cm, y = 20 cm                                            D. x = 8 cm, y = 10 cm

  Câu 40: Cho tam giác ABC. Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA. Gọi M, N, P, Q. theo thứ tự là trung điểm của AD, AF, EF, ED. ΔABC có Đk gì thì MNPQ là hình chữ nhật?

  A.Tam giác ABC cân tại A

  B. Tam giác ABC cân tại B

  C.Tam giác ABC cân tại C

  D. Tam giác ABC vuông tại A.

  Reply
  7
  0
  Chia sẻ

  Video full hướng dẫn Share Link Down Hình thang có 2 cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên là hình gì ?

  – Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Hình thang có 2 cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên là hình gì tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Hình thang có 2 cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên là hình gì “.

  Thảo Luận vướng mắc về Hình thang có 2 cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên là hình gì

  Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
  #Hình #thang #có #cạnh #bên #tuy nhiên #tuy nhiên #là #hình #gì Hình thang có 2 cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên là hình gì