Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn Stray off là gì Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-02-14 20:08:06,Quý khách Cần biết về Stray off là gì. Bạn trọn vẹn có thể lại phản hồi ở phía dưới để Admin được tương hỗ.

834

Nghĩa của : stray

Từ điển: Vi-X/strei/
tính từ
* lạc, bị lạc
* rải rác, lác đác, tản mạn
Ví dụ :a few stray houses
vài nhà rải rác

danh từ
* súc vật bị lạc; ngươi bị lạc, trẻ bị lạc
* tài sản không tồn tại thừa kế
* (rađiô) ((thường) số nhiều) âm tạp quyển khí
Ví dụ : waifs and strays
(xem) waif
nội động từ
* lạc đường, đi lạc
* lầm đường lạc lối
* (thơ ca) thong thả

Từ điển: Anh – Anhstreɪ
v.
* wander off, leave the correct course
* roam, meander
* deviate from the norm, err
* digress
adj.
* lost, wandering, out of place
* scattered, random, incidental
n.
* one that has strayed
* domestic animal that is lost or wandering far from its home

Xem thêm:
straw-coloured, strawberry, strawberry tomato, strawberry-mark, strawberry-tree, strawy, streak, streakiness, streaky, stream, streamer, streamless, streamlet, streamline, streamlined,

Reply
4
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Tải Stray off là gì ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Stray off là gì tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Stray off là gì “.

Hỏi đáp vướng mắc về Stray off là gì

You trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Stray #là #gì Stray off là gì