1/4 như là ngày tết kế toán. Chúc mừng nhà kế đã trải qua 1 năm báo cáo đầy biến động. Xả hơi nghỉ ngơi rồi lấy lại sức tiếp tục báo cáo thuế tháng, quý cho kỳ tiếp theo nhé cả nhà.
Báo cáo thuế GTGT làm theo thông tư 80. nhà kế chú ý chọn thêm phụ lục 43 để lên được tiền thuế GTGT đầu ra 8% và 10% cho đúng nhé.
Mình gửi phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm VAT theo NĐ15 cho ai cần

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq