Tin [110 Phạm Văn Đồng]]
Tuyển 01 Kế toán nội bộ & 01 trưởng phòng nhân sự
Có …

[110 Phạm Văn Đồng]]
Tuyển 01 Kế toán nội bộ & 01 trưởng phòng nhân sự
Có 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ib trao đổi cv nhé!

|
Chia sẻ Tuyển Dụng Việc Làm Kế Toán Không kinh nghiệm , có kinh nghiệm lâu năm