Anh/ chị/ em trong nhóm cho e hỏi xíu ạ
Về chứng từ khấu trừ thuế tncn: ngày ghi trên chứng từ có ảnh hưởng gì tới người lao động không? Và cần lưu ý những gì ạ
Xin cảm ơn ad duyệt bài và mn hỗ trợ ạ

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq