Anh chị ơi tư vấn em này với: Đặc thù công ty em hay gọi bốc vác lúc phát sinh, có khi 1 tháng bốc vác 1 lần, rồi cách 1,2 tháng lại kêu nữa và kêu đúng 2 bạn đó, 2 bạn đó có MST cá nhân rồi. Vậy em làm cam kết 02 như vậy được k ah?, nghe nói là làm cam kết 02 đối với lao động dưới 3 tháng, nhưng bên em thuê như vậy được k cả nhà