Bài tập định khoản nguyên lý kế toán cơ bạn dạng mang lời giải hiện đại nhất

Bài tập nguyên lý kế toán kỹ năng kinh tế sinh ra, gợi ý khả năng giải Bài tập định khoản nguyên lý kế toán theo Thông tư 200 và 133 hiện đại nhất bây chừ:

Trong mon 5/2017 trên Công ty

nảy nhiều kỹ năng kinh tế như sau:

1. Ngày Thứ 2/05/2017

chọn mua mua 1 cỗ điều hòa LG, lợi ích: 44.000.000 đã mang thuế GTGT 10% (TSCĐ), uổng vận đưa lắp đặt 2.200.000 đã mang thuế. Đã giao dịch đưa khoản qua ngân món đồ.

Xem thêm:

– Định khoản Nguyên nấc chi phí trị thành bán TSCĐ:

Nợ TK – 2111: 40.000.000đ (Tài sản nhất quyết)

Nợ TK – 1332: 4.000.000đ

Có TK – 1121: 44.000.000đ

– Định khoản hoài chuyên chở:

Nợ TK – 2111 : 2.000.000đ,

Nợ TK – 1332 : 200.000đ

Có TK – 1121 : 2.200.000đ.

Hoặc nhiều nhiều độc giả cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù thực hiện ni 1 cây bút toán kép như sau:

Nợ TK – 2111: 42.000.000đ

Nợ TK – 1332: 4.200.000đ

Có TK – 1121: 46.200.000đ

Xem thêm:

2. Ngày loại 3/05/2017,

Gửi chi phí mặt vào TK ngân món đồ số chi phí 500.000.000.

Nợ TK – 1121: 500.000.000

Có TK – 1111 : 500.000.000

3. Ngày loại tư/05/2017

viên chức A ứng trước số chi phí 10.000.000 đi công tác và làm cách làm việc (Nhiệm vụ: soát nhiều Chi nhánh, khu chợ) và ứng trước lương hướng: 5.000.000

– Hạch toán chi phí ứng trước đi công tác và làm cách làm việc:

Nợ TK 141: 10.000.000đ

Có TK 1111 : 10.000.000đ

– Hạch toán lương lậu ứng trước trước:

Nợ TK 334: 5.000.000

Có Tk 111: 5.000.000

4. Ngày 06/05/2017

chọn mua mua product (PC ACER): Số lượng 20 chiếc, nấc chi phí trị thành bán chọn mua mua không tồn trên thuế 5.000.000/chiếc, thuế GTGT 10%. Chưa tính sổ đến Công ty buôn đáp ứng. uổng đưa vận: 1.100.000đ (đã bao héc tàm toàn bộ Thuế GTGT 10%) đã giao dịch bởi vì thế chi phí mặt.

– Định khoản chi phí chọn mua mua món đồ:

Nợ TK – 156: 20 x 5.000.000 = 100.000.000

Nợ TK – 1331: 10.000.000

Có TK – 331: 110.000.000

– Định khoản chi phí đưa vận chọn mua mua món đồ:

Nợ TK – 156 : 1.000.000

Nợ TK – 1331: 100.000

Có TK – 111 : 1.100.000

=> Đơn nấc chi phí trị thành bán nhập kho của một ACER = 101.000.000/20 =

5.050.000

5. Ngày 07/05/2017

: Nhân viên A đi công tác và làm cách làm việc về lập Bảng tính sổ ứng trước kèm theo rất nhiều dịch bệnh kể từ để quyết toán khoản ứng trước, tổng cùng hết: 9.500.000. Đã trả lại 500.000

– Định khoản phí ứng trước đi công tác và làm cách làm việc:

Nợ TK 642: 9.500.000 (Vì mục tiêu đi rà soát Trụ sở, khu chợ -> phí cai quản trị và vận hành)

Có TK 141: 9.500.000

– Khi viên chức A trả lại chi phí mặt:

Nợ TK 111: 500.000

Có TK 141:

500.000

6. Ngày 08/05/2017

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mạnh Hùng (là khách món đồ) giao dịch chi phí chọn mua mua món đồ của kỳ trước (đưa khoản qua ngân món đồ qua ngân món đồ): 50.000.000

Nợ TK – 112: 50.000.000đ

Có TK – 131 : 50.000.000đ

7. Ngày 10/05/2017,

chọn mua mua Hàng hoá (IPHONE 5S) của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TM DV Hải Nam, con số: 20 chiếc. Giá chọn mua mua không thuế: 11.000.000/chiếc, thuế GTGT 10%. Chuyển khoản tính sổ trước đến Công ty Hải Nam: 150.000.000vnđ, số còn còn sót lại không tính sổ. hoài vân đưa: 2.200.000 vnđ đã bao héc tàm toàn bộ thuế GTGT 10% và đã tính sổ chi phí mặt.

– Hạch toán khoản chi phí trả trước đến những người dân buôn đáp ứng:

Nợ TK – 331: 150,000,000

Có TK – 112 : 150,000,000

– Định khoản khi món đồ về nhập kho:

Nợ TK – 156 : 220.000.000

Nợ TK – 1331 : 22.000.000

Có – TK 331: 242.000.000

– Định khoản chi phí đưa vận:

Nợ TK – 156 : 2.000.000

Nợ TK – 1331: 200.000

Có TK – 1111: 2.200.000

-> Hoặc nhiều nhiều độc giả cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù hạch toán gộp vào như sau:

Nợ TK 156:

220.000.000 +

2.000.000

Nợ TK 1331:

22.000.000 + 200.000

Có TK 111:

2.200.000

Có TK 112:

150,000,000

Có TK 331: 92.000.000

8. Ngày 15/05/2017

Công ty đưa khoản qua ngân món đồ trả nợ đến Công ty Hải Nam (Nhà Cung cấp cho) số chi phí: 92.000.000 đồng.

Nợ TK – 331: 92.000.000

Có TK – 1121: 92.000.000

9. Ngày 16/05/2017

Rút Tiền gửi chi phí tiết kiệm ngân sách chi phí về Nhập Quỹ Tiền Mặt, số chi phí: 200.000.000 đồng.

Nợ TK – 1111: 200.000.000

Có TK – 1121 : 200.000.000

10. Ngày 20/05/2017

Công ty cần Nộp Thuế GTGT đầu ra số chi phí: 50.000.000 đồng, nộp bởi vì thế đưa khoản qua ngân món đồ.

Nợ TK 33311: 50.000.000

Có TK 1111: 50.000.000

11. Ngày 25/05/2017

Bán món đồ đến Công ty Cát Tường, 10 PC ACER, đơn nấc chi phí trị thành bán 8.000.000/chiếc = 80.000.000. Đơn nấc chi phí trị thành bán bên trên là không tồn trên thuế GTGT 10%. Công ty Cát Tường không tính sổ.

– Định khoản đề đạt Doanh thu:

Nợ TK – 131 : 88.000.000

Có TK – 5111 : 80.000.000

Có TK – 3331 : 8.000.000

– Định khoản đề đạt nấc chi phí trị thành bán bản chất:

Nợ TK – 632 : 50.500.000

(Giá bản chất theo Nghiệp vụ 4 phía bên trên)

Có TK – 156: 50.500.000

12. Ngày 26/52/2017

Công ty Cát Tường tính sổ toàn cỗ: 88.000.000 bởi vì thế đưa khoản qua ngân món đồ:

Nợ TK – 1121 : 88.000.000

Có TK – 131 : 88.000.000

13. Ngày 30/05/2017

– tính sổ lương bổng đến chống ban nhân buôn đáp ứng dụng cụ bởi vì thế Tiền mặt số chi phí: 60.000.000

– giao dịch chi phí lương đến chống ban cai quản trị và vận hành bởi vì thế Tiền mặt số chi phí: 50.000.000

a, Định khoản theo Thông tư 133:

– Khi tính lương:

Nơ TK – 6421 : 60.000.000

Nợ TK – 6422 : 50.000.000

Có TK – 334 : 110.000.000

– Khi trả lương đến viên chức:

Nợ TK 334 : 110.000.000

Có TK 1111: 110.000.000

b, Định khoản theo Thông tư 200:

– Khi tính lương:

Nơ TK – 6411 : 60.000.000

Nợ TK – 6421 : 50.000.000

Có TK – 334 : 110.000.000

– Khi trả lương đến Nhân viên:

Nợ TK 334 : 110.000.000

Có TK 1111: 110.000.000

Xem thêm:

Các nhiều độc giả cần tư vấn thêm trọn vẹn tuy rằng thế cho dù để lại vướng mắc ở phần comment bên dưới nhé!

Chúc nhiều nhiều độc giả thành tựu giỏi! cám ơn nhiều độc giả đã coi Post bài chưng vứt luận làm kế toán thực tiễn trọn vẹn tuy rằng thế cho dù dự: Khóa

thực tiễn

Tài Liệu Bài tập định khoản nguyên lý kế toán cơ bạn dạng mang lời giải hiện đại nhất 2021-08-17 11:50:00

#Bài #tập #định #khoản #nguyên #lý #kế #toán #cơ #bạn dạng #mang #lời #giải #new mẻ #nhất