Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan lại nào – Thời hạn nộp BCTC 2022

Nộp bẩm tài chính ở đâu, nộp cho những cơ quan lại nào? Nộp thưa tài chính gồm những gì? thời hạn nộp thưa tài chính? Chậm nộp BCTC thì phạt bao lăm?
xin chia sẻ những quy định về BCTC mới nhất.
I, Nộp thưa tài chính gồm những gì:
Theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định: Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao héc tàm tất cả:
1, bẩm tài chính năm:
– Tùy và quy mô của DN để lựa chọn chế độ kế toán tài chính: DN vừa và nhỏ áp dụng theo Thông tư 133, DN lớn áp dụng theo Thông tư 200 ->
trong đó gồm:
– Nếu DN theo chế độ kế toán tài chính theo
Thông tư 133
sẽ gồm:
bẩm tình hình tài chính; thưa hiệu quả kinh dinh; vắng lưu chuyển tiền tệ; Bảng cân đối trương mục; Thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính.
Xem thêm:
– Nếu DN theo chế độ kế toán tài chính theo
Thông tư 200
sẽ gồm:
Bảng cân đối kế toán tài chính; báo cho biết giải trình hiệu quả kinh dinh; thưa lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính.
Xem thêm:
2, Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa mẫu 05/QTT-TNCN
(Nếu trong năm ko trả lương cho bất cứ 1 viên chức nào, thì ko phải nộp)
Xem thêm:
3, Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN
.
Trong Tờ khai quyết toán thuế TNDN sẽ tất nhiên 1 số phụ lục (tùy theo nảy thực tế tại DN) tỉ dụ như:
– Phụ lục hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.
– Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN
– Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
– Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS.
– Phụ lục thông tin về giao du liên kết (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN.
Xem thêm:
—————————————————————————————-
II. hạn vận nộp ít tài chính:
Theo điều 109
Thông tư 200/2014/TT-BTC
quy định về hạn nộp BCTC cụ thể như sau:
1. Đối với doanh nghiệp
Nhà nước
:
a) vận hạn nộp báo cho biết giải trình tài chính quý:
– Đơn vị kế toán tài chính phải nộp vắng tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, Tính từ lúc ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty đất nước chậm nhất là 45 ngày;
– Đơn vị kế toán tài chính trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp ít tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo kì hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.
b) thời hạn nộp mỏng tài chính năm:
– Đơn vị kế toán tài chính phải nộp ít tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 90 ngày;
– Đơn vị kế toán tài chính trực thuộc Tổng công ty Nhà nước nộp vắng tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo vận hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.
2. Đối với các loại
doanh nghiệp khác:
a) Đơn vị kế toán tài chính là
doanh nghiệp tư nhân

công ty hợp danh
phải nộp vắng tài chính năm
chậm nhất là 30 ngày
, Tính từ lúc ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm;
– Đối với các
đơn vị kế toán tài chính khác
, vận hạn nộp bẩm tài chính năm
chậm nhất là 90 ngày;
b) Đơn vị kế toán tài chính trực thuộc nộp ít tài chính năm cho đơn vị kế toán tài chính cấp trên theo hạn do đơn vị kế toán tài chính cấp trên quy định.
—————————————————————-
Theo Điều 80
Thông tư 133/2016/TT-BTC
chỉ dẫn Chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về bổn phận, hạn lập và gửi báo cho biết giải trình tài chính như sau:
1. trách nhiệm và trách nhiệm, vận hạn lập và gửi mỏng tài chính:
a)
tất các doanh nghiệp nhỏ và vừa
phải lập và gửi mỏng tài chính năm
chậm nhất là 90 ngày
Tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan lại có liên quan lại theo quy định.
Xem thêm
:
——————————————————————
III. Nộp báo cho biết giải trình tài chính cho những cơ quan lại sau:
Nơi nhận ít
CÁC LOẠI DOANH NGHIỆ
(4)
Kỳ lập thưa
Cơ cỗ áo chính (1)
Cơ quan lại Thuế (2)
Cơ quan lại Thống kê
DN cấp trên (3)
Cơ quan lại đăng ký kinh dinh
1. Doanh nghiệp Nhà nước
Quý, Năm
x
x
x
x
x
2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Năm
x
x
x
x
x
3. Các loại doanh nghiệp khác
Năm
x
x
x
x
Xem thêm:
1. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp mỏng tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp báo cho biết giải trình tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).
– Đối với các loại doanh nghiệp đất nước như: ngôi nhà băng thương nghiệp, công ty xổ số thiết kế, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo đảm, công ty kinh dinh chứng khoán phải nộp báo cho biết giải trình tài chính cho Bộ Tài chính
(Vụ Tài chính ngôi nhà băng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo đảm).
– Các công ty marketing thương mại chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp bẩm tài chính
cho Uỷ ban Chứng khoán đất nước

Sở giao du chứng khoán
.
2. Các doanh nghiệp phải gửi bẩm tài chính cho cơ quan lại Thuế trực tiếp cai quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty đất nước còn phải nộp vắng tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).
3. Doanh nghiệp có đơn vị kế toán tài chính cấp trên phải nộp thưa tài chính cho đơn vị kế toán tài chính cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán tài chính cấp trên.
4. Đối với các doanh nghiệp mà luật pháp quy định phải truy thuế kiểm toán vắng tài chính thì phải truy thuế kiểm toán trước Khi nộp ít tài chính theo quy định. báo cho biết giải trình tài chính của các doanh nghiệp đã thực hành truy thuế kiểm toán
phải đính kèm ít truy thuế kiểm toán
vào thưa tài chính Khi nộp cho các cơ quan lại cai quản lý đất nước và doanh nghiệp cấp trên.
5. Cơ cỗ ván chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp mỏng tài chính là
Sở Tài chính
các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương điểm doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh dinh chính.
6. Đối với các doanh nghiệp đất nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài các cơ quan lại điểm doanh nghiệp phải nộp ít tài chính theo quy định trên, doanh nghiệp còn phải nộp vắng tài chính cho các cơ quan lại, tổ chức được cắt cử, phân cấp thực hiện nay quyền của chủ sở hữu theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và các văn bạn dạng sửa đổi, bổ sung, thay thế.
7. Các doanh nghiệp
(bao gồm các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)
có trụ sở
nằm trong trung tâm vực công nghiệp, trung tâm vực công nghiệp, trung tâm vực công nghệ cao
còn phải nộp bẩm tài chính năm
cho Ban cai quản lý trung tâm vực công nghiệp, trung tâm vực công nghiệp, trung tâm vực công nghệ cao
nếu được yêu cầu.
———————————————————————————–
Nộp thưa tài chính cho cơ quan lại thống kê:
-> Các bạn liên hệ với Cơ quan lại thống kê Quận (Huyện) cai quản lý DN
để nộp trực tiếp
nhé.
Chú ý
:
(thường ngày cơ quan lại Thống kê sẽ gửi vào mail mà DN đăng ký
các mẫu biểu tất nhiên để nộp cùng với Bộ bẩm tài chính bên trên
)
————————————————————————–
Mức phạt ko nộp BCTC cho Cơ quan lại thống kê:
cứ theo Điều 7 và điều 8 Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về hạn vận thưa thống kê, bẩm tài chính gửi cơ quan lại thống kê đất nước theo quy định của luật pháp và Vi phạm quy định về yêu cầu đầy đủ của vắng thống kê:
1. Phạt cảnh cáo
đối với hành động nộp thưa chậm so với chế độ quy định:
a) Dưới 05 ngày đối với bẩm thống kê tháng;
b) Dưới 10 ngày đối với vắng thống kê, ít tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;
c)
Dưới 15 ngày
đối với bẩm thống kê,
bẩm tài chính năm.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
đối với hành động nộp mỏng chậm so với chế độ quy định:
a) Từ 05 ngày đến bên dưới 10 ngày đối với báo cho biết giải trình thống kê tháng;
b) Từ 10 ngày đến bên dưới 15 ngày đối với báo cho biết giải trình thống kê, báo cho biết giải trình tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;
c)
Từ 15 ngày đến bên dưới 20 ngày
đối với mỏng thống kê,
bẩm tài chính năm.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
đối với hành động nộp bẩm chậm so với chế độ quy định:
a) Từ 10 ngày đến 15 ngày đối với bẩm thống kê tháng;
b) Từ 15 ngày đến bên dưới 20 ngày đối với mỏng thống kê, ít tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;
c)
Từ 20 ngày đến bên dưới 30 ngày
đối với bẩm thống kê, báo cho biết giải trình tài chính năm.
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
đối với hành động nộp thưa chậm so với chế độ quy định:
a) Từ 20 ngày đến 30 ngày đối với mỏng thống kê, bẩm tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;
b)
Từ 30 ngày đến 45 ngày
đối với mỏng thống kê, vắng tài chính năm.
5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
đối với hành động
quá nhiều thống kê, báo cho biết giải trình tài chính.
– Hành vi ko mỏng thống kê, báo cho biết giải trình tài chính được quy định là sau 15 ngày đối với chế độ quy định đối với vắng thống kê tháng, sau 30 ngày đối với bẩm thống kê, bẩm tài chính quý, 6 tháng,
sau 45 ngày
đối với vắng thống kê, ít tài chính năm mà chưa gửi báo cho biết giải trình thống kê, báo cho biết giải trình tài chính cho cơ quan lại thống kê có thẩm quyền.
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
đối với hành động mỏng ko đầy đủ số lượng biểu hoặc chỉ tiêu thống kê của chế độ mỏng thống kê tháng.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
đối với hành động ít ko đầy đủ số lượng biểu hoặc chỉ tiêu thống kê của chế độ ít thống kê quý, 6 tháng, 9 tháng.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
đối với hành động ít ko đầy đủ số lượng biểu hoặc chỉ tiêu thống kê của chế độ báo cho biết giải trình thống kê năm.
——————————————————————————————–
Tác_Giả_2 chúc các bạn làm tốt công việc kế toán tài chính!
Nếu bạn có nhu muốn muốn học tập thực hiện nay kê khai thuế, hạch toán sổ sách, lương, BHXH, lập báo cho biết giải trình tài chính, Quyết toán thuế TNCN, TNDN cuối năm …
-> Có thể tham gia lớp
thực tế.
————————————————————————————————–

6

Nguồn Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan lại nào – Thời hạn nộp BCTC 2021-09-01 16:32:00

#Báo #cáo #tài #chính #nộp #cho #những #cơ #quan lại #nào #Thời #hạn #nộp #BCTC