Báo cáo tình hình sử dụng lao động và Sổ cai quản lý lao động 2022

Quy định về việc lập thưa tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm – cuối năm; Thủ tục khai trình sử dụng cần lao; Lập sổ cai quản lý lao động nhận sự tại Doanh nghiệp:

I. Thủ tục, trình tự tuyển cần lao:

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ cần lao – Thương Binh Xã hội và Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định:

Thủ tục, trình tự tuyển cần lao

, cụ thể như sau:

1.

Trước Khi tuyển

cần lao:

Ít nhất 05 ngày

làm việc trước ngày nhận giấy tờ đăng ký dự tuyển cần lao -> Người dùng cần lao hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại cần lao

phải thông tin đánh khai

về nhu muốn

tuyển cần lao.

Nội dung thông tin bao héc tàm tất cả:

a) Nghề, làm việc, trình độ chuyên môn, số lượng cần tuyển;

b) Loại hợp đồng dự định giao ước;

c) Mức lương dự định;

d) Điều khiếu nại làm việc cho từng vị trí công việc.

Việc thông tin đánh kha

i phải được thực hành duyệt y một trong các mẫu mã sau đây:

a) Niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện điểm tuyển lao động;

b) thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Khi có hiệu quả tuyển

lao động

-> Người sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại cần lao

phải thông báo làm khai hiệu quả

tuyển cần lao trong hạn vận

05 ngày

làm việc, Tính từ lúc ngày có hiệu quả tuyển cần lao ->

Hình thức thông báo cũng phải ứng dụng như trên.

2.

Hồ sơ

đăng ký dự tuyển lao động của người lao động

gồm các văn bạn dạng sau đây:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu do Bộ cần lao – Thương binh và từng lớp quy định;

b) Bản sao các kỳ lạ, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn chuyên môn; trình độ nước ngoài ngữ, tin học tập theo đề nghị của vị trí cần tuyển;

c) Giấy chứng nhận sức mạnh mạnh khoắn theo quy định của Bộ Y tế;

d) Các giấy má cấp thiết khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

:

3. Khi nhận giấy tờ

đăng ký dự tuyển lao động -> DN phải có trách nhiệm cai quản lý giấy tờ và thông tin cho người cần lao thời gian tuyển lao động.

4. Trường hợp người lao động ko trúng tuyển

hoặc ko tham gia dự tuyển, người sử dụng cần lao hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại cần lao phải trả lại đầy đủ giấy tờ đăng ký dự tuyển lao động trong hạn 05 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày người lao động đề nghị.

– Người lao động có nhu muốn trả lại giấy tờ đăng ký dự tuyển lao động: -> Thì phải đề nghị bởi văn bạn dạng trong hạn 03 tháng, Tính từ lúc ngày thông tin hiệu quả tuyển cần lao.

5. Các khoản hoài

cho việc tuyển lao động và được hạch toán vào tổn phí sinh sản, kinh dinh các khoản uổng sau đây:

a) thông tin tuyển lao động;

b) hít, cai quản lý giấy tờ đăng ký dự tuyển lao động;

c) Tổ chức thi tuyển lao động;

d) thông tin hiệu quả tuyển lao động.

—————————————————————————-

II. Thủ tục, lớp lang khai trình sử dụng lao động:

cứ theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ cần lao – Thương Binh Xã hội và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định:

Thủ tục, lớp lang khai trình dùng cần lao Khi chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí

, cụ thể như sau:

– Trong thời

hạn 30 ngày

,

Tính từ lúc ngày chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí

-> Người dùng lao động

phải khai trình việc dùng lao động

với

Phòng lao động – Thương binh và Xã hội

hoặc

Sở lao động – Thương binh và Xã hội

(đối với người sử dụng lao động thuộc trung tâm vực đả nghiệp)

điểm đặt

trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện

.

Hồ sơ

khai trình dùng cần lao Khi mới chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí:

– Khai trình sử dụng lao động Khi chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí – Mẫu số 05.

Xem thêm:

.

nước ngoài giả có thể sẽ cần thêm:

– Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của DN cho cá nhân chủ nghĩa đi nộp giấy tờ, hoặc tiến đánh văn đăng ký khai trình sử dụng cần lao.

– hợp đồng lao động.

– Giấy phép đăng ký kinh dinh (Ban sao công chứng).

———————————————————————————–

III. mỏng tình hình sử dụng lao động:

cứ theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động – Thương Binh Xã hội và khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định:

Báo cáo tình hình sử dụng cần lao tại Doanh nghiệp

, cụ thể như sau:

– Định kỳ

06 tháng

từng năm

, người sử dụng lao động

phải vắng tình hình đổi thay về lao động

với

Phòng lao động – Thương binh và từng lớp

hoặc

Sở cần lao – Thương binh và tầng lớp

(đối với người sử dụng cần lao thuộc trung tâm vực làm nghiệp)

điểm

đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Hồ sơ

Báo cáo tình hình dùng cần lao:

– Báo cáo tình hình sử dụng lao động – Mẫu 07

hạn vận nộp

thưa tình hình dùng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm:

– ít tình hình sử dụng cần lao 6 tháng đầu năm phải nộp

trước ngày 25 tháng 5.

– vắng tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm phải nộp

trước ngày 25 tháng 11.

Xem thêm:

.

———————————————————————————

IV. Lập, cai quản lý và dùng Sổ cai quản lý cần lao:

cứ theo Điều 7 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động – Thương Binh Xã hội quy định:

Lập, cai quản lý và dùng sổ cai quản lý cần lao tại Doanh nghiệp

, cụ thể như sau:

– Trong thời

hạn 30 ngày

,

Tính từ lúc ngày chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí:

-> Người sử dụng cần lao

phải

lập sổ cai quản lý lao động

điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Người sử dụng cần lao có quyền chọn lựa mẫu mã sổ cai quản lý cần lao bởi

bạn dạng giấy

hoặc bạn dạng

điện tử

thích phù hợp với nhu muốn cai quản lý.

Sổ cai quản lý lao động phải đảm bảo các nội dung sau:

a) Họ và tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, số chứng minh dân chúng (hoặc hộ chiếu);

b) Trình độ chuyên môn chuyên môn;

c) Bậc trình độ kĩ năng nghề;

d) Vị trí việc làm;

đ) Loại hợp đồng lao động;

e) Thời điểm chính thức phát động làm việc;

g) tham dự bảo đảm từng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp;

h) lương bổng;

i) Nâng bậc, nâng lương;

k) Số ngày nghỉ ngơi trong năm, lý do;

l) Số giờ làm thêm (vào ngày thường; nghỉ ngơi hằng tuần; nghỉ ngơi từng năm; nghỉ ngơi lễ, tết);

m) Hưởng các chế độ bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế;

n) Học nghề, đào tạo, bồi bổ, nâng cao trình độ kĩ năng nghề;

o) Kỷ luật lao động, trách nhiệm và trách nhiệm vật chất;

p) Tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp;

q) Thời điểm chấm dứt hợp đồng cần lao và lý do.

Chú ý:

– Người sử dụng cần lao có trách nhiệm biên chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động

Khi

hợp đồng lao động có hiệu lực thực thi hiện hành

cập nhật thông báo những Khi có sự thay đổi vào

sổ cai quản lý cần lao

.

– Người dùng lao động có trách nhiệm cai quản lý, dùng sổ cai quản lý lao động ->

Lưu giữ tại

Doanh nghiệp và

xuất trình

Khi Phòng hoặc Sở LĐTBXH, cơ quan lại thuế … đề nghị.

———————————————————————

Tải mẫu sổ cai quản lý lao động Excel và các mẫu biểu trên?

Các bạn có nhu muốn muốn tải ko hề thảy các mẫu biểu trên

:

công văn đăng ký khai trình dùng cần lao.

Phiếu đăng ký dự tuyển cần lao.

Khai trình dùng lao động.

mỏng tình hình sử dụng cần lao.

Sổ cai quản lý cần lao tệp tin Excel.

-> Tải tuốt luốt về tại đây nhé:

– Trường hợp các bạn KHÔNG tải được thì làm các bước như sau nhé:

Bước 1

:

Comment mail vào phần bình luận bên dưới.

Bước 2

:

Gửi yêu cầu vào mail: [email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Mẫu muốn tải. Ví dụ: Muốn tải đả văn đăng ký khai trình dùng lao động, Sổ cai quản lý lao động …hoặc Tải cả thảy)

=> Sau lúc các bạn gửi đề nghị vào mail trên ->

Chúng tôi sẽ cô đọng vào cuối ngày rồi gửi lại cho các bạn nhé.

—————————————————————————————————-

V. Mức phạt Vi phạm về tuyển, cai quản lý lao động:

cứ theo Điều 7 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định mức xử phạt Vi phạm về tuyển, cai quản lý cần lao cụ thể như sau:

1. Phạt tiền

từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

đối với người sử dụng cần lao những Khi có một trong các hành động sau đây:

a) Không thông tin làm khai hiệu quả tuyển cần lao hoặc thông tin sau 05 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày có hiệu quả tuyển lao động;

b) Không khai trình việc dùng lao động theo quy định với phòng lao động – Thương binh và từng lớp hoặc Sở lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc trung tâm vực đả nghiệp) điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện;

c) Không mỏng tình hình đổi thay về lao động với Phòng lao động – Thương binh và tầng lớp hoặc Sở lao động – Thương binh và từng lớp (đối với người sử dụng lao động thuộc trung tâm vực tiến đánh nghiệp) điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện;

d) Thu tiền tài người lao động tham gia tuyển cần lao;

đ) Không lập sổ cai quản lý lao động; lập sổ cai quản lý cần lao ko đúng thời hạn, ko BH an toàn các nội dung cơ bạn dạng theo quy định luật pháp; ko biên chép, nhập đầy đủ thông tin về người cần lao vào sổ cai quản lý cần lao Khi hợp đồng lao động có hiệu lực thực thi hiện hành; ko cập nhật thông tin những Khi có sự thay đổi vào sổ cai quản lý lao động.

———————————————————————

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành động phân biệt đối về giới tính, độ tuổi, dân tộc, màu da, thành phần Xã hội, tình trạng hôn nhân gia đình, tín ngưỡng, đạo, nhiễm HIV, tàn tật.

————————————————————————

3. Biện pháp xử lý hiệu quả

– Buộc trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu đối với hành động vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

————————————————————————

Tác_Giả_2 chúc các bạn thành tiến đánh!

Dữ Liệu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và Sổ cai quản lý lao động 2021-09-04 17:15:00

#Báo #cáo #tình #hình #sử #dụng #lao #động #và #Sổ #cai quản #lý #lao #động