Bên em làm lại ĐKKD thay đổi địa chỉ. Ngày có ĐKKD mới là 31/3/2022. Tuy nhiên do chưa cập nhập bên em lại xuất 1 hóa đơn ngày 31/3/2022 cho khách với địa chỉ cũ của bên em. Bên em phải làm điều chỉnh hay thay thế hóa đơn ạ? Các bước làm như nào ạ?