Biểu thuế xuất khẩu năm 2017 theo Thông tư 182 2022

Biểu thuế xuất khẩu mới nhất 2017 theo danh mục mặt mặt hàng chịu thuế sẽ áp dụng theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

 

1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I gồm mô tả mặt hàng hoá và mã mặt hàng (08 chữ số hoặc 10 chữ số), mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng mặt mặt hàng chịu thuế xuất khẩu.

2. Trường hợp mặt mặt hàng xuất khẩu ko được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì Khi làm thủ tục hải quan lại, người khai hải quan lại vẫn phải kê khai mã mặt hàng của mặt mặt hàng xuất khẩu tương ứng với mã mặt hàng 08 chữ số của mặt mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập vào ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II phát hành tất nhiên Thông tư này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (ko phần trăm).

3. Mặt mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã mặt hàng 4402.90.90 được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% quy định tại Biểu thuế xuất khẩu phát hành tất nhiên Thông tư này phải đáp ứng các tiêu chí chuyên môn như sau:

Tiêu chí

Yêu cầu

Hàm lượng tro

≤ 3%

Hàm lượng carbon cố định (C)-là carbon tác nhân, ko mùi, ko sương Khi tiếp lửa.

≥ 70%

Nhiệt lượng

≥ 7000Kcal/kilogam

Hàm lượng lưu huỳnh

≤ 0,2%

4. Mặt mặt hàng đồ kim trả bởi vàng (thuộc group 71.13), đồ kỹ nghệ bởi vàng (thuộc group 71.14) và các sản phẩm khác bởi vàng (thuộc các group 71.15) được áp dụng mức thuế xuất khẩu 0% nếu đáp ứng các điều khiếu nại sau đây:

       a) Ngoài giấy tờ hải quan lại đối với product xuất khẩu theo quy định chung, phải có Phiếu hiệu quả thử nghiệm xác định dung lượng vàng bên dưới 95% do tổ chức thử nghiệm xác định dung lượng vàng trang sức, mỹ nghệ có tên quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Thông tư này cấp (xuất trình 01 bạn dạng chính để đối chiếu, nộp 01 bạn dạng chụp cho cơ quan lại hải quan lại).

       b) Tổ chức thử nghiệm xác định dung lượng vàng trang sức, mỹ nghệ đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định gồm: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Viện Ngọc học tập và Trang sức Doji, Ngân mặt hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Trung tâm vàng hoặc tổ chức có quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định dung lượng vàng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

       c) Trường hợp các mặt mặt hàng là đồ kim trả bởi vàng (thuộc group 71.13), đồ kỹ nghệ bởi vàng (thuộc group 71.14) và các sản phẩm khác bởi vàng (thuộc group 71.15) xuất khẩu theo mẫu mã gia công xuất khẩu hoặc có đủ điều khiếu nại xác định là được sản xuất từ toàn bộ nguyên nhiên liệu nhập vào, xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu thì Khi làm thủ tục hải quan lại thực hiện nay theo quy định hiện nay hành, ko phải xuất trình Phiếu hiệu quả thử nghiệm xác định dung lượng vàng. Đối với ngôi trường hợp xuất khẩu theo mẫu mã sản xuất xuất khẩu thì Khi làm thủ tục hải quan lại, doanh nghiệp phải xuất trình giấy phép nhập vào vàng nguyên nhiên liệu của ngân mặt hàng đất nước theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012.

 

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ

(

Ban hành tất nhiên Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính

)

Cách tìm tìm sớm chóng:

Các bạn bấm phím:

Ctrl + F

-> rồi gõ mặt mặt hàng muốn tim tìm thuế suất nhé.

Stt

Mã mặt hàng

Mô tả mặt hàng hoá

Thuế suất

(%)

1

08.01

Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nut) và phân tử điều, tươi

hoặc thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.

 

 

 

– Dừa:

 

 

0801.11.00

– – Đã qua công đoạn làm thô

0

 

0801.12.00

– – Dừa còn nguyên sọ

0

 

0801.19.00

– – Loại khác

0

 

 

– Quả hạch Brazil (Brazil nut):

 

 

0801.21.00

– – Chưa bóc vỏ

0

 

0801.22.00

– – Đã bóc vỏ

0

 

 

– Hạt điều:

 

 

0801.31.00

– – Chưa bóc vỏ

0

 

0801.32.00

– – Đã bóc vỏ

0

 

 

 

 

2

12.11

Các loại cây và các bộ phận của cây (bao gồm phân tử và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm hoặc các mục

đích tương tự, tươi hoặc thô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột.

 

 

1211.20

– Rễ cây nhân sâm:

 

 

1211.20.10

– – Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

0

 

1211.20.90

– – Loại khác

0

 

1211.30

– Lá coca:

 

 

1211.30.10

– – Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

0

 

1211.30.90

– – Loại khác

0

 

1211.40.00

– Thân cây anh túc

0

 

1211.90

– Loại khác:

 

 

 

– – Loại chủ yếu dùng làm dược liệu:

 

 

1211.90.11

– – – Cây sợi dầu, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

0

 

1211.90.12

– – – Cây sợi dầu, ở dạng khác

0

 

1211.90.13

– – – Rễ cây bố gạc hoa đỏ

0

 

1211.90.14

– – – Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột:

 

 

1211.90.14.10

– – – – Trầm hương thơm, kỳ nam

15

 

1211.90.14.90

– – – – Loại khác

0

 

1211.90.19

– – – Loại khác:

 

 

1211.90.19.10

– – – – Trầm hương thơm, kỳ nam

15

 

1211.90.19.90

– – – – Loại khác

0

 

 

– – Loại khác:

 

 

1211.90.91

– – – Cây kim cúc, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

0

 

1211.90.92

– – – Cây kim cúc, ở dạng khác

0

 

1211.90.94

– – – Gỗ đàn hương thơm

0

 

1211.90.95

– – – Mảnh gỗ trầm hương thơm (gaharu)

0

 

1211.90.96

– – – Rễ cây cam thảo

0

 

1211.90.97

– – – Vỏ cây Persea (Persea Kurzii Kosterm)

0

 

1211.90.98

– – – Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột:

 

 

1211.90.98.10

– – – – Trầm hương thơm, kỳ nam

15

 

1211.90.98.90

– – – – Loại khác

0

 

1211.90.99

– – – Loại khác:

 

 

1211.90.99.10

– – – – Trầm hương thơm, kỳ nam

15

 

1211.90.99.90

– – – – Loại khác

0

 

 

 

 

3

2502.00.00

Pirít sắt chưa nung.

10

 

 

 

 

4

2503.00.00

Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu

huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo dán.

10

 

 

 

 

5

25.04

Graphit tự nhiên.

 

 

2504.10.00

– Ở dạng bột hoặc dạng mảnh

10

 

2504.90.00

– Loại khác

10

 

 

 

 

6

25.05

Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ

cát chứa kim khí thuộc Chương 26.

 

 

2505.10.00

– Cát oxit silic và cát thạch anh:

 

 

2505.10.00.10

– – Bột oxit silic mịn và siêu mịn có độ dài rộng phân tử từ 96µm (micrô mét) trở xuống (gồm SEPASIL TFT 6; SIKRON SV 300; SIKRON SV 500; SIKRON SV 800)

5

 

2505.10.00.90

– – Loại khác

30

 

2505.90.00

– Loại khác

30

 

 

 

 

7

25.06

Thạch anh (trừ cát tự nhiên); quartzite, đã hoặc

chưa đẽo thô hoặc mới chỉ được cắt, bởi cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (bao gồm hình vuông vắn).

 

 

2506.10.00

– Thạch anh

10

 

2506.20.00

– Quartzite

10

 

 

 

 

8

2507.00.00

Cao lanh và đất sét cao lanh khác, đã hoặc chưa

nung.

10

 

 

 

 

9

25.08

Đất sét khác (ko kể đất sét trương nở thuộc group 68.06), andalusite, kyanite và silimanite, đã hoặc chưa nung; mullite; đất chịu lửa (chamotte)

hoặc đất dinas.

 

 

2508.10.00

– Bentonite

10

 

2508.30.00

– Đất sét chịu lửa

10

 

2508.40

– Đất sét khác:

 

 

2508.40.10

– – Đất hồ nước (đất tẩy màu)

10

 

2508.40.90

– – Loại khác

10

 

2508.50.00

– Andalusite, kyanite và sillimanite

10

 

2508.60.00

– Mullite

10

 

2508.70.00

– Đất chịu lửa hoặc đất dinas

10

 

 

 

 

10

2509.00.00

Đá phấn.

17

 

 

 

 

11

25.10

Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên và đá phấn có chứa phosphat.

 

 

2510.10

– Chưa nghiền:

 

 

2510.10.10

– – Apatít (apatite)

40

 

2510.10.90

– – Loại khác

0

 

2510.20

– Đã nghiền:

 

 

2510.20.10

– – Apatít (apatite):

 

 

2510.20.10.10

– – – Loại phân tử mịn có độ dài rộng nhỏ rộng hoặc bởi 0,25 mm

15

 

2510.20.10.20

– – – Loại phân tử có độ dài rộng trên 0,25 mm đến 15 mm

25

 

2510.20.10.90

– – – Loại khác

40

 

2510.20.90

– – Loại khác

0

 

 

 

 

12

25.11

Bari sulphat tự nhiên (barytes); bari carbonat tự

nhiên (witherite), đã hoặc chưa nung, trừ bari oxit

thuộc group 28.16.

 

 

2511.10.00

– Bari sulphat tự nhiên (barytes)

10

 

2511.20.00

– Bari carbonat tự nhiên (witherite)

10

 

 

 

 

13

2512.00.00

Bột hóa thạch silic (ví dụ, đất tảo cát, tripolite và

diatomite) và đất silic tương tự, đã hoặc chưa nung,

có trọng lượng riêng biểu con kiến ko thật 1.

15

 

 

 

 

14

25.13

Đá bọt; đá nhám; corundum tự nhiên, ngọc thạch lựu (garnet) tự nhiên và đá mài tự nhiên khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt độ.

 

 

2513.10.00

– Đá bọt

10

 

2513.20.00

– Đá nhám, corundum tự nhiên, ngọc thạch lựu (garnet) tự nhiên và đá mài tự nhiên khác

10

 

 

 

 

15

2514.00.00

Đá phiến, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bởi cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình

chữ nhật (bao gồm hình vuông vắn).

17

 

 

 

 

16

25.15

Đá hoa (marble), đá travertine, ecaussine và đá vôi

khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng biểu con kiến từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bởi cưa hoặc bởi phương pháp khác, thành các khối hoặc

 

 

 

tấm hình chữ nhật (bao gồm hình vuông vắn).

 

 

 

– Đá hoa (marble) và đá travertine:

 

 

2515.11.00

– – Thô hoặc đã đẽo thô

17

 

2515.12

– – Mới chỉ cắt, bởi cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (bao gồm hình vuông vắn):

 

 

2515.12.10

– – – Dạng khối

17

 

2515.12.20

– – – Dạng tấm

17

 

2515.20.00

– Ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng; thạch cao tuyết hoa:

 

 

2515.20.00.10

– – Đá vôi trắng (Đá hoa trắng) dạng khối

30

 

2515.20.00.90

– – Loại khác

17

 

 

 

 

17

25.16

Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và

đá khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng, đã hoặc

chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt bởi cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (bao gồm hình vuông vắn).

 

 

 

– Granit:

 

 

2516.11.00

– – Thô hoặc đã đẽo thô

17

 

2516.12

– – Mới chỉ cắt, bởi cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (bao gồm hình vuông vắn):

 

 

2516.12.10

– – – Dạng khối

25

 

2516.12.20

– – – Dạng tấm

17

 

2516.20

– Đá cát kết:

 

 

2516.20.10

– – Đá thô hoặc đã đẽo thô

17

 

2516.20.20

– -Chỉ cắt, bởi cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (bao gồm hình vuông vắn)

17

 

2516.90.00

– Đá khác để làm tượng đài hoặc làm đá xây dựng

17

 

 

 

 

18

25.17

Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hoặc đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác,

đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt độ; đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc ko kết phù hợp với các vật liệu trong phần đầu của group này; đá dăm trộn vật liệu bằng nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc group

25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt độ.

 

 

2517.10.00

– Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hoặc đường sắt hoặc đá ballast khác, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt độ:

 

 

2517.10.00.10

– – Loại có độ dài rộng đến 400 mm

15

 

2517.10.00.90

– – Loại khác

15

 

2517.20.00

– Đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc ko kết phù hợp với các vật liệu trong phần đầu của phân group 2517.10

17

 

2517.30.00

– Đá dăm trộn vật liệu bằng nhựa đường

17

 

 

– Đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc group 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt độ:

 

 

2517.41.00

– – Từ đá hoa (marble):

 

 

2517.41.00.10

– – – Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc group 25.15, có độ dài rộng từ 0,125 mm trở xuống

10

 

2517.41.00.20

– – – Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc group 25.15,có độ dài rộng phân tử trên 0,125 mm đến bên dưới 1mm

10

 

2517.41.00.30

– – – Loại có độ dài rộng đến 400 mm

15

 

2517.41.00.90

– – – Loại khác

15

 

2517.49.00

– -Từ đá khác:

 

 

2517.49.00.10

– – -Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc group 25.15, có độ dài rộng từ 0,125 mm trở xuống

10

 

2517.49.00.20

– – -Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc group 25.15, có độ dài rộng phân tử trên 0,125 mm đến bên dưới 1mm

10

 

2517.49.00.30

– – – Loại có độ dài rộng đến 400 mm

15

 

2517.49.00.90

– – – Loại khác

15

 

 

 

 

19

25.18

Dolomite, đã hoặc chưa nung hoặc thiêu kết, bao gồm dolomite đã đẽo thô hoặc mới chỉ cắt bởi cưa hoặc các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (bao gồm hình vuông vắn); láo hợp dolomite dạng nén.

 

 

2518.10.00

– Dolomite, chưa nung hoặc thiêu kết

10

 

2518.20.00

– Dolomite đã nung hoặc thiêu kết

10

 

2518.30.00

– Hỗn hợp dolomite dạng nén

10

 

 

 

 

20

25.19

Magiê carbonat tự nhiên (magiesite); magiê ô xít nấu

chảy; magiê ô xít nung trơ (thiêu kết), có hoặc ko thêm một lượng nhỏ ô xít khác trước đây Khi thiêu kết; magiê ô xít khác, tinh khiết hoặc ko tinh khiết.

 

 

2519.10.00

– Magiê carbonat tự nhiên (magnesite)

10

 

2519.90

– Loại khác:

 

 

2519.90.10

– – Magiê ô xít nấu chảy; magiê ô xít nung trơ (thiêu kết)

10

 

2519.90.20

– – Loại khác

10

 

 

 

 

21

25.20

Thạch cao; thạch cao khan; thạch cao plaster (bao

gồm thạch cao nung hoặc canxi sulphat đã nung), đã hoặc chưa nhuộm màu, có hoặc ko thêm một lượng nhỏ chất xúc tác hoặc chất ức chế.

 

 

2520.10.00

– Thạch cao; thạch cao khan

10

 

2520.20

– Thạch cao plaster:

 

 

2520.20.10

– – Loại phù hợp dùng trong răng miệng

10

 

2520.20.90

– – Loại khác

10

 

 

 

 

22

2521.00.00

Chất gây chảy gốc đá vôi; đá vôi và đá có chứa canxi khác, dùng để sản xuất vôi hoặc xi măng.

17

 

 

 

 

23

25.22

Vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước, trừ oxit canxi và

hydroxit canxi thuộc group 28.25.

 

 

2522.10.00

– Vôi sống

5

 

2522.20.00

– Vôi tôi

5

 

2522.30.00

– Vôi chịu nước

5

 

 

 

 

24

25.24

Amiăng.

 

 

2524.10.00

– Crocidolite

10

 

2524.90.00

– Loại khác

10

 

 

 

 

25

25.26

Quặng steatit tự nhiên, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bởi cưa hoặc các cách khác, thành các

khối hoặc tấm hình chữ nhật (bao gồm hình vuông vắn);

talc.

 

 

2526.10.00

– Chưa nghiền, chưa làm thành bột

30

 

2526.20

– Đã nghiền hoặc làm thành bột:

 

 

2526.20.10

– – Bột talc

30

 

2526.20.90

– – Loại khác

30

 

 

 

 

26

2528.00.00

Quặng borat tự nhiên và tinh quặng borat (đã hoặc chưa nung), tuy nhiên ko kể borat tách từ nước biển

tự nhiên; axit boric tự nhiên chứa ko thật 85%

H

3

B0

3

tính theo trọng lượng thô.

10

 

 

 

 

27

25.29

Tràng thạch (đá bồ tát); lơxit (leucite), nephelin và

nephelin xienit; khoáng florit.

 

 

2529.10.00

– Tràng thạch (đá bồ tát)

10

 

 

– Khoáng flourit:

 

 

2529.21.00

– – Có chứa canxi florua ko thật 97% tính theo trọng lượng

10

 

2529.22.00

– – Có chứa canxi florua trên 97% tính theo trọng lượng

10

 

2529.30.00

– Lơxit; nephelin và nephelin xienit

10

 

 

 

 

28

25.30

Các chất khoáng chưa được chi tiết hoặc ghi ở điểm

khác.

 

 

2530.10.00

– Vermiculite, đá trân châu và clorit, chưa giãn nở

10

 

2530.20

– Kiezerit, epsomit (magiê sulphat tự nhiên):

 

 

2530.20.10

– – Kiezerit

10

 

2530.20.20

– – Epsomit

10

 

2530.90

– Loại khác:

 

 

2530.90.10

– – Zirconium silicate loại dùng làm chất cản quang đãng

10

 

2530.90.90

– – Loại khác:

 

 

2530.90.90.10

– – – Quặng đất khan hiếm

30

 

2530.90.90.90

– – – Loại khác

10

 

 

 

 

29

26.01

Quặng sắt và tinh quặng sắt, bao gồm pirit sắt đã nung.

 

 

 

– Quặng sắt và tinh quặng sắt, trừ pirit sắt đã nung:

 

 

2601.11.00

– – Chưa nung kết

40

 

2601.12.00

– – Đã nung kết

40

 

2601.20.00

– Pirit sắt đã nung

40

 

 

 

 

30

2602.00.00

Quặng mangan và tinh quặng mangan, bao gồm quặng

mangan chứa sắt và tinh quặng mangan chứa sắt với dung lượng mangan từ 20% trở lên, tính theo trọng lượng thô.

40

 

 

 

 

31

2603.00.00

Quặng đồng và tinh quặng đồng.

40

 

 

 

 

32

26.04

Quặng niken và tinh quặng niken.

 

 

2604.00.00.10

– Quặng thô

30

 

2604.00.00.90

– Tinh quặng

20

 

 

 

 

33

26.05

Quặng coban và tinh quặng coban.

 

 

2605.00.00.10

– Quặng thô

30

 

2605.00.00.90

– Tinh quặng

20

 

 

 

 

34

26.06

Quặng nhôm và tinh quặng nhôm.

 

 

2606.00.00.10

– Quặng thô

30

 

2606.00.00.90

– Tinh quặng

20

 

 

 

 

35

2607.00.00

Quặng chì và tinh quặng chì.

40

 

 

 

 

36

2608.00.00

Quặng kẽm và tinh quặng kẽm.

40

 

 

 

 

37

26.09

Quặng thiếc và tinh quặng thiếc.

 

 

2609.00.00.10

– Quặng thô

30

 

2609.00.00.90

– Tinh quặng

20

 

 

 

 

38

2610.00.00

Quặng crôm và tinh quặng crôm.

30

 

 

 

 

39

26.11

Quặng vonfram và tinh quặng vonfram.

 

 

2611.00.00.10

– Quặng thô

30

 

2611.00.00.90

– Tinh quặng

20

 

 

 

 

40

26.12

Quặng urani hoặc thori và tinh quặng urani hoặc tinh quặng thori

.

 

 

2612.10.00

– Quặng urani và tinh quặng urani:

 

 

2612.10.00.10

– – Quặng thô

30

 

2612.10.00.90

– – Tinh quặng

20

 

2612.20.00

– Quặng thori và tinh quặng thori:

 

 

2612.20.00.10

– – Quặng thô

30

 

2612.20.00.90

– – Tinh quặng

20

 

 

 

 

41

26.13

Quặng molipden và tinh quặng molipden.

 

 

2613.10.00

– Đã nung

20

 

2613.90.00

– Loại khác:

 

 

2613.90.00.10

– – Quặng thô

30

 

2613.90.00.90

– – Tinh quặng

20

 

 

 

 

42

26.14

Quặng titan và tinh quặng titan.

 

 

2614.00.10

– Quặng inmenit và tinh quặng inmenit:

 

 

2614.00.10.10

– – Tinh quặng inmenit

30

 

2614.00.10.90

– – Loại khác

40

 

2614.00.90

– Loại khác:

 

 

2614.00.90.10

– – Tinh quặng rutil 83%≤TiO2≤ 87%

30

 

2614.00.90.90

– – Loại khác

40

 

 

 

 

43

26.15

Quặng niobi, tantali, vanadi hoặc zircon và tinh quặng của các loại quặng đó.

 

 

2615.10.00

– Quặng zircon và tinh quặng zircon:

 

 

2615.10.00.10

– – Quặng thô

30

 

 

– – Tinh quặng:

 

 

2615.10.00.20

– – – Bột zircon siêu mịn cỡ phân tử nhỏ rộng 75µm (micrô mét)

10

 

2615.10.00.90

– – – Loại khác

20

 

2615.90.00

– Loại khác:

 

 

 

– – Niobi:

 

 

2615.90.00.10

– – – Quặng thô

30

 

2615.90.00.20

– – – Tinh quặng

20

 

 

– – Loại khác:

 

 

2615.90.00.30

– – – Quặng thô

30

 

2615.90.00.90

– – – Tinh quặng

20

 

 

 

 

44

26.16

Quặng kim khí quý và tinh quặng kim khí quý.

 

 

2616.10.00

– Quặng bạc và tinh quặng bạc:

 

 

2616.10.00.10

– – Quặng thô

30

 

2616.10.00.90

– – Tinh quặng

20

 

2616.90.00

– Loại khác:

 

 

2616.90.00.10

– – Quặng vàng

30

 

 

– – Loại khác:

 

 

2616.90.00.20

– – – Quặng thô

30

 

2616.90.00.90

– – – Tinh quặng

20

 

 

 

 

45

26.17

Các quặng khác và tinh quặng của các quặng đó.

 

 

2617.10.00

– Quặng antimon và tinh quặng antimon:

 

 

2617.10.00.10

– – Quặng thô

30

 

2617.10.00.90

– – Tinh quặng

20

 

2617.90.00

– Loại khác:

 

 

2617.90.00.10

– – Quặng thô

30

 

2617.90.00.90

– – Tinh quặng

20

 

 

 

 

46

26.18

Xỉ phân tử nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép

10

 

 

 

 

47

26.19

Xỉ, xỉ luyện kim (trừ xỉ phân tử), vụn xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.

 

 

2619.00.00.10

– Xỉ thu được từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép

10

 

2619.00.00.90

– Vụn xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép

5

 

 

 

 

48

26.20

Xỉ, tro và cặn (trừ loại thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa arsenic, kim khí hoặc các hợp chất của chúng.

 

 

 

– Chứa chủ yếu là kẽm:

 

 

2620.11.00

– – Kẽm tạp chất cứng (sten tráng kẽm)

5

 

2620.19.00

– – Loại khác:

 

 

2620.19.00.10

– – – Xỉ thu được từ quá trình luyện kim khí

10

 

2620.19.00.90

– – – Loại khác

5

 

 

– Chứa chủ yếu là chì:

 

 

2620.21.00

– – Cặn của xăng pha chì và cặn của hợp chất chì chống kích nổ

5

 

2620.29.00

– – Loại khác:

 

 

2620.29.00.10

– – – Xỉ thu được từ quá trình luyện kim khí

10

 

2620.29.00.90

– – – Loại khác

5

 

2620.30.00

– Chứa chủ yếu là đồng:

 

 

2620.30.00.10

– – Xỉ thu được từ quá trình luyện kim khí

10

 

2620.30.00.90

– – Loại khác

5

 

2620.40.00

– Chứa chủ yếu là nhôm:

 

 

2620.40.00.10

– – Xỉ thu được từ quá trình luyện kim khí

10

 

2620.40.00.90

– – Loại khác

5

 

2620.60.00

– Chứa asen, thuỷ ngân, tali hoặc láo hợp của chúng, là loại dùng để tách asen hoặc những kim khí trên hoặc dùng để sản xuất các hợp chất hoá học tập của chúng:

 

 

2620.60.00.10

– – Xỉ thu được từ quá trình luyện kim khí

10

 

2620.60.00.90

– – Loại khác

5

 

 

– Loại khác:

 

 

2620.91.00

– – Chứa antimon, berily, cađimi, crom hoặc các láo hợp của chúng:

 

 

2620.91.00.10

– – – Xỉ thu được từ quá trình luyện kim khí

10

 

2620.91.00.90

– – – Loại khác

5

 

2620.99

– – Loại khác:

 

 

2620.99.10

– – – Xỉ và phần chưa cháy ko hề (hardhead) của thiếc:

 

 

2620.99.10.10

– – – – Xỉ thu được từ quá trình luyện kim khí

10

 

2620.99.10.90

– – – – Loại khác

5

 

2620.99.90

– – – Loại khác:

 

 

2620.99.90.10

– – – – Xỉ thu được từ quá trình luyện kim khí

10

 

2620.99.90.90

– – – – Loại khác

5

 

 

 

 

49

26.21

Xỉ và tro khác, bao gồm tro tảo biển (tảo bẹ); tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị.

 

 

2621.10.00

– Tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị

0

 

2621.90.00

– Loại khác:

 

 

2621.90.00.10

– – Xỉ than

7

 

2621.90.00.90

– – Loại khác

0

 

 

 

 

50

27.01

Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn

tương tự sản xuất từ than đá.

 

 

 

– Than đá, đã hoặc chưa nghiền thành bột, tuy nhiên chưa đóng bánh:

 

 

2701.11.00

– – Anthracite

10

 

2701.12

– – Than bi-tum:

 

 

2701.12.10

– – – Than để luyện cốc

10

 

2701.12.90

– – – Loại khác

10

 

2701.19.00

– – Than đá loại khác

10

 

2701.20.00

– Than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá

10

 

 

 

 

51

27.02

Than non, đã hoặc chưa đóng bánh, trừ than huyền.

 

 

2702.10.00

– Than non, đã hoặc chưa nghiền thành bột, tuy nhiên chưa đóng bánh

15

 

2702.20.00

– Than non đã đóng bánh

15

 

 

 

 

52

27.03

Than bùn (bao gồm bùn rác), đã hoặc chưa đóng bánh.

 

 

2703.00.10

– Than bùn, đã hoặc chưa ép thành khiếu nại, tuy nhiên chưa đóng bánh

15

 

2703.00.20

– Than bùn đã đóng bánh

15

 

 

 

 

53

27.04

Than cốc và than nửa cốc (luyện từ than đá), than

non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội

bình chưng than đá.

 

 

2704.00.10

– Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá

13

 

2704.00.20

– Than cốc và than nửa cốc luyện từ than non hoặc than bùn

13

 

2704.00.30

– Muội bình chưng than đá

13

 

 

 

 

54

27.09

Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi- tum, ở dạng thô.

 

 

2709.00.10

– Dầu mỏ thô

10

 

2709.00.20

– Condensate

10

 

2709.00.90

– Loại khác

0

 

 

 

 

55

28.04

Hydro, khí khan hiếm và các phi kim khí khác.

 

 

2804.10.00

– Hydro

0

 

 

– Khí khan hiếm:

 

 

2804.21.00

– – Argon

0

 

2804.29.00

– – Loại khác

0

 

2804.30.00

– Nitơ

0

 

2804.40.00

– Oxy

0

 

2804.50.00

– Bo; telu

0

 

 

– Silic:

 

 

2804.61.00

– – Chứa silic với dung lượng ko bên dưới 99,99% tính theo trọng lượng

0

 

2804.69.00

– – Loại khác

0

 

2804.70.00

– Phospho:

 

 

2804.70.00.10

– – Phospho vàng

5

 

2804.70.00.90

– – Loại khác

0

 

2804.80.00

– Arsen

0

 

2804.90.00

– Selen

0

 

 

 

 

56

28.17

Kẽm oxit; kẽm peroxit.

 

 

2817.00.10

– Kẽm oxit:

 

 

2817.00.10.10

– – Kẽm oxít dạng bột

5

 

2817.00.10.90

– – Loại khác

0

 

2817.00.20

– Kẽm peroxit

0

 

 

 

 

57

28.18

Corundum tự tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt chất hóa học tập; ôxit nhôm; hydroxit nhôm.

 

 

2818.10.00

– Corundum tự tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt chất hóa học tập

0

 

2818.20.00

– Oxit nhôm (Alumin), trừ corundum tự tạo

2

 

2818.30.00

– Nhôm hydroxit

0

 

 

 

 

58

28.23

Titan oxit.

 

 

2823.00.00.10

– Xỉ titan có dung lượng TiO2  85%, FeO ≤ 10%

10

 

2823.00.00.20

– Xỉ titan có dung lượng 70% ≤ TiO2 < 85%, FeO ≤ 10%

10

 

2823.00.00.30

– Rutile có dung lượng TiO2 >87%

10

 

2823.00.00.40

– Inmenit trả nguyên có dung lượng TiO2  56%, FeO ≤11%

10

 

2823.00.00.90

– Loại khác

0

 

 

 

 

59

38.24

Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc

hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm chất hóa học tập của

ngành công nghiệp chất chất hóa học tập hoặc các ngành công

 

 

 

nghiệp có liên quan lại (bao gồm các sản phẩm và chế phẩm chứa láo hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở điểm khác.

 

 

3824.10.00

– Các chất gắn đã điều chế dùng cho khuôn đúc hoặc lõi đúc

0

 

3824.30.00

– Cacbua kim khí ko kết tụ trộn với nhau hoặc trộn với các chất gắn kim khí

0

 

3824.40.00

– Phụ gia đã điều chế dùng cho xi măng, vữa hoặc bê tông

0

 

3824.50.00

– Vữa và bê tông ko chịu lửa

0

 

3824.60.00

– Sorbitol trừ loại thuộc phân group 2905.44

0

 

 

– Hỗn hợp chứa các dẫn xuất halogen hoá của metan, etan hoặc propan:

 

 

3824.71

– – Chứa chlorofluorocarbons (CFCs), chứa hoặc ko chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs):

 

 

3824.71.10

– – – Dầu dùng cho máy biến thế và bộ phận ngắt mạch, có dung lượng nhỏ rộng 70% tính theo trọng lượng là dầu có cỗi mối cung cấp từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum

0

 

3824.71.90

– – – Loại khác

0

 

3824.72.00

– – Chứa bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane hoặc dibromotetrafluoroethanes

0

 

3824.73.00

– – Chứa hydrobromofluorocarbons (HBFCs)

0

 

3824.74

– – Chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), chứa hoặc ko chứa perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs), tuy nhiên ko chứa chlorofluorocarbons (CFCs):

 

 

3824.74.10

– – – Dầu dùng cho máy biến thế và bộ phận ngắt mạch, có dung lượng nhỏ rộng 70% tính theo trọng lượng là dầu có cỗi mối cung cấp từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum

0

 

3824.74.90

– – – Loại khác

0

 

3824.75.00

– – Chứa carbon tetrachloride

0

 

3824.76.00

– – Chứa 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform)

0

 

3824.77.00

– – Chứa bromomethane (methyl bromide) hoặc bromochloromethane

0

 

3824.78.00

– – Chứa perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs), tuy nhiên ko chứa chlorofluorocarbons (CFCs) hoặc hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)

0

 

3824.79.00

– – Loại khác

0

 

 

– Hỗn hợp và các chế phẩm chứa oxirane (oxit etylen), polybrominated biphenyls (PBBs), polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc tris(2,3-dibromopropyl) phosphate:

 

 

3824.81.00

– – Chứa oxirane (oxit etylen)

0

 

3824.82.00

– – Chứa polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc polybrominated biphenyls (PBBs)

0

 

3824.83.00

– – Chứa (2,3-dibromopropyl) phosphate

0

 

3824.90

– Loại khác:

 

 

3824.90.10

– – Chất tẩy mực, sửa bạn dạng in từ khuôn tô và chất tẩy rửa dạng lỏng khác, đã đóng gói để marketing thương mại nhỏ lẻ

0

 

3824.90.30

– – Bột nhão để sao in với thành phần cơ bạn dạng là gelatin, đã đóng thành trọng lượng lớn hoặc dùng ngay (ví dụ, bồi trên giấy hoặc trên vật liệu dệt)

0

 

3824.90.40

– – Hỗn hợp dung môi vô cơ

0

 

3824.90.50

– – Dầu acetone

0

 

3824.90.60

– – Các chế phẩm hoá chất có chứa bột ngọt (monosodium glutamate)

0

 

3824.90.70

– – Các chế phẩm chất chất hóa học tập khác, dùng trong chế biến thực phẩm

0

 

 

– – Loại khác:

 

 

3824.90.91

– – – Naphthenic axit, muối ko tan trong nước và este của chúng

0

 

3824.90.99

– – – Loại khác:

 

 

3824.90.99.10

– – – – Bột cacbonat canxi có tráng phủ axit stearic, được sản xuất từ loại đá thuộc group 25.15, có độ dài rộng phân tử bên dưới 1 mm

7

 

3824.90.99.90

– – – – Loại khác

0

 

 

 

 

60

40.01

Cao su tự nhiên, vật liệu bằng nhựa cây balata, vật liệu bằng nhựa két, vật liệu bằng nhựa

cây cúc cao su, vật liệu bằng nhựa cây bọn họ sacolasea và các loại vật liệu bằng nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

 

 

4001.10

– Mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa:

 

 

 

– – Chứa trên 0,5% dung lượng amoniac tính theo thể tích:

 

 

4001.10.11

– – – Được cô đặc bởi ly tâm

0

 

4001.10.19

– – – Loại khác

0

 

 

– – Chứa ko thật 0,5% dung lượng amoniac tính theo thể tích:

 

 

4001.10.21

– – – Được cô đặc bởi ly tâm

0

 

4001.10.29

– – – Loại khác

0

 

 

– Cao su tự nhiên ở dạng khác:

 

 

4001.21

– – Tờ cao su xông sương:

 

 

4001.21.10

– – – RSS hạng 1

0

 

4001.21.20

– – – RSS hạng 2

0

 

4001.21.30

– – – RSS hạng 3

0

 

4001.21.40

– – – RSS hạng 4

0

 

4001.21.50

– – – RSS hạng 5

0

 

4001.21.90

– – – Loại khác

0

 

4001.22

– – Cao su tự nhiên đã định chuẩn về chuyên môn (TSNR):

 

 

4001.22.10

– – – TSNR 10

0

 

4001.22.20

– – – TSNR 20

0

 

4001.22.30

– – – TSNR L

0

 

4001.22.40

– – – TSNR CV

0

 

4001.22.50

– – – TSNR GP

0

 

4001.22.90

– – – Loại khác

0

 

4001.29

– – Loại khác:

 

 

4001.29.10

– – – Cao su dạng tờ được làm thô bởi ko gian

0

 

4001.29.20

– – – Crếp từ mủ cao su

0

 

4001.29.30

– – – Crếp làm đế giầy

0

 

4001.29.40

– – – Crếp tái chế, bao gồm vỏ crếp làm từ mẩu cao su vụn

0

 

4001.29.50

– – – Crếp loại khác

0

 

4001.29.60

– – – Cao su chế biến cao cấp

0

 

4001.29.70

– – – Váng cao su

0

 

4001.29.80

– – – Loại tận thu (trên cây, bên dưới đất hoặc loại đã hun sương) và phần thừa lại trên cốc

0

 

 

– – – Loại khác:

 

 

4001.29.91

– – – – Dạng nguyên sinh

0

 

4001.29.99

– – – – Loại khác

0

 

4001.30

– Nhựa cây balata, vật liệu bằng nhựa két, vật liệu bằng nhựa cây cúc cao su, vật liệu bằng nhựa cây bọn họ sacolasea và các loại vật liệu bằng nhựa tự nhiên tương tự:

 

 

 

– – Jelutong:

 

 

4001.30.11

– – – Dạng nguyên sinh

0

 

4001.30.19

– – – Loại khác

0

 

 

– – Loại khác:

 

 

4001.30.91

– – – Dạng nguyên sinh

0

 

4001.30.99

– – – Loại khác

0

 

 

 

 

61

40.02

Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất

từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải; láo hợp của một sản phẩm bất cứ của group

40.01 với một sản phẩm bất cứ của group này, ở

dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải.

 

 

 

– Cao su styren-butadien (SBR); cao su styren-butadien đã được carboxyl hoá (XSBR):

 

 

4002.11.00

– – Dạng latex (dạng mủ cao su)

0

 

4002.19

– – Loại khác:

 

 

4002.19.10

– – – Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

0

 

4002.19.90

– – – Loại khác

0

 

4002.20

– Cao su butadien (BR):

 

 

4002.20.10

– – Dạng nguyên sinh

0

 

4002.20.90

– – Loại khác

0

 

 

– Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR); cao su halo- isobuten-isopren (CIIR hoặc BIIR):

 

 

4002.31

– – Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR):

 

 

4002.31.10

– – – Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

0

 

4002.31.90

– – – Loại khác

0

 

4002.39

– – Loại khác:

 

 

4002.39.10

– – – Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

0

 

4002.39.90

– – – Loại khác

0

 

 

– Cao su clopren (clobutadien) (CR):

 

 

4002.41.00

– – Dạng latex (dạng mủ cao su)

0

 

4002.49

– – Loại khác:

 

 

4002.49.10

– – – Dạng nguyên sinh

0

 

4002.49.90

– – – Loại khác

0

 

 

– Cao su acrylonitril-butadien (NBR):

 

 

4002.51.00

– – Dạng latex (dạng mủ cao su)

0

 

4002.59

– – Loại khác:

 

 

4002.59.10

– – – Dạng nguyên sinh

0

 

4002.59.90

– – – Loại khác

0

 

4002.60

– Cao su isopren (IR):

 

 

4002.60.10

– – Dạng nguyên sinh

0

 

4002.60.90

– – Loại khác

0

 

4002.70

– Cao su diene chưa liên hợp- etylen- propylen (EPDM):

 

 

4002.70.10

– – Dạng nguyên sinh

0

 

4002.70.90

– – Loại khác

0

 

4002.80

– Hỗn hợp của sản phẩm bất cứ thuộc group 40.01 với sản phẩm bất cứ của group này:

 

 

4002.80.10

– – Hỗn hợp mủ cao su tự nhiên với mủ cao su tổng hợp

0

 

4002.80.90

– – Loại khác

0

 

 

– Loại khác:

 

 

4002.91.00

– – Dạng latex (dạng mủ cao su)

0

 

4002.99

– – Loại khác:

 

 

4002.99.20

– – – Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

0

 

4002.99.90

– – – Loại khác

0

 

 

 

 

62

40.05

Cao su láo hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải.

 

 

4005.10

– Hỗn phù hợp với muội carbon hoặc silica:

 

 

4005.10.10

– – Của keo dán tự nhiên

0

 

4005.10.90

– – Loại khác

0

 

4005.20.00

– Dạng hòa tan; dạng phân tán trừ các sản phẩm thuộc phân group 4005.10

0

 

 

– Loại khác:

 

 

4005.91

– – Dạng tấm, tờ và dải:

 

 

4005.91.10

– – – Của keo dán tự nhiên

0

 

4005.91.90

– – – Loại khác

0

 

4005.99

– – Loại khác:

 

 

4005.99.10

– – – Dạng latex (dạng mủ cao su)

0

 

4005.99.90

– – – Loại khác

0

 

 

 

 

63

41.01

Da sống của động vật bọn họ trâu bò (bao gồm trâu) hoặc

động vật bọn họ ngựa (tươi, hoặc muối, thô, dìm vôi, axit hoá hoặc được bảo đảm an toàn cách khác, tuy nhiên chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ.

 

 

4101.20

– Da sống nguyên con, trọng lượng da một con ko thật 8 kilogam Khi làm thô đơn giản, 10 kilogam Khi muối thô, hoặc 16 kilogam ở dạng tươi, dạng muối ướt hoặc bảo đảm an toàn cách khác:

 

 

4101.20.10

– – Đã được chuẩn bị để thuộc

10

 

4101.20.90

– – Loại khác

10

 

4101.50

– Da sống nguyên con, trọng lượng trên 16 kilogam:

 

 

4101.50.10

– – Đã được chuẩn bị để thuộc

10

 

4101.50.90

– – Loại khác

10

 

4101.90

– Loại khác, bao gồm da mông, khuỷu và bụng:

 

 

4101.90.10

– – Đã được chuẩn bị để thuộc

10

 

4101.90.90

– – Loại khác

10

 

 

 

 

64

41.02

Da sống của cừu hoặc cừu non (tươi, hoặc muối, thô, dìm vôi, axit hóa hoặc được bảo đảm an toàn cách khác, tuy nhiên chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), có hoặc ko hề lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã ghi ở Chú giải 1(c) của Chương này.

 

 

4102.10.00

– Loại còn lông

5

 

 

– Loại ko hề lông:

 

 

4102.21.00

– – Đã được axit hoá

5

 

 

– – Loại khác:

 

 

4102.29.10

– – – Đã được chuẩn bị để thuộc

5

 

4102.29.90

– – – Loại khác

5

 

 

 

 

65

41.03

Da sống của loài động vật khác (tươi, hoặc muối, thô, dìm vôi, axit hoá hoặc được bảo đảm an toàn cách khác, tuy nhiên chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc

lạng xẻ, trừ các loại đã loại trừ trong Chú giải 1(b)

hoặc 1(c) của Chương này.

 

 

4103.20

– Của loài bò sát:

 

 

4103.20.10

– – Đã được chuẩn bị để thuộc:

 

 

4103.20.10.10

– – – Của cá sấu

0

 

4103.20.10.90

– – – Loại khác

5

 

4103.20.90

– – Loại khác:

 

 

4103.20.90.10

– – – Của cá sấu

0

 

4103.20.90.90

– – – Loại khác

5

 

4103.30.00

– Của lợn

10

 

4103.90.00

– Loại khác

10

 

 

 

 

66

44.01

Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự; vỏ bào hoặc dăm gỗ; mùn cưa và

phế liệu gỗ, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh

(briquettes), viên hoặc các dạng tương tự.

 

 

4401.10.00

– Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự

5

 

 

– Vỏ bào hoặc dăm gỗ:

 

 

4401.21.00

– – Từ cây lá kim:

 

 

4401.21.00.10

– – – Vỏ bào

0

 

4401.21.00.90

– – – Dăm gỗ

2

 

4401.22.00

– – Từ cây ko thuộc loại lá kim:

 

 

4401.22.00.10

– – – Vỏ bào

0

 

4401.22.00.90

– – – Dăm gỗ

2

 

 

– Mùn cưa và phế liệu gỗ, đã hoặc chưa đóng thành dạng khối, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự:

 

 

4401.31.00

– – Viên gỗ

0

 

4401.39.00

– – Loại khác

0

 

 

 

 

67

44.02

Than củi (bao gồm than đốt từ vỏ quả hoặc phân tử), đã

hoặc chưa đóng thành khối.

 

 

4402.10.00

– Của tre

10

 

4402.90

– Loại khác:

 

 

4402.90.10

– – Than gáo dừa

0

 

4402.90.90

– – Loại khác:

 

 

4402.90.90.10

– – – Than gỗ rừng trồng

5

 

4402.90.90.90

– – – Loại khác

10

 

 

 

 

68

44.03

Gỗ cây dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ

hoặc đẽo vuông thô.

 

 

4403.10

– Đã xử lý dùng bởi sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo đảm an toàn khác:

 

 

4403.10.10

– – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng

10

 

4403.10.90

– – Loại khác

10

 

4403.20

– Loại khác, từ cây lá kim:

 

 

4403.20.10

– – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng

10

 

4403.20.90

– – Loại khác

10

 

 

– Loại khác, được làm bởi gỗ nhiệt độ đới gió mùa đã nêu trong Chú giải phân group 2 của Chương này:

 

 

4403.41

– – Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau:

 

 

4403.41.10

– – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng

10

 

4403.41.90

– – – Loại khác

10

 

4403.49

– – Loại khác:

 

 

4403.49.10

– – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng

10

 

4403.49.90

– – – Loại khác

10

 

 

– Loại khác:

 

 

4403.91

– – Gỗ sồi (

Quercus spp.

):

 

 

4403.91.10

– – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng

10

 

4403.91.90

– – – Loại khác

10

 

4403.92

– – Gỗ dẻ sợi (

Fagus spp

):

 

 

4403.92.10

– – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng

10

 

4403.92.90

– – – Loại khác

10

 

4403.99

– – Loại khác:

 

 

4403.99.10

– – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng

10

 

4403.99.90

– – – Loại khác

10

 

 

 

 

69

44.04

Gỗ đai thùng; cọc chẻ; sào, cột và cọc được làm bởi gỗ, vót nhọn, tuy nhiên ko xẻ dọc; gậy gỗ, đã cắt tuy nhiên chưa tiện, uốn cong hoặc gia công cách khác, phù

hợp cho sản xuất bố toong, cán ô, chuôi, tay cầm dụng cụ hoặc tương tự; nan gỗ (chipwood) và các dạng tương tự.

 

 

4404.10.00

– Từ cây lá kim

5

 

4404.20

– Từ cây ko thuộc loại lá kim:

 

 

4404.20.10

– – Nan gỗ (Chipwood)

5

 

4404.20.90

– – Loại khác

5

 

 

 

 

70

44.06

Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang)

được làm bởi gỗ.

 

 

4406.10.00

– Loại chưa được dìm tẩm

20

 

4406.90.00

– Loại khác

20

 

 

 

 

71

44.07

Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã

hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép nối đầu, có độ

dày trên 6 mm.

 

 

4407.10.00

– Gỗ từ cây lá kim:

 

 

4407.10.00.10

– – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.10.00.90

– – Loại khác

20

 

 

– Các loại gỗ nhiệt độ đới gió mùa được nêu trong Chú giải phân group 2 của Chương này:

 

 

4407.21

– – Gỗ Mahogany (Swietenia spp.):

 

 

4407.21.10

– – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.21.10.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.21.10.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.21.90

– – – Loại khác:

 

 

4407.21.90.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.21.90.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.22

– – Gỗ Virola, Imbuia và Balsa:

 

 

4407.22.10

– – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.22.10.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.22.10.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.22.90

– – – Loại khác:

 

 

4407.22.90.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.22.90.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.25

– – Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau:

 

 

 

– – – Gỗ Meranti đỏ sẫm hoặc gỗ Meranti đỏ nhạt:

 

 

4407.25.11

– – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.25.11.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.25.11.90

– – – – – Loại khác

20

 

4407.25.19

– – – – Loại khác:

 

 

4407.25.19.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.25.19.90

– – – – – Loại khác

20

 

 

– – – Gỗ Meranti Bakau:

 

 

4407.25.21

– – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.25.21.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.25.21.90

– – – – – Loại khác

20

 

4407.25.29

– – – – Loại khác:

 

 

4407.25.29.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.25.29.90

– – – – – Loại khác

20

 

4407.26

– – Gỗ Lauan trắng, gỗ Meranti trắng, gỗ Seraya trắng, gỗ Meranti vàng và gỗ Alan:

 

 

4407.26.10

– – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.26.10.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.26.10.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.26.90

– – – Loại khác:

 

 

4407.26.90.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.26.90.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.27

– – Gỗ Sapelli:

 

 

4407.27.10

– – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.27.10.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.27.10.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.27.90

– – – Loại khác:

 

 

4407.27.90.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.27.90.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.28

– – Gỗ Iroko:

 

 

4407.28.10

– – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.28.10.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.28.10.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.28.90

– – – Loại khác:

 

 

4407.28.90.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.28.90.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.29

– – Loại khác:

 

 

 

– – – Gỗ Jelutong (Dyera spp.):

 

 

4407.29.11

– – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.11.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.11.90

– – – – – Loại khác

20

 

4407.29.19

– – – – Loại khác:

 

 

4407.29.19.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.19.90

– – – – – Loại khác

20

 

 

– – – Gỗ Kapur (Dryobalanops spp.):

 

 

4407.29.21

– – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.21.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.21.90

– – – – – Loại khác

20

 

4407.29.29

– – – – Loại khác:

 

 

4407.29.29.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.29.90

– – – – – Loại khác

20

 

 

– – – Gỗ Kempas (Koompassia spp.):

 

 

4407.29.31

– – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.31.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.31.90

– – – – – Loại khác

20

 

4407.29.39

– – – – Loại khác:

 

 

4407.29.39.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.39.90

– – – – – Loại khác

20

 

 

– – – Gỗ Keruing (Dipterocarpus spp.):

 

 

4407.29.41

– – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.41.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.41.90

– – – – – Loại khác

20

 

4407.29.49

– – – – Loại khác:

 

 

4407.29.49.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.49.90

– – – – – Loại khác

20

 

 

– – – Gỗ Ramin (Gonystylus spp.):

 

 

4407.29.51

– – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.51.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.51.90

– – – – – Loại khác

20

 

4407.29.59

– – – – Loại khác:

 

 

4407.29.59.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.59.90

– – – – – Loại khác

20

 

 

– – – Gỗ Tếch (Tectong spp.):

 

 

4407.29.61

– – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.61.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.61.90

– – – – – Loại khác

20

 

4407.29.69

– – – – Loại khác:

 

 

4407.29.69.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.69.90

– – – – – Loại khác

20

 

 

– – – Gỗ Balau (Shorea spp.):

 

 

4407.29.71

– – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.71.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.71.90

– – – – – Loại khác

20

 

4407.29.79

– – – – Loại khác:

 

 

4407.29.79.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.79.90

– – – – – Loại khác

20

 

 

– – – Gỗ Mengkulang (Heritiera spp.):

 

 

4407.29.81

– – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.81.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.81.90

– – – – – Loại khác

20

 

4407.29.89

– – – – Loại khác:

 

 

4407.29.89.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.89.90

– – – – – Loại khác

20

 

 

– – – Loại khác:

 

 

4407.29.91

– – – – Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ Merbau (Intsia spp.), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.91.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.91.90

– – – – – Loại khác

20

 

4407.29.92

– – – – Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ Merbau (Intsia spp.), loại khác:

 

 

4407.29.92.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.92.90

– – – – – Loại khác

20

 

4407.29.93

– – – – Loại khác, đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.93.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.93.90

– – – – – Loại khác

20

 

4407.29.99

– – – – Loại khác:

 

 

4407.29.99.10

– – – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.99.90

– – – – – Loại khác

20

 

 

– Loại khác:

 

 

4407.91

– – Gỗ sồi (Quercus spp.):

 

 

4407.91.10

– – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.91.10.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.91.10.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.91.90

– – – Loại khác:

 

 

4407.91.90.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.91.90.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.92

– – Gỗ dẻ sợi (Fagus spp.):

 

 

4407.92.10

– – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.92.10.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.92.10.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.92.90

– – – Loại khác:

 

 

4407.92.90.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.92.90.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.93

– – Gỗ thích (Acer spp.):

 

 

4407.93.10

– – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.93.10.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.93.10.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.93.90

– – – Loại khác:

 

 

4407.93.90.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.93.90.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.94

– – Gỗ anh đào (Prunus spp.):

 

 

4407.94.10

– – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.94.10.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.94.10.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.94.90

– – – Loại khác:

 

 

4407.94.90.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.94.90.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.95

– – Gỗ tần bì (Fraxinus spp.):

 

 

4407.95.10

– – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.95.10.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.95.10.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.95.90

– – – Loại khác:

 

 

4407.95.90.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.95.90.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.99

– – Loại khác:

 

 

4407.99.10

– – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.99.10.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.99.10.90

– – – – Loại khác

20

 

4407.99.90

– – – Loại khác:

 

 

4407.99.90.10

– – – – Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.99.90.90

– – – – Loại khác

20

 

 

 

 

72

44.08

Tấm gỗ để làm lớp mặt (bao gồm những tấm thu được bởi phương pháp lạng gỗ ghép), để làm gỗ dán hoặc để làm

gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc chưa bào, chà nhám, ghép hoặc nối đầu, có độ dày ko thật 6 mm.

 

 

4408.10

– Từ cây lá kim:

 

 

4408.10.10

– – Thanh mỏng được làm bởi gỗ tuyết tùng loại sử dụng để sản xuất bút chì; gỗ thông radiata loại sử dụng để sản xuất ván ghép (blockboard)

10

 

4408.10.30

– – Ván lạng làm lớp mặt

10

 

4408.10.90

– – Loại khác

10

 

 

– Các loại gỗ nhiệt độ đới gió mùa được ghi trong Chú giải phân group 2 của Chương này:

 

 

4408.31.00

– – Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau

10

 

4408.39

– – Loại khác:

 

 

4408.39.10

– – – Thanh mỏng gỗ Jelutong loại sử dụng để sản xuất bút chì

10

 

4408.39.90

– – – Loại khác

10

 

4408.90.00

– Loại khác

10

 

 

 

 

73

44.09

Gỗ (bao gồm gỗ thanh và viền dải gỗ trang trí (friezes)

để làm sàn, chưa lắp ghép) được tạo dáng liên tục

(làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, ghép chữ V, tạo gân, gờ dạng chuỗi phân tử, tạo khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công tương tự) dọc theo các cạnh, đầu hoặc địa điểm phía trên, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc nối

đầu.

 

 

4409.10.00

– Từ cây lá kim

5

 

 

– Từ cây ko thuộc loại lá kim:

 

 

4409.21.00

– – Từ tre

5

 

4409.29.00

– – Loại khác

5

 

 

 

 

74

71.02

Kim cương, đã hoặc chưa được gia công, tuy nhiên chưa được gắn hoặc nạm dát.

 

 

7102.10.00

– Kim cương chưa được phân loại:

 

 

7102.10.00.10

– – Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hoặc mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua

15

 

7102.10.00.90

– – Loại khác

5

 

 

– Kim cương công nghiệp:

 

 

7102.21.00

– – Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hoặc mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua

15

 

7102.29.00

– – Loại khác

5

 

 

– Kim cương phi công nghiệp:

 

 

7102.31.00

– – Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hoặc mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua

15

 

7102.39.00

– – Loại khác

5

 

 

 

 

75

71.03

Đá quý (trừ vàng) và đá buôn bán quý, đã hoặc chưa

được gia công hoặc phân loại tuy nhiên chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ vàng) và đá buôn bán quý chưa được phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển.

 

 

7103.10

– Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô:

 

 

7103.10.10

– – Rubi

15

 

7103.10.20

– – Ngọc bích (nephrite và jadeite)

15

 

7103.10.90

– – Loại khác

15

 

 

– Đã gia công cách khác:

 

 

7103.91

– – Rubi, saphia và ngọc lục bảo:

 

 

7103.91.10

– – – Rubi

5

 

7103.91.90

– – – Loại khác

5

 

7103.99.00

– – Loại khác

5

 

 

 

 

76

71.04

Đá quý hoặc đá buôn bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công hoặc phân loại tuy nhiên chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý hoặc đá

buôn bán quý tổng hợp hoặc tái tạo chưa phân loại, đã

được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển.

 

 

7104.10

– Thạch anh áp điện:

 

 

7104.10.10

– – Chưa gia công

10

 

7104.10.20

– – Đã gia công

5

 

7104.20.00

– Loại khác, chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô

10

 

7104.90.00

– Loại khác

5

 

 

 

 

77

71.05

Bụi và bột của đá quý hoặc đá buôn bán quý tự nhiên hoặc tổng hợp.

 

 

7105.10.00

– Của vàng

3

 

7105.90.00

– Loại khác

3

 

 

 

 

78

71.06

Bạc Bẽo (bao gồm bạc được mạ vàng hoặc bạch kim), chưa gia công hoặc ở dạng buôn bán thành phẩm, hoặc dạng bột.

 

 

7106.10.00

– Dạng bột

5

 

 

– Dạng khác:

 

 

7106.91.00

– – Chưa gia công

5

 

7106.92.00

– – Dạng buôn bán thành phẩm

5

 

 

 

 

79

71.08

Vàng (bao gồm vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc

ở dạng buôn bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột.

 

 

 

– Không phải dạng tiền tệ:

 

 

7108.11.00

– – Dạng bột

2

 

7108.12.00

– – Dạng chưa gia công khác

2

 

7108.13.00

– – Dạng buôn bán thành phẩm khác

2

 

7108.20.00

– Dạng tiền tệ

2

 

 

 

 

80

71.13

Đồ trang sức và các bộ phận rời của đồ trang sức,

bởi kim khí quý hoặc kim khí được dát phủ kim khí quý.

 

 

 

– Bằng kim khí quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim khí quý:

 

 

7113.11

– – Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim khí quý khác:

 

 

7113.11.10

– – – Bộ phận

0

 

7113.11.90

– – – Loại khác

0

 

7113.19

– – Bằng kim khí quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim khí quý:

 

 

7113.19.10

– – – Bộ phận:

 

 

7113.19.10.10

– – – – Bằng vàng, có dung lượng vàng từ 95% trở lên

2

 

7113.19.10.90

– – – – Loại khác

0

 

7113.19.90

– – – Loại khác:

 

 

7113.19.90.10

– – – – Bằng vàng, có dung lượng vàng từ 95% trở lên

2

 

7113.19.90.90

– – – – Loại khác

0

 

7113.20

– Bằng kim khí cơ bạn dạng dát phủ kim khí quý:

 

 

7113.20.10

– – Bộ phận

0

 

7113.20.90

– – Loại khác

0

 

 

 

 

81

71.14

Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận rời của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bởi kim khí quý hoặc kim khí dát phủ kim khí quý.

 

 

 

– Bằng kim khí quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim khí quý:

 

 

7114.11.00

– – Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim khí quý khác

0

 

7114.19.00

– – Bằng kim khí quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim khí quý:

 

 

7114.19.00.10

– – – Bằng vàng, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim khí quý, có dung lượng vàng từ 95% trở lên

2

 

7114.19.00.90

– – – Loại khác

0

 

7114.20.00

– Bằng kim khí cơ bạn dạng dát phủ kim khí quý

0

 

 

 

 

82

71.15

Các sản phẩm khác bởi kim khí quý hoặc kim khí dát phủ kim khí quý.

 

 

7115.10.00

– Vật xúc tác ở dạng tấm đan hoặc lưới, bởi bạch kim

0

 

7115.90

– Loại khác:

 

 

7115.90.10

– – Bằng vàng hoặc bạc:

 

 

7115.90.10.10

– – – Bằng vàng, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim khí quý, có dung lượng vàng từ 95% trở lên

2

 

7115.90.10.90

– – – Loại khác

0

 

7115.90.20

– – Bằng kim khí mạ vàng hoặc mạ bạc

0

 

7115.90.90

– – Loại khác

0

 

 

 

 

83

72.04

Phế liệu và mảnh vụn sắt; thỏi đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép.

 

 

7204.10.00

– Phế liệu và mảnh vụn của gang đúc

17

 

 

– Phế liệu và mảnh vụn của thép kim khí tổng hợp:

 

 

7204.21.00

– – Bằng thép ko gỉ

15

 

7204.29.00

– – Loại khác

17

 

7204.30.00

– Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc

17

 

 

– Phế liệu và mảnh vụn khác:

 

 

7204.41.00

– – Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, mạt cưa, mạt giũa, phoi cắt và bavia, đã hoặc chưa được ép thành khối hoặc đóng thành khiếu nại, bánh, bó

0

 

7204.49.00

– – Loại khác

17

 

7204.50.00

– Thỏi đúc phế liệu nấu lại

17

 

 

 

 

84

74.01

Sten đồng; đồng xi măng hoá (đồng kết tủa).

 

 

7401.00.00.10

– Sten đồng

15

 

7401.00.00.90

– Loại khác

20

 

 

 

 

85

74.03

Đồng tinh luyện và kim khí tổng hợp đồng, chưa gia công.

 

 

 

– Đồng tinh luyện:

 

 

7403.11.00

– – Cực âm và các phần của cực âm:

 

 

7403.11.00.10

– – – Đồng tinh luyện đúng chất

10

 

7403.11.00.90

– – – Loại khác

20

 

7403.12.00

– – Thanh để kéo dây

20

 

7403.13.00

– – Que

20

 

7403.19.00

– – Loại khác

20

 

 

– Hợp kim đồng:

 

 

7403.21.00

– – Hợp kim trên cơ sơ đồng-kẽm (đồng thau)

20

 

7403.22.00

– – Hợp kim trên cơ sở đồng-thiếc (đồng thanh)

20

 

7403.29.00

– – Hợp kim đồng khác (trừ các loại kim khí tổng hợp đồng chủ thuộc group 74.05)

20

 

 

 

 

86

74.04

Phế liệu và mảnh vụn của đồng.

 

 

7404.00.00.10

– Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của đồng, đã hoặc chưa được ép thành khối hoặc đóng thành khiếu nại, bánh, bó

22

 

7404.00.00.90

– Loại khác

22

 

 

 

 

87

7405.00.00

Hợp kim đồng chủ.

15

 

 

 

 

88

74.06

Bột và vảy đồng.

 

 

7406.10.00

– Bột ko hề cấu trúc lớp

15

 

7406.20.00

– Bột có cấu trúc lớp; vảy đồng

15

 

 

 

 

89

74.07

Đồng ở dạng thanh, que và dạng hình.

 

 

7407.10

– Bằng đồng tinh luyện:

 

 

7407.10.30

– – Dạng hình

10

 

7407.10.40

– – Dạng thanh và que

10

 

 

– Bằng kim khí tổng hợp đồng:

 

 

7407.21.00

– – Bằng kim khí tổng hợp đồng-kẽm (đồng thau)

10

 

7407.29.00

– – Loại khác

10

 

 

 

 

90

75.01

Sten niken, oxit niken thiêu kết và các sản phẩm trung gian khác của quá trình luyện niken.

 

 

7501.10.00

– Sten niken

5

 

7501.20.00

– Oxit niken thiêu kết và các sản phẩm trung gian khác của quá trình luyện niken

0

 

 

 

 

91

75.02

Niken chưa gia công.

 

 

7502.10.00

– Niken, ko kim khí tổng hợp

5

 

7502.20.00

– Hợp kim niken

5

 

 

 

 

92

75.03

Phế liệu và mảnh vụn niken.

 

 

7503.00.00.10

– Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của niken, đã hoặc chưa được ép thành khối hoặc đóng thành khiếu nại, bánh, bó

0

 

7503.00.00.90

– Loại khác

22

 

 

 

 

93

7504.00.00

Bột và vảy niken.

5

 

 

 

 

94

75.05

Niken ở dạng thanh, que, hình và dây.

 

 

 

– Thanh, que và hình:

 

 

7505.11.00

– – Bằng niken, ko kim khí tổng hợp

5

 

7505.12.00

– – Bằng kim khí tổng hợp niken

5

 

 

– Dây:

 

 

7505.21.00

– – Bằng niken, ko kim khí tổng hợp

0

 

7505.22.00

– – Bằng kim khí tổng hợp niken

0

 

 

 

 

95

76.01

Nhôm chưa gia công.

 

 

7601.10.00

– Nhôm, ko kim khí tổng hợp:

 

 

7601.10.00.10

– – Dạng thỏi

15

 

7601.10.00.90

– – Loại khác

0

 

7601.20.00

– Hợp kim nhôm :

 

 

7601.20.00.10

– – Dạng thỏi

15

 

7601.20.00.90

– – Loại khác

0

 

 

 

 

96

76.02

Phế liệu và mảnh vụn nhôm.

 

 

7602.00.00.10

– Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của nhôm, đã hoặc chưa được ép thành khối hoặc đóng thành khiếu nại, bánh, bó

0

 

7602.00.00.20

– Loại khác

22

 

 

 

 

97

76.03

Bột và vảy nhôm.

 

 

7603.10.00

– Bột ko hề cấu trúc vảy

10

 

7603.20.00

– Bột có cấu trúc vảy; vảy nhôm

10

 

 

 

 

98

76.06

Nhôm ở dạng tấm, lá và dải, chiều dày trên 0,2 mm.

 

 

 

– Hình chữ nhật (bao gồm hình vuông vắn):

 

 

7606.11

– – Bằng nhôm, ko kim khí tổng hợp:

 

 

7606.11.10

– – – Được dát phẳng hoặc tạo hình bởi phương pháp cán hoặc ép, tuy nhiên chưa xử lý địa điểm phía trên

0

 

7606.11.90

– – – Loại khác

0

 

7606.12

– – Bằng kim khí tổng hợp nhôm:

 

 

7606.12.10

– – – Để làm lon bao gồm để làm phần nắp và làm phần móc mở nắp lon, dạng cuộn:

 

 

7606.12.10.10

– – – – Dải nhôm cuộn

20

 

7606.12.10.90

– – – – Loại khác

0

 

7606.12.20

– – – Đế bạn dạng nhôm, chưa nhạy cảm, dùng trong công nghệ in

0

 

 

– – – Dạng lá:

 

 

7606.12.31

– – – – Bằng kim khí tổng hợp nhôm 5082 hoặc 5182, chiều rộng trên 1m, dạng cuộn

0

 

7606.12.39

– – – – Loại khác

0

 

7606.12.90

– – – Loại khác

0

 

 

– Loại khác:

 

 

7606.91.00

– – Bằng nhôm, ko kim khí tổng hợp

0

 

7606.92.00

– – Bằng kim khí tổng hợp nhôm

0

 

 

 

 

99

78.01

Chì chưa gia công.

 

 

7801.10.00

– Chì tinh luyện:

 

 

7801.10.00.10

– – Dạng thỏi

15

 

7801.10.00.90

– – Loại khác

0

 

 

– Loại khác:

 

 

7801.91.00

– – Có dung lượng antimon tính theo trọng lượng theo Bảng các tác nhân khác trong chú giải phân group chương này:

 

 

7801.91.00.10

– – – Dạng thỏi

15

 

7801.91.00.90

– – – Loại khác

0

 

7801.99.00

– – Loại khác:

 

 

7801.99.00.10

– – – Dạng thỏi

15

 

7801.99.00.90

– – – Loại khác

0

 

 

 

 

100

78.02

Phế liệu và mảnh vụn chì.

 

 

7802.00.00.10

– Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của chì, đã hoặc chưa được ép thành khối hoặc đóng thành khiếu nại, bánh, bó.

0

 

7802.00.00.90

– Loại khác

22

 

 

 

 

101

78.04

Chì ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng; bột và vảy chì.

 

 

 

– Chì ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng:

 

 

7804.11.00

– – Lá, dải và lá mỏng có chiều dày (trừ phần bồi) ko thật 0,2 mm

0

 

7804.19.00

– – Loại khác

0

 

7804.20.00

– Bột và vảy chì

5

 

 

 

 

102

78.06

Các sản phẩm khác bởi chì.

 

 

7806.00.20

– Thanh, que, dạng hình và dây:

 

 

7806.00.20.10

– – Thanh, que, dạng hình

5

 

7806.00.20.90

– – Loại khác

0

 

7806.00.30

– Các loại ống, ống dẫn và phụ khiếu nại của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, khuỷu, măng sông)

0

 

7806.00.90

– Loại khác

0

 

 

 

 

103

79.01

Kẽm chưa gia công.

 

 

 

– Kẽm, ko kim khí tổng hợp:

 

 

7901.11.00

– – Có dung lượng kẽm từ 99,99% trở lên tính theo trọng lượng:

 

 

7901.11.00.10

– – – Dạng thỏi

10

 

7901.11.00.90

– – – Loại khác

0

 

7901.12.00

– – Có dung lượng kẽm bên dưới 99,99% tính theo trọng lượng:

 

 

7901.12.00.10

– – – Dạng thỏi

10

 

7901.12.00.90

– – – Loại khác

0

 

7901.20.00

– Hợp kim kẽm:

 

 

7901.20.00.10

– – Dạng thỏi

10

 

7901.20.00.90

– – Loại khác

0

 

 

 

 

104

79.02

Phế liệu và mảnh vụn kẽm.

 

 

7902.00.00.10

– Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của kẽm, đã hoặc chưa được đóng, ép thành khối hoặc thành khiếu nại, bánh, bó.

0

 

7902.00.00.90

– Loại khác

22

 

 

 

 

105

79.03

Bột, bụi và vảy kẽm.

 

 

7903.10.00

– Bụi kẽm

5

 

7903.90.00

– Loại khác

5

 

 

 

 

106

79.04

Kẽm ở dạng thanh, que, hình và dây.

 

 

7904.00.00.10

– Dạng thanh, que và hình

5

 

7904.00.00.90

– Loại khác

0

 

 

 

 

107

80.01

Thiếc chưa gia công.

 

 

8001.10.00

– Thiếc, ko kim khí tổng hợp:

 

 

8001.10.00.10

– – Dạng thỏi

10

 

8001.10.00.90

– – Loại khác

0

 

8001.20.00

– Hợp kim thiếc:

 

 

8001.20.00.10

– – Dạng thỏi

10

 

8001.20.00.90

– – Loại khác

0

 

 

 

 

108

80.02

Phế liệu và mảnh vụn thiếc.

 

 

8002.00.00.10

– Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của thiếc, đã hoặc chưa được ép thành khối hoặc đóng thành khiếu nại, bánh, bó

0

 

8002.00.00.90

– Loại khác

22

 

 

 

 

109

80.03

Thiếc ở dạng thanh, que, dạng hình và dây.

 

 

8003.00.10

– Thanh hàn

5

 

8003.00.90

– Loại khác:

 

 

8003.00.90.10

– – Thiếc ở dạng thanh, que, dạng hình

5

 

8003.00.90.90

– – Loại khác

0

 

 

 

 

110

80.07

Các sản phẩm khác bởi thiếc.

 

 

8007.00.20

– Dạng tấm, lá và dải, có chiều dày trên 0,2 mm

0

 

8007.00.30

– Lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự), có chiều dày (trừ phần bồi) ko thật 0,2 mm; dạng bột và vảy:

 

 

8007.00.30.10

– – Dạng bột và vảy

5

 

8007.00.30.90

– – Loại khác

0

 

8007.00.40

– Các loại ống, ống dẫn và phụ khiếu nại để ghép nối của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, khuỷu, măng sông)

0

 

 

– Loại khác:

 

 

8007.00.91

– – Hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn thuốc lá

0

 

8007.00.92

– – Các sản phẩm gia dụng khác

0

 

8007.00.99

– – Loại khác

0

 

 

 

 

111

81.01

Vonfram và các sản phẩm làm từ vonfram, bao gồm phế

liệu và mảnh vụn.

 

 

8101.10.00

– Bột

5

 

 

– Loại khác:

 

 

8101.94.00

– – Vonfram chưa gia công, bao gồm thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết

5

 

8101.96.00

– – Dây

5

 

8101.97.00

– – Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8101.99

– – Loại khác:

 

 

8101.99.10

– – – Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá trình thiêu kết; dạng hình, lá, dải và lá mỏng

5

 

8101.99.90

– – – Loại khác

5

 

 

 

 

112

81.02

Molypđen và các sản phẩm làm từ molypđen, bao gồm

phế liệu và mảnh vụn.

 

 

8102.10.00

– Bột

5

 

 

– Loại khác:

 

 

8102.94.00

– – Molypđen chưa gia công, bao gồm thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết

5

 

8102.95.00

– – Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá trình thiêu kết, dạng hình, tấm, lá, dải và lá mỏng

5

 

8102.96.00

– – Dây

5

 

8102.97.00

– – Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8102.99.00

– – Loại khác

5

 

 

 

 

113

81.03

Tantan và các sản phẩm làm từ tantan, bao gồm phế

liệu và mảnh vụn.

 

 

8103.20.00

– Tantan chưa gia công, bao gồm thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết; bột

5

 

8103.30.00

– Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8103.90.00

– Loại khác

5

 

 

 

 

114

81.04

Magie và các sản phẩm của magie, bao gồm phế liệu và mảnh vụn.

 

 

 

– Magie chưa gia công:

 

 

8104.11.00

– – Có chứa dung lượng magie ít nhất 99,8% tính theo trọng lượng

15

 

8104.19.00

– – Loại khác

15

 

8104.20.00

– Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8104.30.00

– Mạt giũa, phoi tiện và phân tử, đã được phân loại theo độ dài rộng; bột

15

 

8104.90.00

– Loại khác

15

 

 

 

 

115

81.05

Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ

luyện coban; coban và các sản phẩm bởi coban, kể

cả phế liệu và mảnh vụn.

 

 

8105.20

– Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban; coban chưa gia công; bột:

 

 

8105.20.10

– – Coban chưa gia công

5

 

8105.20.90

– – Loại khác:

 

 

8105.20.90.10

– – – Bán thành phẩm

5

 

8105.20.90.90

– – – Loại khác

5

 

8105.30.00

– Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8105.90.00

– Loại khác

5

 

 

 

 

116

81.06

Bismut và các sản phẩm làm từ bismut, bao gồm phế

liệu và mảnh vụn.

 

 

 

– Bismut chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột:

 

 

8106.00.10.10

– – Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8106.00.10.90

– – Loại khác

5

 

8106.00.90

– Loại khác:

 

 

8106.00.90.10

– – Bán thành phẩm

5

 

8106.00.90.90

– – Loại khác

5

 

 

 

 

117

81.07

Cađimi và các sản phẩm làm từ cađimi, bao gồm phế

liệu và mảnh vụn.

 

 

8107.20.00

– Cađimi chưa gia công; bột

5

 

8107.30.00

– Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8107.90.00

– Loại khác:

 

 

8107.90.00.10

– – Bán thành phẩm

5

 

8107.90.00.90

– – Loại khác

5

 

 

 

 

118

81.08

Titan và các sản phẩm làm từ titan, bao gồm phế liệu và mảnh vụn.

 

 

8108.20.00

– Titan chưa gia công; bột

5

 

8108.30.00

– Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8108.90.00

– Loại khác:

 

 

8108.90.00.10

– – Bán thành phẩm

5

 

8108.90.00.90

– – Loại khác

5

 

 

 

 

119

81.09

Zircon và các sản phẩm làm từ zircon, bao gồm phế liệu

và mảnh vụn.

 

 

8109.20.00

– Zircon chưa gia công; bột

5

 

8109.30.00

– Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8109.90.00

– Loại khác:

 

 

8109.90.00.10

– – Bán thành phẩm

5

 

8109.90.00.90

– – Loại khác

5

 

 

 

 

120

81.10

Antimon và các sản phẩm làm từ antimon, bao gồm phế

liệu và mảnh vụn.

 

 

8110.10.00

– Antimon chưa gia công; bột

5

 

8110.20.00

– Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8110.90.00

– Loại khác:

 

 

8110.90.00.10

– – Bán thành phẩm

5

 

8110.90.00.90

– – Loại khác

5

 

 

 

 

121

81.11

Mangan và các sản phẩm làm từ mangan, bao gồm phế

liệu và mảnh vụn.

 

 

8111.00.00.10

– Phế liệu và mảnh vụn

22

 

 

– Loại khác:

 

 

8111.00.00.20

– – Bán thành phẩm

5

 

8111.00.00.90

– – Loại khác

5

 

 

 

 

122

81.12

Beryli, crôm, germani, vanadi, gali, hafini, indi, niobi (columbi), reni và tali, và các sản phẩm từ các kim khí này, bao gồm phế liệu và mảnh vụn.

 

 

 

– Beryli:

 

 

8112.12.00

– – Chưa gia công; bột

5

 

8112.13.00

– – Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8112.19.00

– – Loại khác:

 

 

8112.19.00.10

– – – Bán thành phẩm

5

 

8112.19.00.90

– – – Loại khác

5

 

 

– Crôm:

 

 

8112.21.00

– – Chưa gia công; bột

5

 

8112.22.00

– – Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8112.29.00

– – Loại khác:

 

 

8112.29.00.10

– – – Bán thành phẩm

5

 

8112.29.00.90

– – – Loại khác

5

 

 

– Tali:

 

 

8112.51.00

– – Chưa gia công; bột

5

 

8112.52.00

– – Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8112.59.00

– – Loại khác:

 

 

8112.59.00.10

– – – Bán thành phẩm

5

 

8112.59.00.90

– – – Loại khác

5

 

 

– Loại khác:

 

 

8112.92.00

– – Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột:

 

 

8112.92.00.10

– – – Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8112.92.00.90

– – – Loại khác

5

 

8112.99.00

– – Loại khác:

 

 

8112.99.00.10

– – – Bán thành phẩm

5

 

8112.99.00.90

– – – Loại khác

5

 

 

 

 

123

81.13

Gốm kim khí và các sản phẩm làm từ gốm kim khí,

bao gồm phế liệu và mảnh vụn.

 

 

8113.00.00.10

– Phế liệu và mảnh vụn

22

 

 

– Loại khác:

 

 

8113.00.00.20

– – Bán thành phẩm

5

 

8113.00.00.90

– – Loại khác

5

 

 

Xem thêm:

Tác_Giả_2 !

——————————————————————————–

Scr Biểu thuế xuất khẩu năm 2017 theo Thông tư 182 2021-09-05 19:58:00

#Biểu #thuế #xuất #khẩu #năm #theo #Thông #tư