Cả nhà cho mình hỏi chút,về vấn đề thay đổi vốn điều lệ và hình thức sở hữu vốn trong công ty. Công ty A là công ty TNHH 2 thành viên, hiện tại có 3 thành viên là B;C;D. Sau quá trình hoạt động thì B muốn rút toàn bộ vốn góp của mình. C muốn chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình cho một thành viên khác là E. K là thành viên mới. Công ty muốn chuyển đổi hình thức sở hữu vốn từ công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần. Cả nhà cho em hỏi sự chuyển nhượng như thế có ảnh hưởng gì tới thuế thu nhập cá nhân không ạ???