Các bác chuyển đổi HDDT theo TT78 xong chưa e đã chuyển đổi xong rồi
Mẫu 01 làm trực tiếp trên phần mềm HDĐT
Mẫu 03 và BC26 làm trên HTKK và nộp tời khai là xong thôi ạ

263138771 1685867568288212 42834861695890256 n.jpg? nc cat=108&ccb=1 5& nc sid=b9115d& nc ohc=x4dATIxs8XoAX8VZjyF& nc ht=scontent.fsgn5 5
258861877 1685867651621537 4944353607297268535 n.jpg? nc cat=108&ccb=1 5& nc sid=b9115d& nc ohc= wfWdRv4sQIAX801SIA& nc ht=scontent.fsgn5 5
260374528 1685867591621543 8766488379222649830 n.jpg? nc cat=106&ccb=1 5& nc sid=b9115d& nc ohc=RwnVYWuadOcAX Ul 2s& nc ht=scontent.fsgn5 6
262990650 1685867624954873 3298591070774766305 n.jpg? nc cat=110&ccb=1 5& nc sid=b9115d& nc ohc=S7 IQqDGmggAX8xnzgv& nc ht=scontent.fsgn5 10