Các chị e làm báo cáo cuối năm, đừng quên vụ tính chi phí BHTNLĐ bình thường, sau đó không nộp cho BHXH mà chi trả ngược lại cho người lao động nhé.
Cả nhà nhớ rõ nghị quyết nhé, Lấy từ quỹ BHTNLĐ để doanh nghiệp phục vụ cho người lao động phòng chống dịch. có nghĩa là chi phí đó vẫn được ghi nhận bình thường nhưng thay vì phải nộp cho BH thì dn dùng quỹ đó chi chống dịch, nếu chi chống dịch mà ko có hóa đơn hợp lý thì các bạn chả phải hỗ trợ bằng tiền cho người lao động để họ tự mua đồ phòng dịch còn gì

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1RAn OY9MLHL ZSjdewcBHqsUqbG iKP7YPdv VtLFuTjPb6JeVsW1ptvkRgGXI8lL3mIfyuCjIzzN5JF YVzwnU8ZKYcYb0PKaeIHGfC0HZDZMTjHQ