Các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mới nhất 2022

Quy định các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như: Mức phạt ko xuất hóa đơn, lập hóa đơn sai thời tự khắc, chậm nộp ít tình hình dùng hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, mức phạt sủ dụng hóa đơn phạm pháp, mức phạt mất hóa đơn …

1. Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

căn cứ theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 05/12/2020

quy định cụ thể như sau:

a. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

– Việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được thực hiện nay theo quy định của pháp luật về cai quản lý thuế và luật pháp về xử lý vi phạm hành chính.

– Tổ chức, cá nhân chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn những Khi có hành động vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo quy định tại Nghị định này.

– Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa thực hành nhiều hành động vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành động vi phạm, trừ các ngôi trường hợp sau:

+) Trường hợp

cùng một thời điểm

người nộp thuế chậm nộp nhiều thông báo, vắng

cùng loại

về hóa đơn thì người nộp thuế bị xử phạt về

một hành động

chậm nộp thông tin, ít về hóa đơn có khuông phạt tiền

cao nhất

trong số các hành động đã thực hiện nay quy định tại Nghị định này và

áp dụng tình tiết tăng nặng

vi phạm nhiều lần;

+) Hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn ko khớp lí, dùng ko khớp lí hóa đơn thuộc ngôi trường hợp bị xử phạt theo Điều 16, Điều 17 Nghị định này thì ko biến thành xử phạt theo Điều 28 Nghị định này.

b. Hình thức xử phạt chính:

Phạt Cảnh cáo

Phạt cảnh cáo ứng dụng đối với hành động vi phạm thủ tục thuế, hóa đơn ko hiểm nguy, có tình tiết giảm nhẹ nhàng và thuộc ngôi trường hợp ứng dụng mẫu mã xử phạt cảnh cáo theo quy định tại Nghị định này.

Phạt tiền

Phạt tiền tối đa ko thật 100.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện nay hành động vi phạm hành chính về hóa đơn. Phạt tiền tối đa ko thật 50.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện nay hành động vi phạm hành chính về hóa đơn.

c. Nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền

– Khi xác định mức phạt tiền đối với người nộp thuế vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ nhàng thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo

nguyên lý một tình tiết giảm nhẹ nhàng được giảm trừ một tình tiết tăng nặng.

– Các tình tiết giảm nhẹ nhàng hoặc tăng nặng đã được sử dụng để xác định khuông tiền phạt thì

ko được sử dụng Khi xác định số tiền phạt cụ thể như sau:

+) Khi phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với một hành động vi phạm thủ tục hóa đơn là

mức nhàng nhàng

của khuông phạt tiền được quy định đối với hành động đó.

+)

Nếu có tình tiết giảm nhẹ nhàng,

thì mỗi tình tiết được

giảm 10%

mức tiền phạt làng nhàng của khuông tiền phạt tuy nhiên mức phạt tiền đối với hành động đó ko được giảm quá mức tối thiểu của khuông tiền phạt;

+)

Nếu có tình tiết tăng nặng

thì mỗi tình tiết tăng nặng được tính

tăng 10%

mức tiền phạt làng nhàng của khuông tiền phạt tuy nhiên mức phạt tiền đối với hành động đó ko được vượt quá mức tối đa của khuông tiền phạt.

Xem thêm

:

———————————————————————

2. Các mức phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

Mức phạt

Hành vi vi phạm

Phạt cảnh cáo

Đối với một trong các hành động sau đây:

Lập hóa đơn ko đúng thời điểm

tuy nhiên

ko dẫn đến chậm thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm thuế

có tình tiết giảm nhẹ nhàng;

– Lập hóa đơn liên tiếp từ số nhỏ đến số lớn tuy nhiên

khác quyển

(dùng quyển có số thứ tự lớn rộng và chưa dùng quyển có số trật tự nhỏ rộng) và tổ chức, cá nhân chủ nghĩa sau Khi phát tạo hình

đã diệt

các quyển hóa đơn có số trật tự nhỏ rộng;

Lập sai loại hóa đơn

theo quy định đã giao cho người sử dụng hoặc đã kê khai thuế, bên buôn bán và bên mua phát hiện nay việc lập sai loại hóa đơn và

lập lại loại hóa đơn đúng

theo quy định trước Khi cơ quan lại có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, thẩm tra tại trụ sở người nộp thuế và ko ảnh hưởng trọn đến việc xác định bổn phận thuế.

– Nộp thông tin, báo cho biết giải trình về hóa đơn quá vận hạn quy định

từ 01 ngày đến 05 ngày

, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn theo quy định mà

có tình tiết giảm nhẹ nhàng.

Làm mất, cháy, hư hóa đơn đã lập

(

trừ

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

) trong quá trình sử dụng, đã kê khai, nộp thuế, có giấy tờ chứng từ chứng minh việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ và

có tình tiết giảm nhẹ nhàng

;

– Làm mất, cháy, hư hóa đơn đã lập sai,

đã xóa bỏ

và người buôn bán

đã lập hóa đơn khác thay thế

cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này.

– Hủy, tiêu diệt hóa đơn quá kì hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn phải diệt, tiêu diệt hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ nhàng.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

Đối với một trong các hành động sau đây:

– Nộp thông tin điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp Khi thay đổi địa chỉ marketing thương mại dẫn đến đổi thay cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp hoặc Khi đổi thay tên

quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày

, Tính từ lúc ngày chính thức phát động dùng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc chính thức phát động sử dụng hóa đơn với tên mới;

– Nộp bảng kê hóa đơn chưa dùng đến cơ thuế quan lại điểm chuyển đến Khi thay đổi địa chỉ marketing thương mại dẫn đến đổi thay cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp

quá vận hạn từ 10 ngày đến 20 ngày

, Tính từ lúc ngày chính thức phát động sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới;

Xem thêm:

– sử dụng hóa đơn đã được thông tin phát hành với cơ thuế quan lại tuy nhiên

chưa đến thời thời hạn.

Không lập hóa đơn tổng hợp

theo quy định của luật pháp về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ;

Không lập hóa đơn

đối với các product, dịch vụ

dùng để khuyến mại, lăng xê, mặt hàng mẫu; product, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, bàn thảo, trả thay lương cho người cần lao

, trừ product luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để nối quá trình sản xuất.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Đối với một trong các hành động sau đây:

– Nộp thông báo, mỏng về hóa đơn quá hạn vận quy định

từ 01 ngày đến 10 ngày

, Tính từ lúc ngày ko hề hạn sử dung vận theo quy định, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

Lập sai

hoặc

ko đầy đủ nội dung

của thông báo, ít về hóa đơn theo quy định gửi cơ thuế quan lại.

+) Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ nghĩa tự phát hiện nay sai sót và lập lại thông tin, thưa thay thế đúng quy định gửi cơ thuế quan lại trước Khi cơ thuế quan lại, cơ quan lại có thẩm quyền phát hành quyết định thanh tra thuế, rà soát thuế tại trụ sở người nộp thuế thì ko biến thành xử phạt.

Xem thêm:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

Đối với một trong các hành động sau đây:

Lập thông báo phát hành hóa đơn

ko đầy đủ nội

dung theo quy định đã được cơ quan lại thuế phát hiện nay và có văn bạn dạng thông tin cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh tuy nhiên tổ chức, cá nhân chủ nghĩa chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng;

– Không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định;

Xem thêm:

– Nộp thông báo điều chỉnh thông báo tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp Khi thay đổi địa chỉ kinh dinh dẫn đến thay đổi cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp hoặc Khi thay đổi tên

quá kì hạn từ 21 ngày trở lên

, Tính từ lúc ngày chính thức phát động sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc chính thức phát động dùng hóa đơn với tên mới;

– Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ thuế quan lại điểm chuyển đến Khi đổi thay địa chỉ marketing thương mại dẫn đến thay đổi cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp

quá thời hạn từ 21 ngày trở lên

, Tính từ lúc ngày chính thức phát động sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

– Nộp thông tin, mỏng về hóa đơn gửi cơ thuế quan lại

quá hạn vận quy định từ 11 ngày đến 20 ngày

, Tính từ lúc ngày ko hề vận hạn theo quy định.

Xem thêm:

– Hủy ko đúng quy định các hóa đơn đã phát hành tuy nhiên chưa lập, hóa đơn ko hề giá trị dùng;

– Không diệt các hóa đơn đã phát hành tuy nhiên chưa lập, ko hề giá trị sử dụng; ko diệt hóa đơn mua của cơ quan lại thuế đã ko hề thời hạn;

– Hủy, tiêu diệt hóa đơn quá vận hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày ko hề hạn sử dung phải diệt, tiêu diệt hóa đơn theo quy định, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Đối với một trong các hành động sau đây:

– Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan lại thuế quá hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Lập hóa đơn ko đúng thời điểm

tuy nhiên

ko dẫn đến chậm thực hành trách nhiệm thuế

, trừ ngôi trường hợp quy định tại Mức phạt cảnh cáo (nêu trên).

Làm mất, cháy, hư hóa đơn đã lập

(

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

) trong quá trình dùng, người buôn bán đã kê khai, nộp thuế, có giấy tờ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ và c

ó tình tiết giảm nhẹ nhàng.

+) Trường hợp

người sử dụng làm mất

, cháy, hư hóa đơn phải có biên bạn dạng của người buôn bán và người sử dụng ghi nhận sự việc.

+) Trường hợp mất, cháy, hư hóa đơn do lỗi của bên thứ bố, nếu bên thứ bố thực hành giao tế với người buôn bán thì người buôn bán là đối tượng bị xử phạt, nếu bên thứ bố thực hiện nay giao dịch với người sử dụng thì người sử dụng là đối tượng bị xử phạt. Người buôn bán hoặc người sử dụng và bên thứ bố lập biên bạn dạng ghi nhận sự việc mất, cháy, hư hóa đơn

.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Đối với một trong các hành động sau đây:

Lập hóa đơn ko đúng thời tự khắc

theo quy định của luật pháp về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ, trừ ngôi trường hợp quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều này;

Xem thêm:

Lập hóa đơn ko tuân theo thứ tự

từ số nhỏ đến số lớn theo quy định, trừ ngôi trường hợp phạt cảnh cáo theo điểm b khoản 1 Điều này;

– Lập hóa đơn ghi ngày trên hóa đơn

trước ngày mua hóa đơn

của cơ thuế quan lại;

Xem thêm:

Lập sai loại hóa đơn

theo quy định của pháp luật về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người sử dụng hoặc đã kê khai thuế, trừ ngôi trường hợp phạt cảnh cáo theo điểm c khoản 1 Điều này;

Lập hóa đơn điện tử Khi chưa có thông tin chấp nhận

của cơ quan lại thuế hoặc trước ngày cơ quan lại thuế chấp nhận việc dùng hóa đơn điện tử có mã hoặc ko hề mã của cơ quan lại thuế;

– Lập hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ

trong thời kì tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh

, trừ ngôi trường hợp lập hóa đơn giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng để thực hiện nay các hợp đồng đã ký trước ngày thông tin tạm ngừng kinh dinh;

– Lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền ko hề connect, chuyển dữ liệu điện tử với cơ thuế quan lại.

– Nộp thông báo, vắng về hóa đơn gửi cơ quan lại thuế quá thời hạn quy định

từ 21 ngày đến 90 ngày

, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn theo quy định.

Làm mất, cháy, hư hóa đơn đã

phát hành, đã mua của cơ thuế quan lại tuy nhiên

chưa lập;

Làm mất, cháy, hư hóa đơn đã lập

(

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

) trong quá trình sử dụng, người buôn bán đã kê khai, nộp thuế, có giấy tờ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ.

+) Trường hợp

người sử dụng làm mất

, cháy, hư hóa đơn phải có biên bạn dạng của người buôn bán và người sử dụng ghi nhận sự việc.

+) Trường hợp mất, cháy, hư hóa đơn do lỗi của bên thứ bố, nếu bên thứ bố thực hiện nay giao dịch với người buôn bán thì người buôn bán là đối tượng bị xử phạt, nếu bên thứ bố thực hiện nay giao thiệp với người sử dụng thì người sử dụng là đối tượng bị xử phạt. Người buôn bán hoặc người sử dụng và bên thứ bố lập biên bạn dạng ghi nhận sự việc mất, cháy, hư hóa đơn.

Xem thêm

:

– Hủy, tiêu diệt hóa đơn quá vận hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, Tính từ lúc ngày ko hề hạn sử dung phải diệt, tiêu diệt hóa đơn theo quy định;

– Không diệt, ko tiêu diệt hóa đơn theo quy định của luật pháp;

– Không diệt hóa đơn điện tử Khi lập sơ sót sau Khi quá hạn vận cơ thuế quan lại thông báo cho người buôn bán về việc đánh giá sai, sót;

– Không diệt hóa đơn đặt in chưa phát hành tuy nhiên ko hề sử dụng theo quy định;

– Hủy, tiêu diệt hóa đơn ko đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;

– Tiêu diệt hóa đơn ko đúng các ngôi trường hợp phải tiêu diệt theo quy định.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Đối với một trong các hành động sau đây:

– Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan lại thuế

quá kì hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc

, Tính từ lúc ngày ko hề hạn sử dung theo quy định;

– Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử ko đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Làm mất, cháy, hư hóa đơn đã

lập, đã khai, nộp thuế t

rong quá trình dùng

hoặc

trong thời kì lưu trữ.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Đối với một trong các hành động sau đây:

– Nộp thông tin, ít về hóa đơn gửi cơ thuế quan lại

quá hạn quy định từ 91 ngày trở lên

, Tính từ lúc ngày ko hề vận hạn theo quy định;

Không nộp thông báo, ít

về hóa đơn gửi cơ quan lại thuế theo quy định.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

Không lập thông báo phát hành hóa đơn

trước Khi hóa đơn được đưa vào dùng nếu các hóa đơn này

gắn kèm với kỹ năng tài chính tài chính nảy sinh

đã khai, nộp thuế

hoặc

chưa đến kỳ kê khai, nộp thuế

theo quy định.

+) Trường hợp ko lập thông báo phát hành hóa đơn trước Khi hóa đơn được đưa vào dùng nếu các hóa đơn này

ko gắn kèm với kỹ năng tài chính tài chính phát sinh

hoặc

quá hạn

khai thuế mà chưa được khai, nộp thuế theo quy định thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 28 Nghị định này hoặc Điều 16, Điều 17 Chương II Nghị định này.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Không lập hóa đơn

Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ cho người sử dụng theo quy định.

– Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ thuế quan lại

quá vận hạn từ 11 ngày làm việc trở lên

, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn theo quy định;

– Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan lại thuế theo kì hạn quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

– Đối với hành động

dùng hóa đơn ko khớp lí

,

sử dụng ko khớp lí hóa đơn

quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ ngôi trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định này.

Xem thêm:

Trường hợp ko xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

– Người nộp thuế chậm thực hành thủ tục thuế, hóa đơn bởi phương thức điện tử

do sự cố chuyên môn của khối mạng lưới server công nghệ thông tin được thông báo trên Cổng thông báo điện tử

của cơ quan lại thuế thuộc ngôi trường hợp thực hiện nay hành động vi phạm do sự khiếu nại bất khả kháng quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính. -> Thì Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

———————————————————————————————–

để ý:

Trước ngày 5/12/2020

thì các mức phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được ứng dụng

theo Điều 10, 11, 12 , 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính quy định các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, cụ thể như sau:

MỨC PHẠT

HÀNH VI VI PHẠM

Phạt cảnh cáo

– Đối với hành động

ko lập đủ các nội dung tấm trên hóa đơn

theo quy định,

trừ các ngôi trường hợp hóa đơn ko cố định phải lập đầy đủ các nội dung theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính

,

nếu các nội dung này ko ảnh hưởng trọn đến việc xác định trách nhiệm thuế và có tình tiết giảm nhẹ nhàng.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ nghĩa đã lập hóa đơn và ko lập đủ các nội dung bức theo quy định tuy nhiên

tự phát tạo hình

và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bức theo quy định thì

ko biến thành xử phạt.

Xem thêm

:

———————————————————————

– Đối với hành động nộp thông báo, thưa gửi cơ thuế quan lại, như:

Chậm nộp thưa dùng hóa đơn

,

trừ thông báo phát hành hoá đơn

từ ngày

thứ 1 đến ko hề ngày thứ 10

Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn theo quy định.

Phạt từ 200.000

đến 1.000.000

– Đối với hành động

ko lập đủ các nội dung buộc phải trên hóa

đơn theo quy định,

trừ các ngôi trường hợp hóa đơn ko cố định phải lập đầy đủ các nội dung theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính.

Xem thêm:

———————————————————————

– Đối với hành động

Lập sai hoặc ko đầy đủ nội dung

của thông tin, báo cho biết giải trình theo quy định gửi cơ thuế quan lại như:

thưa tình hình sử dụng hóa đơn

.

(trừ thông tin phát hành hóa đơn).

Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ nghĩa

tự phát hiện nay sai sót

và lập lại thông báo, báo cho biết giải trình thay thế đúng quy định gửi cơ quan lại thuế trước Khi cơ quan lại thuế, cơ quan lại có thẩm quyền phát hành quyết định thanh tra thuế, soát thuế tại trụ sở người nộp thuế thì

ko biến thành phạt tiền.

Phạt từ 500.000

đến 1.500.000

Đối với một trong các hành động:

a) Nộp thông báo điều chỉnh thông báo tại thông tin phát hành hóa đơn đến cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp và hành động nộp bảng kê hóa đơn chưa dùng đến cơ quan lại thuế điểm chuyển đến Khi doanh nghiệp đổi thay địa chỉ kinh dinh dẫn đến thay đổi cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp

chậm sau 10 ngày Tính từ lúc ngày chính thức phát động dùng hóa đơn tại địa chỉ mới.

b) dùng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ thuế quan lại

tuy nhiên chưa đến vận thời hạn

(05 ngày Tính từ lúc ngày gửi thông báo phát hành).

Phạt từ 2.000.000

đến 4.000.000

Đối với một trong các hành động:

a) Lập thông báo phát hành hóa đơn

ko đầy đủ nội dung

theo quy định

đã được cơ quan lại thuế

phát hiện nay và có văn bạn dạng thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh

tuy nhiên tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

– Trường hợp

có tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khuông tiền phạt là

2.000.000 đồng.

b)

Không niêm yết

thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

Việc niêm yết thông báo phát hành hoá đơn thực hành theo chỉ dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn buôn bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ.

– Trường hợp

có tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khuông tiền phạt là

2.000.000 đồng.

c) Nộp thông tin điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp và hành động nộp bảng kê hóa đơn chưa dùng đến cơ thuế quan lại điểm chuyển đến Khi doanh nghiệp đổi thay địa chỉ kinh dinh dẫn đến thay đổi cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp từ

sau 20 ngày Tính từ lúc ngày chính thức phát động sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

———————————————————————–

– Đối với hành động

ko diệt

hoặc

diệt ko đúng quy định

các hóa đơn

đã phát hành tuy nhiên chưa lập, ko hề giá trị sử dụng theo quy định.

– Việc diệt hóa đơn của tổ chức, cá nhân thực hiện nay theo chỉ dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ.

————————————————————————-

– Nộp thông báo, mỏng gửi cơ thuế quan lại, như:

Chậm nộp mỏng tình hình sử dụng hóa đơn

,

trừ thông tin phát hành hóa đơn

, chậm

sau 10 ngày

Tính từ lúc ngày ko hề hạn sử dung theo quy định.

——————————————————-

– Không diệt hóa đơn được mua đã ko hề thời hạn.

Phạt từ 4.000.000

đến 8.000.000

– Đối với hành động

lập hóa đơn ko đúng thời điểm

theo quy định.

Phạt cảnh cáo

nếu việc

lập hóa đơn ko đúng thời tự khắc

ko dẫn đến chậm thực hiện nay trách nhiệm thuế và có tình tiết giảm nhẹ nhàng

.

– Trường hợp

ko hề tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khuông hình phạt là

4.000.000đ.

Ví dụ:

Công ty C giao mặt hàng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng vào ngày 01/3/2019

(căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C)

, tuy nhiên đến ngày 03/3/2019 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

-> Việc lập hóa đơn như trên là ko đúng thời điểm tuy nhiên Công ty C

đã kê khai, nộp thuế

trong kỳ tính thuế của tháng 3/2019 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng

(do ko hề tình tiết giảm nhẹ nhàng).

——————————————————————–

Lập hóa đơn ko tuân theo trật tự

từ số nhỏ đến số lớn

theo quy định.

Phạt cảnh cáo

nếu việc lập hóa đơn thực hành liên tiếp từ số nhỏ đến số lớn

tuy nhiên

khác quyển

(quyển có số thứ tự lớn rộng dùng trước)

, tổ chức, cá nhân sau Khi phát tạo hình

đã diệt

(cấm dùng)

quyển có số trật tự còi nhỏ bỏng nhiều rộng.

thí dụ

: Công ty X có nhiều cơ sở buôn bán sản phẩm. Công ty X phân chia các quyển hóa đơn đặt in cho các cơ sở buôn bán sản phẩm. Cửa mặt hàng Y thuộc Công ty X được nhận 2 quyển hóa đơn (quyển thứ 1 từ số 501 đến số 550 và quyển thứ 2 từ số 551 đến số 600). viên chức buôn bán sản phẩm của cửa mặt hàng Y đã dùng quyển thứ 2 trước (hóa đơn được lập liên tiếp từ số nhỏ đến số lớn). Sau quá trình tập luyện một số hóa đơn mới phát tạo hình, cửa mặt hàng Y nối dùng quyển hóa đơn thứ 2 cho đến ko hề và

diệt (cấm dùng) quyển thứ nhất.

——————————————————————-

Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan lại thuế

;

Phạt cảnh cáo

nếu ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan lại thuế

tuy nhiên tổ chức, cá nhân

đã kê khai, nộp thuế

vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn.

Ví dụ

: Nhà thầu A mua hóa đơn do Cục thuế B đặt in vào ngày 01/4/2019 tuy nhiên Khi lập hóa đơn để giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng Nhà thầu A lại ghi ngày trên hóa đơn là ngày 28/3/2019. Nhà thầu A đã kê khai, nộp thuế đối với hóa đơn đã lập nêu trên vào kỳ khai thuế tháng 3/2019 thì ngôi nhà thầu A bị xử phạt cảnh cáo.

——————————————————————–

Lập hóa đơn tuy nhiên ko giao cho người sử dụng

,

trừ ngôi trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người sử dụng ko lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê

;

—————————————————

– Không lập bảng kê hoặc ko lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ;

———————————————————————

Lập sai loại hóa đơn

theo quy định của pháp luật về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ và

đã giao cho người sử dụng hoặc đã kê khai thuế.

P

phân tử cảnh cáo

nếu việc lập sai loại hóa đơn theo quy định và đã giao cho người sử dụng hoặc đã kê khai thuế, bên buôn bán và bên mua phát hiện nay việc lập sai loại hóa đơn và

lập lại

loại hóa đơn đúng theo quy định trước Khi cơ quan lại thuế công bố quyết định thanh tra, rà và ko ảnh hưởng trọn đến việc xác định trách nhiệm thuế.

——————————————————————–

Mức phạt mất hóa đơn đầu ra

:

Làm mất, cháy, hư hoá đơn

đã phát hành tuy nhiên chưa lập

hoặc

hoá đơn đã lập

(

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng – Liên 2

)

tuy nhiên quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chưa cảm bắt gặp hoá đơn

Khi hoá đơn chưa đến thời kì lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê buôn bán sỉ product, dịch vụ;

– Trừ ngôi trường hợp mất, cháy, hư hóa đơn do thiên tai, hỏa hoán vị hoặc do sự khiếu nại bất thần, sự khiếu nại bất khả kháng khác thì ko biến thành xử phạt tiền.

– Trường hợp mất, cháy, hư hóa đơn đã lập (

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng – Liên 2

), người buôn bán và người sử dụng

lập biên bạn dạng ghi nhận sự việc, người buôn bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ

có một tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì xử phạt ở

mức tối thiểu

của khuông tiền phạt;

– Nếu có từ

hai tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì xử

phạt cảnh cáo.

– Trường hợp mất, cháy, hư hoá đơn,

trừ liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

(

tức là làm công việc mất Liên 1, liên 3 …

) trong thời kì lưu trữ thì

xử phạt theo luật pháp về kế toán tài chính

.

(Phạt từ

5.000.000 – 10.000.000đ

theo khoản b khoản 2 điều 15 Nghị định 41/2018/NĐ-CP)

– Trường hợp người buôn bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng) Khi cơ quan lại thuế

chưa phát hành quyết định xử phạt

thì người buôn bán ko biến thành phạt tiền.

– Trường hợp người buôn bán làm mất, cháy, hư các liên hoá đơn đã lập sai và

đã xoá bỏ

(

người buôn bán

đã lập hoá đơn khác thay thế

cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ

) thì người buôn bán bị

phạt cảnh cáo

.

– Trường hợp trong

cùng một thời tự khắc

, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa thông tin mất nhiều số hoá đơn cho cơ thuế quan lại tuy nhiên cơ quan lại thuế đủ cứ xác định tổ chức, cá nhân chủ nghĩa

gộp nhiều lần

mất hoá đơn để mỏng cơ thuế quan lại thì

xử phạt theo từng lần mất hoá đơn

.

– Trường hợp mất, cháy, hư hoá đơn đã lập (

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

) có liên hệ đến

bên thứ bố

, bên thứ bố

do người buôn bán thuê thì xử phạt người buôn bán

theo quy định tại điểm này.

———————————————–

Mức phạt mất hóa đơn đầu vào:

– Làm mất, cháy, hư hoá đơn đã lập (

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng – Liên 2

)

để

hạch toán kế toán tài chính, kê khai thuế và tính sổ vốn ngân sách;

– Trừ ngôi trường hợp mất, cháy, hư hóa đơn do thiên tai, hỏa hoán vị hoặc do sự khiếu nại bất thần, sự khiếu nại bất khả kháng khác thì ko biến thành xử phạt tiền.

– Trường hợp mất, cháy, hư hóa đơn đã lập (

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng – Liên 2

), người buôn bán và người sử dụng

lập biên bạn dạng ghi nhận sự việc, người buôn bán đã kê khai, nộp thuế, có giao kèo, chứng từ chứng minh việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ

có một tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì xử phạt ở

mức tối thiểu

của khuông tiền phạt;

– Nếu

có từ hai tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì xử

phạt cảnh cáo

.

– Trường hợp người sử dụng tìm lại được hoá đơn đã mất và

bố́o cáo lại

với cơ quan lại thuế

trước Khi

cơ quan lại thuế phát hành quyết định xử phạt thì người sử dụng ko biến thành phạt tiền.

– Trường hợp trong

cùng một thời điểm

, tổ chức, cá nhân thông tin mất

nhiều số hoá đơn

cho cơ quan lại thuế tuy nhiên cơ thuế quan lại đủ cứ xác định tổ chức, cá nhân chủ nghĩa

gộp nhiều lần

mất hoá đơn để vắng cơ quan lại thuế thì xử

phạt theo từng lần mất hoá đơn.

– Trường hợp mất, cháy, hư hoá đơn đã lập (liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng) có liên hệ đến

bên thứ bố

, bên thứ bố do

người sử dụng thuê thì xử phạt người sử dụng

theo quy định tại khoản này.

– Trường hợp mất, cháy, hư hoá đơn đã lập (liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng)

trong thời gian lưu trữ

thì

xử phạt theo pháp luật về kế toán tài chính.

——————————————————————

– Đối với hành động ko nộp thông báo, ít gửi cơ quan lại thuế như:

Không nộp báo cho biết giải trình sử dụng hóa đơn.

-> Hành vi ko nộp thông tin, ít gửi cơ thuế quan lại,

trừ thông tin phát hành hóa đơn

, được tính

sau 20 ngày

Tính từ lúc ngày ko hề hạn sử dung theo quy định.

Phạt tiền 6.000.000

– Đối với hành động

ko lập thông tin phát hành hóa đơn trước Khi

hóa đơn được đưa vào sử dụng

nếu các hóa đơn này gắn kèm với kỹ năng tài chính tài chính phát sinh

đã được kê khai, nộp thuế

theo quy định.

– Nếu

bên buôn bán

đã

chấp hành quyết định xử phạt trên

-> Thì

người sử dụng mặt hàng

được

dùng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào phí.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ nghĩa

chứng minh

đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan lại thuế trước Khi hóa đơn được đưa vào dùng tuy nhiên cơ thuế quan lại ko sở hữu và cảm bắt gặp do thất lạc thì tổ chức, cá nhân chủ nghĩa

ko biến thành xử phạt.

Phạt từ 6.000.000

đến 8.000.000

– Nếu việc mất, cháy, hư, hóa đơn

đã mua

tuy nhiên

chưa lập

khai báo với cơ quan lại thuế

sau ngày thứ 10

Tính từ lúc ngày xảy ra việc mất, cháy, hư hóa đơn.

Phạt từ 6.000.000

đến 18.000.000

– Đối với hành động

ko lập thông tin phát hành hóa đơn trước Khi

hóa đơn được đưa vào sử dụng

nếu các hóa đơn này gắn kèm với kỹ năng tài chính tài chính nảy tuy nhiên

chưa đến kỳ khai thuế.

– Người buôn bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong ngôi trường hợp này.

– Nếu

bên buôn bán

đã

chấp hành quyết định xử phạt trên

-> Thì

người sử dụng mặt hàng

được

dùng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào uổng.

————————————————————-

– Nếu việc mất, cháy, hư, hóa đơn

trước Khi thông báo phát hành

khai báo với cơ thuế quan lại

sau ngày thứ 10

Tính từ lúc ngày xảy ra việc mất, cháy, hư hóa đơn

Phạt từ 10.000.000

đến 20.000.000

– Đối với hành động

Không lập hóa đơn

Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ có giá trị tính sổ từ 200.000 trở lên.

Phạt từ 20.000.000

đến 50.000.000

– Đối với hành động

dùng hóa đơn phạm pháp

hoặc hành động

dùng phạm pháp hóa đơn

.

————————————————————–

– Đối với hành động

ko lập thông tin phát hành hóa đơn trước Khi

hóa đơn được đưa vào dùng

nếu các hóa đơn này

ko

gắn kèm với kỹ năng tài chính tài chính nảy sinh hoặc

ko

được kê khai, nộp thuế.

————————————————————————————

để ý

: Trường hợp trong số hồ nước sơ khai thuế chậm nộp có hồ nước sơ khai thuế chậm nộp thuộc ngôi trường hợp trốn thuế thì tách riêng để xử phạt về hành động trốn thuế.

Xem thêm

:

—————————————————————————————

Tác_Giả_2 chúc các bạn làm tốt công việc kế toán tài chính!

Nếu các bạn có nhu muốn muốn học tập cách xử lý hóa đơn, tính thuế, kê khai thuế mỗi tháng – Qúy, cách xác định hoài được trừ – Không được từ, cách lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN …

có thể tham gia: Lớp

thực tế chuyên sâu.

Post Các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mới nhất 2021-09-07 09:33:00

#Các #mức #xử #phạt #phạm #hành #chính #về #hóa #đơn #mới #nhất