Các phương pháp tính giá mặt hàng nhập kho NVL – thành phẩm 2022

Cách tính giá mặt hàng nhập kho product, nguyên nguyên nhiên liệu, thành phẩm … ra làm sao? Đó là câu hỏi của nhiều các độc giả kế toán tài chính mới đi làm. làm ty kế toán tài chính Thiên Ưng xin san sớt các phương pháp tính giá mặt hàng nhập kho:

công thức tính giá mặt hàng nhập kho cụ thể như sau:

Giá nhập kho

=

Giá trị product

+

Chi phí liên hệ

để ý:

Giá nhập kho được tính theo giá thực tại hoặc còn gọi là giá gốc.

+ Những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp

khấu trừ:

Thì giá gốc

ko bao héc tàm tất cả

thuế GTGT.

+ Những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp

trực tiếp

(Hóa đơn buôn cung cấp sản phẩm thường nhật): Thì giá gốc

bao héc tàm tất cả

cả thuế GTGT.

Sau đây

sẽ đưa ra các ngôi trường hợp cụ thể như sau:

1. Cách tính giá nhập kho product, Công cụ phương tiện, Nguyên vật liệu mua trong nước:

Giá nhập kho

=

Giá trị trên hoá đơn

+

Chi phí liên can

Các khoản giảm giá (nếu có).

2. Cách tính giá nhập kho mặt hàng du nhập:

Giá nhập kho

=

Giá mặt hàng mua

+

Thuế nhập vào

+ Thuế TTĐB (nếu có)

+

phí tổn mua can hệ

Các khoản giảm giá (nếu có)

để ý:

Giá mặt hàng mua được xác định theo từng ngôi trường hợp cụ thể như sau:

+) Nếu tính sổ 1 lần trước Khi nhận mặt hàng:

– Giá mặt hàng mua = Tính theo tỷ giá ngày thanh toán

(Theo tỷ giá Ngân mặt hàng mà DN mở TK giao dịch)

+ Nếu tính sổ 1 lần sau Khi nhận mặt hàng:

– Trường hợp này thì sẽ có 2 tỷ giá là: Tỷ giá ngày mặt hàng về và tỷ giá ngày thanh toán, cụ thể như sau:

-> Giá mua ngày mặt hàng về = Tính theo tỷ giá ngày hôm đó (Theo tỷ giá Ngân mặt hàng mà DN mở TK giao tiếp)

-> Ngày thanh toán = Tính theo tỷ giá ngày thanh toán (Theo tỷ giá ngôi nhà băng mà DN mở TK giao tế).

– Khoản chênh lệch tỷ giá: Nếu lãi thì cho vào 515. Nếu lỗ thì cho vào 635.

+ Nếu thanh toán nhiều lần trước và sau Khi nhận mặt hàng:

– Trường hợp này sẽ có nhiều tỷ giá từng ngày giao dịch và nhận mặt hàng, cụ thể như sau:

-> Ngày tính sổ trước: Lây theo tỷ giá ngày tính sổ

-> Ngày mặt hàng về: Lấy theo tỷ giá ngày mặt hàng về

-> Ngày tính sổ nốt: Lấy theo tỷ giá ngày tính sổ nốt.

(tất thảy đều theo Tỷ giá của ngôi nhà băng mà DN mở TK giao tế. Không lấy tỷ giá trên tờ khai thương chính)

– Khoản chênh lệch tỷ giá: Nếu lãi thì cho vào 515. Nếu lỗ thì cho vào 635.

+ Chi phí can hệ như:

(vận tải, bốc dỡ, lưu kho, phí mở thủ tục thương chính…)

Ví dụ chi

tiết các các độc giả xem tại đây nhé:

3. Cách tính giá nhập kho thành phẩm:

– Đối với product do DN tự sinh sản:

Giá nhập = Là giá thực tại sinh sản (giá thành tiến đánh xưởng)

– Đối với product do thuê ngoài gia công chế biến:

Giá nhập = Giá mặt hàng xuất đi gia đả + phí tổn gia tiến đánh, chế biến + uổng can dự

Chúc các các độc giả thành đánh!

Source Các phương pháp tính giá mặt hàng nhập kho NVL – thành phẩm 2021-08-23 12:12:00

#Các #phương #pháp #tính #giá #mặt hàng #nhập #kho #NVL #thành #phẩm