Các thầy chỉ giúp. Con bị ngứa, đã đi khám da liễu các kiểu, uống các loại thuốc tây. Từng chuyển qua thuốc đông y, nhưn 1526448877700674

Các thầy chỉ giúp. Con bị ngứa, đã đi khám da liễu các kiểu, uống các loại thuốc tây. Từng chuyển qua thuốc đông y, nhưng chỉ đở lúc uống. Bôi đủ các loại kem, đở chổ này, lại ngứa lan qua chổ khác. Các thầy có cách nào giúp con


Tác giải Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Các #thầy #chỉ #giúp #Con #bị #ngứa #đã #đi #khám #liễu #các #kiểu #uống #các #loại #thuốc #tây #Từng #chuyển #qua #thuốc #đông #nhưn