Các thầy cho con hỏi là huyết áp của con thường xuyên 115-120/75, nhịp tim 80-85 thì nên tập cho huyết áp lên hay tập c 1522848674727361

Các thầy cho con hỏi là huyết áp của con thường xuyên 115-120/75, nhịp tim 80-85 thì nên tập cho huyết áp lên hay tập cho nhịp tim xuống ah.

Author Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Các #thầy #cho #con #hỏi #là #huyết #áp #của #con #thường #xuyên #nhịp #tim #thì #nên #tập #cho #huyết #áp #lên #hay #tập