Cách ghi hóa đơn buôn bán sản phẩm qua điện thoại – Điều khiếu nại để viết 2022

Quy định buôn bán sản phẩm qua điện thoại ra làm sao? Điều khiếu nại đóng dấu buôn bán sản phẩm qua điện thoại…chỉ dẫn cách viết hóa đơn buôn bán sản phẩm qua điện thoại theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Theo điểm đ khoản 2 điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định:

đ) Tiêu thức “người sử dụng mặt hàng (ký, ghi rõ bọn họ tên)”

– Riêng đối với việc

mua mặt hàng ko trực tiếp

như:

Mua mặt hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX

thì người sử dụng mặt hàng

ko nhất thiết phải ký, ghi rõ bọn họ tên

trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “

người sử dụng mặt hàng (ký, ghi rõ bọn họ tên)

”, người buôn bán sản phẩm phải ghi rõ là

buôn bán sản phẩm qua điện thoại, qua mạng, FAX

.”

NHƯ VẬY

:

Nếu mua mặt hàng ko trực tiếp như Mua mặt hàng qua điện thoại thì:

– Trên hóa đơn ko nhất thiết phải có chữ ký người sử dụng

– Bên buôn bán:

Ghi rõ là Bán mặt hàng qua điện thoại

—————————————————————————————————-

Cách viết hóa đơn buôn bán sản phẩm qua điện thoại:

– Các tiêu thức trên hóa đơn các bạn viết thường nhật. Tiêu thức “Người mua mặt hàng (Ký, ghi rõ bọn họ tên)” -> Ghi là: Bán mặt hàng qua điện thoại.

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/18P

Liên 1: Lưu Số: 0000001

Ngày.18.tháng.12 năm 2018

Đơn vị buôn bán sản phẩm: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mã số thuế: 0101356896

Địa chỉ: 181 xuân Thủy, cầu giấy, Hà Nội

Điện thoại: 098403220539 …Số trương mục: 123456789

Họ tên người sử dụng mặt hàng:

Nguyễn văn A

Tên đơn vị:

Công ty TNHH TÙNG DUY

Mã số thuế:

0101563985

Địa chỉ:

P205, tòa nhà A5, đường nguyễn cảnh dị, Khu đô thị Đại Kim , Hà Nội

Hình thức tính sổ:

CK

..Số tài khoản:

1234656789

S

TT

Tên product, dịch vụ

Đơn vị tính

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

5

6=4×5

1

Tủ lạnh SANYO

chiếc

6.000.000

6.000.000

Cộng tiền mặt hàng:

6.000.000

Thuế suất GTGT:

10 %

.. , Tiền thuế GTGT:

600.000

Tổng cộng tiền thanh toán

6.600.000

Số tiền viết bởi văn bản:

Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng

Người mua mặt hàng

(Ký, ghi rõ bọn họ, tên)

Bán héc tàng qua điện thoại

Người buôn bán sản phẩm

(Ký, đóng dấu ghi rõ bọn họ, tên)

———————————————————————————————-

Điều khiếu nại đóng dấu buôn bán sản phẩm qua điện thoại:

Theo quy định tại Thông tư 39 bên trên:

“Riêng đối với việc

mua mặt hàng ko trực tiếp

như: Mua mặt hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX”

=> tức là:

Không trực tiếp mua mặt hàng, 2 bên ko ko gặp gỡ nhau.

Một số Công văn cụ thể như sau:

—————————————————————————————–

Theo Công văn số 60193/CT-TTHT ngày 5/9/2017 của Cục Thuế TP. HN Thủ Đô

—————————————————————————————–

Theo Công văn số 7515/CT-TTHT ngày 5/8/2016 của Cục Thuế TP. Sài Gòn

—————————————————————————————–

Theo Công văn số 9353/CT-TTHT ngày 28/9/2016 của Cục Thuế TP. Sài Gòn:

——————————————————————–

Câu hỏi:

Nguyễn Thị Anh Đào – Chi nhánh Tổng Công Ty thương nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV – TTTM Satra Đường Phạm Hùng:

– Công ty chúng tôi có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ (ví dụ như

cho thuê mặt bằng, quảng cáo, thuê vị trí trưng bố̀y..

.). Công ty đối tác ko đến nhận hóa đơn trực tiếp mà muốn Công ty chúng tôi gửi liên đỏ hóa đơn bằng đường bưu điện cho họ.

– Công ty chúng tôi xin hỏi như vậy có đúng ko? Nếu gửi hóa đơn bằng đường bưu điện thì công ty chúng tôi có được phép đóng mộc “Bán héc tàng qua điện thoại” lên hóa đơn ko? Hay đơn vị mua héc tàng phải ký nhận đủ 3 liên thì hóa đơn mới hợp lệ?

Trả lời: Cục Thuế TP.Sài Gòn:

Căn cứ điểm đ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus2 ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ quy định về tiêu thức “người sử dụng mặt hàng (ký, ghi rõ bọn họ tên)”;

Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ (ví dụ như cho thuê mặt bằng, quảng cáo, thuê vị trí trưng bố̀y…) ko thuộc ngôi trường hợp “buôn bán sản phẩm qua điện thoại, qua mạng, FAX thì Khi lập hoá đơn xuất giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, tại tiêu thức “người sử dụng mặt hàng”

vẫn phải ký đủ trên 3 liên hóa đơn.

Trường hợp Công ty đóng dấu mộc ”

Bán héc tàng qua điện thoại

” lên hóa đơn và gửi liên đỏ hóa đơn bằng đường bưu điện cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng là

ko đúng quy định.

—————————————————————————————-

Chú ý:

Nếu người mua ko lấy hóa đơn

hoặc ko cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì vẫn phải lập hóa đơn, trên tiêu thức “

tên, địa chỉ, mã số thuế của người sử dụng

” ghi rõ “

người sử dụng ko lấy hóa đơn

” hoặc “

người sử dụng ko cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế

”.

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/17P

Liên 1: Lưu Số: 0000001

Ngày……..tháng…….năm 2018

Đơn vị buôn bán sản phẩm: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mã số thuế: 0101356896

Địa chỉ: 173 xuân Thủy, cầu giấy, Hà Nội

Điện thoại: 098403220539 …Số tài khoản: 123456789

Họ tên người sử dụng mặt hàng:

Tên đơn vị:

người sử dụng ko lấy hóa đơn

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Hình thức thanh toán:

CK

..Số trương mục:

1234656789

Chi tiết xem thêm:

_______________________________________________

CÔNG TY

: Chuyên đào tạo kế toán tài chính thực tế

Post Cách ghi hóa đơn buôn bán sản phẩm qua điện thoại – Điều khiếu nại để viết 2021-09-06 11:40:00

#Cach #ghi #hóa #đơn #buôn bán #mặt hàng #qua #điện #thoại #Điều #khiếu nại #để #viết