Cách ghi mẫu 01B-HSB chế độ thai sản ốm đau theo QĐ 166 2022

chỉ dẫn cách ghi Mẫu 01B-HSB Danh sách yêu cầu hưởng trọn Chế độ thai sản, ốm đau, chăm sóc sức sau sinh, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn theo Quyết định 166/QĐ-BHXH mới nhất năm 2020, chi tiết các ngôi trường hợp.

Tải mẫu 01B-HSB Excel tại đây

:

——————————————————————————————

chỉ dẫn LẬP, trách nhiệm GHI DANH SÁCH đề nghị GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, phục hồi SỨC KHỎE

(Mẫu số: 01B-HSB)

1. Mục đích:

– Là cứ để giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, chăm sóc sức, bình phục sức mạnh mạnh khoắn đối với người lao động trong đơn vị.

2. Phương pháp lập và bổn phận ghi

– Danh sách này

do đơn vị lập

cho

từng đợt

đảm bảo vận hạn quy định tại Điều 102 Luật BHXH.

– Góc trên, bên trái của danh sách phải ghi rõ tên đơn vị, mã số đơn vị đăng ký dự BHXH, số điện thoại can dự.

Phần đầu

: Ghi rõ đợt trong tháng, năm đề nghị xét duyệt; số hiệu tài khoản, ngôi nhà băng, chi nhánh ngân mặt hàng điểm đơn vị mở tài khoản để làm cơ sở cho cơ quan lại BHXH chuyển tiền

(trong ngôi trường hợp người cần lao ko hề tài khoản cá nhân).

– Cơ sở để lập danh sách ở phần này là:

+ Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, chăm sóc sức, bình phục sức mạnh mạnh khoắn.

+ Bảng chấm công, bảng lương trích nộp BHXH của đơn vị.

Lưu ý

: Đối với ngôi trường hợp

giao tế điện tử kèm giấy tờ giấy

, Khi lập danh sách này phải phân loại chế độ phát sinh theo trình tự ghi trong danh sách, những nội dung ko nảy sinh chế độ thì chẳng cần hiển thị;

– Đơn vị tập kết giấy tờ đề nghị hưởng trọn chế độ của người cần lao để nộp cho cơ quan lại BHXH theo trình tự ghi trong danh sách.

————————————————————–

PHẦN 1: DANH SÁCH đề nghị HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI nảy sinh:

– Phần này gồm danh sách người lao động yêu cầu giải quyết hưởng trọn chế độ

mới phát sinh trong đợt

.

Cột A

: Ghi số trật tự

Cột B:

Ghi Họ và Tên

của người lao động trong đơn vị

đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 1:

Ghi mã số BHXH

của người cần lao

trong đơn vị yêu cầu giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 2:

Ghi ngày/tháng/năm

đầu tiên

người cần lao

thực tại nghỉ ngơi việc

hưởng trọn chế độ theo quy định;

Cột 3

: Ghi ngày/tháng/năm

rốt cuộc

người cần lao

thực tế nghỉ ngơi

hưởng trọn chế độ theo quy định.

Cột 4:

Ghi

tổng số ngày thực tiễn

người cần lao nghỉ ngơi việc trong kỳ yêu cầu giải quyết.

– Nếu nghỉ ngơi việc

bên dưới 01 tháng

ghi tổng số ngày nghỉ ngơi.

– Nếu nghỉ ngơi việc

trên 01 tháng

ghi số tháng nghỉ ngơi và số ngày lẻ nếu có.

tỉ dụ

:

Người cần lao thực tế nghỉ ngơi việc 10 ngày đề nghị giải quyết hưởng trọn chế độ thì ghi:

10

;

– Người cần lao thực tại nghỉ ngơi việc 01 tháng 10 ngày yêu cầu giải quyết hưởng trọn chế độ thì ghi

1-10.

Cộng tổng ở từng loại chế độ.

Cột C:

Ghi số tài khoản, tên ngôi nhà băng, chi nhánh điểm

người cần lao mở tài khoản

;

– Trường hợp người lao động ko hề tài khoản cá nhân chủ nghĩa thì

bỏ trống

.

thí dụ

:

Số tài khoản 12345678xxx, ngôi nhà băng Nông nghiệp và phát triển vùng quê chi nhánh Thăng Long

——————————————————————–

Cột D

: Ghi chỉ tiêu xác định điều khiếu nại, mức hưởng trọn

(Chỉ kê khai đối với đơn vị thực hiện nay giao tiếp điện tử ko gửi tất nhiên chứng từ giấy):

+ Đối với người hưởng trọn chế độ ốm đau:

* Ghi đúng mã bệnh

được ghi trong giấy tờ

.

– Trường hợp trong giấy tờ ko ghi mã bệnh thì

ghi đầy đủ tên bệnh

.

* Trường hợp nghỉ ngơi việc để chăm nom con ốm thì ghi ngày, tháng, năm sinh của con.

thí dụ:

Con sinh ngày 08 tháng 7 năm 2020 thì ghi: 08/7/2020

+ Đối với chế độ thai sản:

* Đối với

cần lao nữ giới sinh con:

– Trường hợp

bình thường

: Ghi ngày tháng năm sinh của con.

thí dụ

:

Con sinh ngày 05/4/2020 thì ghi: 05/4/2020

– Trường hợp

con chết

: Ghi ngày, tháng, năm con chết. Trường hợp sinh hoặc nhận nuôi từ hai con trở lên

mà vẫn có con còn sống

thì ko phải nhập thông báo này.

Vi dụ

:

Con sinh ngày 05/4/2020 , chết ngày 15/7/2020 thì ghi: 05/4/2020 -15/7/2020

– Trường hợp

mẹ chết sau Khi sinh

(khoản 4, Khoản 6 Điều 34 Luật BHXH)

ghi: Ghi ngày tháng năm sinh của con và tháng ngày năm mẹ chết.

Ví dụ

:

Con sinh ngày 05/4/2020 , mẹ chết ngày 15/7/2020 thì ghi: 05/4/2020 -15/7/20120

– Trường hợp mẹ gặp gỡ rủi ro

ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn để chăm con

(khoản 6 Điều 34 Luật BHXH)

: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm mẹ được cuối cùng ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn chăm con.

thí dụ:

Con sinh ngày 05/4/2018 , ngày tháng năm của văn các độc giả dạng cuối cùng mẹ ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn chăm con 15/7/2020 thì ghi: 05/4/2020 -15/7/20120

* Đối với

nhận con nuôi:

– Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày nhận nuôi con ăn học nuôi.

tỉ dụ

:

Con sinh ngày 05/4/2020, nhận làm con nuôi ngày 12/6/2020 thì ghi: 05/4/2020 – 12/6/2020

* Đối với

lao động nữ giới mang thai bà mụ con

– Trường hợp

thông thường

: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con.

thí dụ

:

Con sinh ngày 05/4/2020 thì ghi: 05/4/2020

– Trường hợp

con chết

: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm con chết.

Ví dụ

:

Con sinh ngày 05/4/2020, con chết ngày 15/5/2020 thì ghi: 05/4/2020 -15/5/2020

* Đối với

bà mẹ nhờ mang thai hộ nhận con

:

– Trường hợp

thường nhật

: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm nhận con.

tỉ dụ

:

Con sinh ngày 05/4/2020 , nhận con ngày 15/5/2020 thì ghi: 05/4/2020-15/5/2020

– Trường hợp

con chết

: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm con chết.

thí dụ

:

Con sinh ngày 05/4/2020, con chết ngày 15/5/2020 thì ghi: 05/4/2020-15/5/20120

– Trường hợp

bà mẹ nhờ mang thai hộ chết

: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm bà mẹ nhờ mang thai hộ chết.

Ví dụ

:

Con sinh ngày 05/4/2020, bà mẹ nhờ mang thai hộ chết ngày 15/5/2020 thì ghi: 05/4/2020-15/5/20120

Trường hợp

bà mẹ nhờ mang thai hộ gặp gỡ rủi ro ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn để chăm con

(điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 115)

: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm của bà mẹ nhờ mang thai hộ được cuối cùng ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn chăm con.

thí dụ

:

Con sinh ngày 05/4/2020, ngày tháng năm của văn các độc giả dạng cuối cùng mẹ ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn chăm con 15/7/2020 thì ghi: 05/4/2020-15/7/20120

* Đối với

lao động nam, người chồng của cần lao nữ giới mang thai hộ nghỉ ngơi việc Khi vợ sinh con

; Đối với

cần lao nam, người chồng của bà mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trọn trợ cấp một lần Khi vợ sinh con, nhận con

:

Ghi ngày, tháng, năm sinh của con

* Đối với

nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn sau thai sản:

– Ghi ngày, tháng, năm trở lại làm việc sau ốm đau, thai sản

* Đối với

nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn sau tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp

:

– Ghi ngày, tháng, năm Hội đồng thẩm định y khoa cuối cùng mức suy giảm kĩ năng lao động do tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp.

————————————————————

Cột E:

– Đối với ngôi trường hợp hưởng trọn chế độ ốm đau:

+ Trường hợp ngày nghỉ ngơi mặt hàng tuần của người lao động

ko rơi vào ngày nghỉ ngơi mặt hàng tuần

theo quy định chung (ngày thứ Bảy và Chủ nhật) thì cần ghi rõ.

thí dụ:

Ngày nghỉ ngơi mặt hàng tuần vào ngày thứ Hai, thứ Năm hoặc Chủ nhật thì ghi: T2, T5 hoặc CN.

+ Trường hợp người lao động làm việc ở điểm

có phụ cấp điểm thông số từ 0,7 trở lên

thì ghi:

PCKV 0,7.

+ Trường hợp

con ốm

:

Ghi mã thẻ BHYT của con.

– Đối với ngôi trường hợp hưởng trọn chế độ thai sản:

+ Trường hợp

thăm khám xét thai

:

Ghi rõ ngày nghỉ ngơi mặt hàng tuần như ngôi trường hợp hưởng trọn chế độ ốm đau.

+ Trường hợp

mẹ chết sau Khi sinh

mẹ gặp gỡ rủi ro ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn để coi sóc con

sau Khi sinh mà ko tham dự BHXH buộc phải:

Ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của mẹ hoặc của con.

+ Trường hợp lao

động nữ giới mang thai hộ

sinh từ 3 con trở lên, tính đến thời tự khắc giao đứa trẻ, đứa trẻ

chết

:

Ghi số con được sinh.

+ Trường hợp

bà mẹ nhờ mang thai hộ nhận con

:

ghi như ngôi trường hợp cần lao nữ giới mang thai bà mụ con;

Trường hợp bà mẹ nhờ mang thai hộ ko tham dự BHXH ép thì ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của bà mẹ nhờ mang thai hộ hoặc của con.

+ Trường hợp

lao động nam

,

người chồng của lao động nữ giới mang thai hộ nghỉ ngơi việc

Khi vợ sinh con:

Ghi rõ ngày nghỉ ngơi mặt hàng tuần như ngôi trường hợp hưởng trọn chế độ ốm đau và mã số BHXH.

+ Trường hợp

cần lao nam

,

người chồng của bà mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trọn trợ cấp một lần

Khi vợ sinh con, nhận con:

Ghi số con được sinh, nhận;

Nếu vợ sinh, nhận một con thì ko phải ghi số con và mặc nhiên được hiểu là vợ sinh, nhận 1 con. song song ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của bà mẹ hoặc của con.

—————————————————————–

PHẦN 2: DANH SÁCH đề nghị ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

– Phần danh sách này

được lập

đối với người lao động

đã được cơ quan lại BHXH giải quyết

hưởng trọn trợ cấp trong

các đợt trước

tuy nhiên do vì tính sai mức hưởng trọn hoặc phát sinh về giấy tờ, về chế độ hoặc lương… làm đổi thay mức hưởng trọn, phải điều chỉnh lại theo quy định.

Cột A, B, 1, C

:

Ghi như chỉ dẫn tại Phần I.

Cột 2:

Ghi Đợt/tháng/năm cơ quan lại BHXH đã xét duyệt được tính hưởng trọn trợ cấp trước đây trên Danh sách giải quyết hưởng trọn chế độ ốm đau, thai sản, chăm sóc sức, hồi sinh sức mạnh mạnh khoắn

(mẫu C70b-HD tương ứng đợt xét duyệt lần trước của cơ quan lại BHXH)

mà có tên người lao động được yêu cầu điều chỉnh trong đợt này.

Ví dụ:

Đợt 3 tháng 02 năm 2020 thì ghi: 3/02/2020

Cột 3

: Ghi lý do yêu cầu điều chỉnh như:

+ Điều chỉnh

tăng mức hưởng trọn

trợ cấp do đơn vị chưa kịp lúc báo tăng; do người cần lao mới nộp thêm giấy ra viện…

+ Điều chỉnh

giảm mức hưởng trọn

trợ cấp do giảm mức đóng BHXH tuy nhiên đơn vị chưa báo giảm kịp lúc, đơn vị lập nhầm chế độ hưởng trọn, lập trùng giấy tờ; xác định ko đúng số ngày nghỉ ngơi hưởng trọn trợ cấp…

———————————————————————-

Phần cuối danh sách

phải có chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị là kẻ chịu trách nhiệm và trách nhiệm về các thông tin nêu trong danh sách;

– Trường hợp đơn vị

ko thực hành giao du điện tử

thì Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu.

chú thích

:

Trong quá trình thực hành, mẫu này và nội dung chỉ dẫn lập mẫu có thể được sửa đổi, bổ sung bởi văn các độc giả dạng cá biệt cho phù hợp với đề nghị nảy sinh trong thực tiễn theo chỉ dẫn của BHXH nước ta.

—————————————————————————————-

Xem thêm

:

———————————————————————–

Kế toán Thiên ưng ý xin chúc các các độc giả thành công!

Các các độc giả có nhu muốn muốn học tập thực hiện nay làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tại, thực hành xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu ngốn TSCĐ….lập thưa tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham dự:

Lớp

thực tiễn tại Tác_Giả_2

——————————————————————————————————–

Dữ Liệu Cách ghi mẫu 01B-HSB chế độ thai sản ốm đau theo QĐ 166 2021-08-20 17:25:00

#Cách #ghi #mẫu #01BHSB #chế #độ #thai #sản #ốm #đau #theo #QĐ